Edat, Bağlaç, Ünlem Test 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" edatı cümleye "birliktelik" anlamı katmıştır?

A) Yıllardır görmediği kardeşine hasretle sarıldı.

B) Okulda meydana gelen olayı telaşla müdüre iletti.

C) Büyük bir sevinçle o şehrin yolunu tuttu.

D) Yolun kapanmasıyla birçok kaza meydana geldi.

E) Üniversite kaydını yapmak için Esra ile Ankara'ya gidecek.

 

2. "Bağlaç" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bağlaçlar, cümlede öğe görevinde bulunmaz.

B) Bağlaçların kendi başlarına bir anlamı yoktur.

C) Bütün bağlaçlar ayrı da bileşik de yazılabilir.

D) Rabıt edatları olarak da bilinir.

E) Cümlelerdeki sıralama ve anlatım bütünlüğü bağlaçlar sayesinde sağlanır.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen "ama" bağlacı cümleye pekiştirme anlamı katmıştır?

A) Derse girmiş, ama dersi dinleyememiş.

B) Size akşam uğrayabilirim ama işlerimi zamanında bitirirsem.

C) Güzel ama çok güzel bir havası vardı Van'ın.

D) Okula gidebilirsin ama zamanında eve döneceksin.

E) Maça hırslı çıkmışlar, ama maçı kaybetmişler.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bağlaç sıfat tamlamalarını bağlamıştır?

A) Mustafa ve Büşra geçen yazın evlenmişler.

B) Bizi seviyor ve bize değer verdiğini hissettirmeye çalışıyordu.

C) Çalışkan ve dürüst insanları herkes sever.

D) Beni, seni ve Mustafa'yı yemeğe davet etmiş.

E) Bir kalem ve bir silgi alıp sınavın yolunu tuttu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A) Sen de uçakla onların ziyaretine gidebilirsin.

B) Dersleri için özel öğretmen tutmuş.

C) Yazılanlara göre orada sabaha dek çatışma sürmüş.

D) Bana göre bu soğukta bir kişi burada ancak yarım saat durabilir.

E) Bütün ömrünü yalnız ona adamıştı annesi.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı cümleye "neden-sonuç" anlamı katmıştır?

A) Nihal benim için apayrı bir öğrenciydi.

B) Vatanı için her şeyini feda edebilecek biriydi.

C) Mustafa için herkes olumlu düşünürdü.

D) Bu iş için ona kaç lira verdin?

E) Seni evde bulamadığı için okula gelmiş.

 

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gerekçe bağlacı olarak kullanılamaz?

A) çünkü           

B) ne yazık ki         

C) zira           

D) yoksa         

E) nasıl ki

 

8.  I. Evin karşısında bir iş yeri açılmış.        

    II. Futbolcular, aslanlar gibi oynadılar.

   III. O sabah hepimiz çocuklar gibiydik.

   IV. Buz gibi su içerdi her sabah.

    V. Ali, herkes kadar çalışmıyordu derslerine.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük veya söz öbekleriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümledeki altı sözcük iyelik eki alarak isim olmuştur.

B) II. cümledeki edat öbeği zarf tümleci oluşturmuştur.

C) III. cümlede bir edat, ek fiil alarak yüklem olmuştur.

D) IV. cümlede geçen edat, sıfat öbeği oluşturmuştur.

E) V. cümlede geçen edat, cümlede isim görevindedir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir bağlaç yoktur?

A) Ha bizi vurmuşlar ha sizi vurmuşlar, ne fark eder.

B) Herkese yardım etmeye çalışıyordu fakat kimseye yaranamıyordu.

C) Maç bitmişti lâkin hakem hâlâ maçı oynatıyordu.

D) Sanki bir ejderhanın başıydı o cisim.

E) Ankara'ya birlikte gidebiliriz yalnız babandan izin alman gerekir.

 

10. Sen raksına dalarken için titrer derinden
                                       I

      Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin;
                 II                      III

      Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
               IV

      Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.      

                                          V      

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde edat vardır?

A) I      B) II     C) III      D) IV       E) V

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir edat yoktur?

