Zaman Zarfı Nedir? Örnekler

Fiillerin ve fiilimsilerin zamanını belirten sözcüklere veya kelime gruplarına zaman zarfı denir. "Dün, bugün, yarın, sabah, akşam, haftaya, kışın, gece, geceleyin, gündüz, akşamleyin, sabahleyin, her zaman, az önce, ilkin, şimdi, şimdilik, eskiden, yine, demin, daha, hâlâ, şuan, henüz, erken, geç, uzun süre, önceki gün, derhal vb." kelimeler, cümlelerde zaman zarfı görevinde kullanılabilir. Fiile, fiilimsiye veya yükleme yöneltilen "Ne zaman?" sorusuna cevap aranır.
  
Örnek

Müdürümüz Ankara'ya yarın gidecek.

Kahvaltı yapmak için Van'a sabah gidelim.

Yaptıklarının yanlış olduğunu şimdi anladı.

Aile toplantısı için akşam buluşalım.

O, her zaman işine erken gelirdi.

Beklediğimiz kişi buraya henüz gelmedi.

Kara haber evlerine bugün ulaştı.

Yaylalara bizim buralarda yazın çıkılır.

Kuşlar sıcak diyarlara sonbaharda göç eder.

Yazınız elimize hâlâ ulaşmadı.

Çok bekletin ey yâr artık gel.

Sınavlara her zaman çalışmalıyız.

Her şey dün olmuş orada.

Celal erken kalkar fakat geç yatardı.

Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

Arkadaşın az önce ayrıldı buradan.

Konuyu burada kapatalım sonra konuşuruz.

Yıllardır hayalini kurduğu yere gelecek hafta gidecek.

Toplantı tam tamına iki saat sürdü.

O, bu güzel meydanda sabahları koşar.

Akşamları izlerdi sevdiği dizileri oğluyla.

Hasan yazın çalışır, kışın dinlenirdi.

Bütün bunları geceden hazırlar Seyit Kemal.

Akşama kadar çalışsa da bir verim alamaz.

Sabahtan beri uğraşıyor ama bir türlü sonuç alamıyor.

Şiir okurken gözlerimden yaş akardı.

Onu karşısında görünce şaşırıp kaldı.

Oraya gitmeden bir haber salın.

 
Uyarı: Cümlede zaman anlamı taşıyan her kelime zarf görevinde olmayabilir. Sözcük"Ne zaman?" sorusuna cevap verip ve "zarf tümleci" görevinde ise zarf; "Ne zaman?" sorusuna cevap vermez ve "özne" görevinde ise isimdir.
 
Örnek
 
Akşam, bir kâbus gibi çöktü şehrin üstüne. 

(İsimdir çünkü özne görevindedir.)
 
Akşam arkadaşlarıyla hasta ziyaretine gittiler. 

(Zarftır çünkü zarf tümleci görevindedir.)
 
Yazılarında, gece önemli bir unsur olarak yer alır. 

(İsimdir çünkü özne görevindedir.)
 
Oraya ancak gece ulaşabildi. 

(Zarftır çünkü zarf tümleci görevindedir.) 

Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder