Zarflar-Belirteçler Test 1

1. Zarflarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da görevce kendisine benzeyen kelimelerin anlamlarını etkileyen sözcüklere zarf (belirteç) denir. 

B) Zarflar, fiillere yöneltilen "ne zaman, neden, nereye, ne kadar ve nasıl" sorularının cevaplarını oluşturur.

C) Zarflar; tek başlarına kullanıldıklarında isim olur. 

D) Cümle içerisinde zarf tümleci görevinde kullanılan zarflar çekim eklerini almadan kullanılır. 

E) Zarfların mutlaka fiillerden önce gelmesi gerekir.

 

2. Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İşin asıl iç yüzünü şimdi öğrendik.

B) Yarışmaya herkesten önce geldi.

C) Nedense bu kez bize soğuk davrandı.

D) O insanca yaşamak istiyordu herkes gibi.

E) Sorunlar karşısında öfkelenmez, akıllıca davranırdı.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi zarfların çeşitleri arasında yer almaz?

A) Durum (hâl) Zarfları

B) Zaman Zarfları

C) Yer-Yön Zarfları

D) Belgisiz Zarflar

E) Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru zarfıyla  sağlanmamıştır?

A) Hasan, okuldan ne zaman dönecek?

B) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

C) Bu çile bu şekilde ne kadar sürecek?

D) Nasıl hatırlamazsın sen o şarkıyı?

E) Bize ne alacak acaba karne hediyesi?

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

B) Ana sınıfı öğrencileri ilk gün sınıfta uslu uslu oturmuşlardı.

C) Kuşların cik cik ötüşü insanı mest ediyordu.

D) Saatin tık sesi suyun şırıl şırıl sesine karışırdı seher vakti.

E) Doğru dürüst çalışmadan hiçbir başarı elde edilemez.

 

6. Aşağıdaki zarf öbeklerinden hangisi edat grubu şeklinde oluşmuştur?

A) Maçtaki bütün futbolcular göze göz dişe diş mücadele ettiler.

B) Er geç onlar da buraya taşınacaklar.

C) Çocuğunu el bebek gül bebek büyütmüştü.

D) Herkes, yarışmada başına buyruk takılıyordu.

E) Akşama kadar tek başına çalıştı zavallı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük farklı bir zarftır?

A) Her şey dün olmuş orada.

B) Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

C) Almadan vermek Allah'a mahsustur.

D) Konuyu burada kapatalım sonra konuşuruz.

E) Bütün bunları geceden hazırlar Seyit Kemal.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "miktar (yer-yön, azlık-çokluk) zarfı" fiilden önce gelmemiştir?

A) İbrahim, pek çalışkan birisine benziyor.

B) Çok aradınız mı bizi orada sizler.

C) O, söylenenlere pek aldırmazdı.

D) Bu habere doğrusu pek sevinemedim. 

E) Sınavdan önce kendini fazla yormamalısın.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yer-yön zarfıdır? 

A) Yukarı yoldan giderseniz daha çabuk oraya ulaşırsınız.

B) Aşağı mahalleden ağlama sesleri geliyordu gecenin geç saatlerinde.

C) Babasının sesini duyunca aşağı indi.

D) Orada kimse kalmayınca o da yukarıya çıktı.

E) Kaleci ileriye çıkınca golü yedi.

 

10. Aşağıdaki deyimlerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) Olayı tereyağından kıl çeker gibi halletti.

B) Ahmet, oldukça açık kalpli biridir.

C) Öğretmeni onu azarlayınca barut fıçısı gibi olmuştu.

D) Son zamanlarında bütün işlerini baştan savma yapıyordu.

E) Köylüler bize oldukça cana yakın davrandılar.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla sözcük zarf görevindedir?

A) Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır.

B) Aklın üç ilkesi, iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır.

C) Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.

D) Bir adamın şöhreti gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür.

E) Güzel düşün, iyi hisset, aldanma; ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.