A) Kuş gibi hafif bir yüreğe sahipti.

B) Bütün bu hazırlıklar misafirler için yapıldı.

C) Bidonu ağzına kadar doldurmuştu.

D) Eve dek senin izini sürmüş.

E) Bir elbise ile bir ekmek alıp eve geldi.

 

12. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Bu konuyu saatlerce anlattım yalnız o anladı.

B) Herkesi oraya davet ettim yalnız çoğu gelmemişti.

C) Yalnız çocuklar sosyal açıdan zayıf çocuklardır.

D) O, dünyaya yalnız geldi, dünyadan yalnız gitti.

E) Yıllardır o beldede eski bir evde yalnız yaşamaktadır.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir bağlaç yoktur?

A) Beni yalnız sen anladın bu kocaman şehirde.

B) Annen yahut baban derhal beni bulsun.

C) Tiyatroya veyahut sinemaya gidebilirsin.

D) Matematik ya da fizik dersinde olimpiyatlara katılabilirsin.

E) Çocuğuma bu yazın bisiklet veya motosiklet almayı düşünüyorum.

 

14. Desem ki sen benim için

      Hava kadar lazım,

      Ekmek kadar mübarek,

      Su gibi aziz bir şeysin;

      Nimettensin, nimettensin!

Yukarıdaki dizelerde edat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük edat değildir?

A) Çok uğraştı ancak bir türlü yapamadı.

B) Dersten çıktığı gibi kendini dışarı attı.

C) Yeni arabamız eskisine göre daha atiktir.

D) Bu soğukta ancak yarım saat durabilirim.

E) Beni sadece o anladı o da yanlış anladı.

 

16. Bunu ancak Osman başarır.
                 I

      Akşama dek aradık ancak bulamadık.
                                     II

      Derslerine çalıştı ancak başarılı olamadı.
                                  III

      Projeyi yazabiliriz ancak işlerini azaltman gerekir.
                                   IV

      Toplantıya erken çıkmasına karşın ancak yetişir.

                                                           V

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler bağlaç değildir?

A) I ve V                 

B) II ve IV                

C) I ve IV              

D) II ve V             

E) IV ve V

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü edattır?

A) Size gelirim yalnız beni orada yalnız bırakmayacaksınız.

B) En son yaptığımız toplantıda yalnız sen yoktun.

C) Yalnız duvar taş olmaz, demiş atalarımız.

D) O hayatın en zor günlerini yalnız yaşadı.

E) "Yalnıza yürek dayanmaz be adam!" diyordu.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir karşılaştırma bağlacı yoktur?

A) Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin.

B) Ne doğan hükme hükmün geçer ne halden anlayan bulunur.

C) Toplantıya babası gidemiyorsa hiç değilse siz gidin.

D) Hem nalına hem mıhına vuruyor.

E) Olaydan sonra evini de arabasını da satmış.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?

A) Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız.

B) Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı ile başlar.

C) Bir millet her şeyini feda edebilir ama istiklalini asla.

D) Ya ümit sizsiniz ya ümitsizsiniz.

E) Kendine hâkim olan başkalarına da hâkim olur.

 

20. "Göre" edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye "kanaat, görüş" anlamı katmıştır?

A) Zevkime göre bir elbise bulamadım bu mağazada.

B) Allah dağına göre kar verir.

C) Söylentilere göre yakın zamanda burada deprem olabilir.

D) Bana göre ülkemizin eğitimde en büyük eksikliği sistemsizliktir.

E) Ayağını yorganına göre uzat.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-C 3-C 4-E 5-A 6-E 7-B 8-E 9-D 10-E 11-E 12-B 13-A 14-D 15-A 16-A 17-B 18-C 19-B 20-D

Ayrıca bakınız6 yorum:

 1. cok teşekkür ederim çok işime yaradı
  ve bu eba ödevimdi bu yüzden fulledim

  YanıtlaSil
 2. sorularınız çok güzel çalışırken bana çok yardımcı oldu teşekkürler

  YanıtlaSil
 3. sorularınız çok güzel çalışırken bana çok yardımcı oldu teşekkürler

  YanıtlaSil