 

12. I. Maçtan sonra futbolcular barut fıçısı gibi olmuşlardı.

     II. Çalışarak kazandı ama yiyip bitirdi.

   III. Yazınız elimize hâlâ ulaşmadı.

    IV. Biraz öteye git de rahat edelim. 

     V. Sağına soluna bakmadan sessizce yürüyordu.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili yerlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede bir deyim zarf görevinde kullanılmıştır.

B) II. cümlede bir zarf-fiil durum zarfı görevindedir.

C) III. cümlede zaman zarfı vardır.

D) IV. cümledeki altı çizili sözcük yer-yön zarfı görevinde kullanılmıştır.

E) V. cümledeki altı çizili sözcük durum zarfı görevindedir.

 

13. Havalar güzel gidiyor
                   I
      Sen de çiçek açtın erkenden 
                   II               III
      Küçük zerdali ağacım,
         IV
      Aklın ermeden
               V

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük veya söz öbeklerinden hangileri "zarf (belirteç)" değildir?

A) I ve V              

B) I ve II              

C) II ve V               

D) IV ve V          

E) II ve IV

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük zaman zarfı değildir?

A) Toplantı için müdürümüz Ankara'ya yarın gidecek.

B) Çok bekledik ey yâr artık gel.

C) Akşam, bir kâbus gibi çöktü şehrin üstüne.

D) Kuşlar sıcak diyarlara sonbaharda göç eder.

E) Hepimiz aile toplantısı için akşam buluşalım.

 

15. Bir yer var, biliyorum;
      Her şeyi söylemek mümkün;
      Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
      Anlatamıyorum.

Yukarıdaki dizelerde "zarf (belirteç)" görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 0       B) 1       C) 2      D) 3      E) 4

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) İleri geri konuşmasına kimse bir anlam veremedi.

B) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. 

C) Yavaş yavaş yürüyen çocuk okulun bahçesinden içeri girdi.

D) El ele verdik, bugünlere geldik.

E) Evli barklı insanlar daha sakin davranır.


17. 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

     I                       II
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
                        III       IV
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
                                                        V 
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi veya hangileri "zarf (belirteç)" görevinde kullanılmıştır?

A) Yalnız I 

B) Yalnız V

C) I ve V 

D) I ve II   

E) IV ve V

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Açık elli kişilerin arkadaşlığı her zaman güzeldir.

B) Çamura bata çıka yürüyorduk.

C) Sınavlara bir gün değil her zaman çalışmalıyız.

D) Sofraya aç kurtlar gibi saldırıyordu.

E) Kalbi olaydan sonra küt küt atıyordu.

 

19. I. En güzel günler geride kaldı.

     II. Çok temiz tutar çevresini.

    III. Az konuşan öğrencilere hayranlık beslerdi.      

    IV. Çok bilen çok yanılır. 

     V. Pek akıllısın sen Ümit.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümledeki miktar zarfı bir sıfattan önce gelmiştir.

B) II. cümledeki miktar zarfı bir zarftan önce gelmiştir.

C) III. cümledeki miktar zarfı fiilimsiden önce gelmiştir.

D) IV. cümledeki miktar zarflarının her ikisi de fiillerden önce gelmiştir.

E) V. cümledeki miktar zarfı adlaşmış sıfattan önce gelmiştir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük durum zarfı değildir?

A) Gül kokuyordu teni bebeğin, gül.

B) Herkes vicdanının sesini dinleyip olaya insanca yaklaşmalıdır.

C) Toplantı tam tamına iki saat sürdü.

D) Hafifçe ağlayarak oradan uzaklaştı.

E) Dünyada kardeşçe yaşamak varken bu kavgalar niye, diye söyleniyordu.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-A 3-D 4-E 5-D 6-E 7-C 8-A 9-C 10-B 11-B 12-D 13-E 14-C 15-B 16-E 17-C 18-D 19-D 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder