Çoğul İsim (Ad) Nedir? Örnekler

Sayıca birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Tür (cins) isimlere, "-ler, -lar" eki getirilerek isimler çoğul yapılır.

 

Örnek

 

Ağaçlar, kitaplar, mevsimler, çocuklar, kuşlar, evler, dertler, güvercinler, veliler...

 

Uyarı: "-ler, -lar" eki sadece çokluk oluşturmayıp cümlelere çeşitli anlamlar katar:

 

a. Abartma anlamı katar.

 

Örnek

 

Seni dünyalar kadar seviyorum.

 

Çocuk ateşler içinde yanıyordu.

 

Türkiye'nin merhameti Afrikalılara kadar uzanır.

 

b. "–gil" ekinin yerine kullanılıp aile anlamı katar.

 

Örnek

 

Akşam hep beraber Mustafalara gidelim.

 

Teyzemlere gittiğimde sizi de çağıracağız.

 

c. Soy, topluluk anlamları katar.

 

Örnek

 

Osmanlılar ve Selçuklular tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır.

 

d. Addaş yani aynı ismi taşıyanları belirtmek için kullanılır.


Örnek


Okuldaki Mustafa'lar bir bir toplansın.


12 Martta bütün Akif'ler bu topluluğa katılacak.


e. Benzerlik
, benzerleri anlamı katar.


Örnek


Türk tarihinde nice Fatih'ler, Yunus'lar yetişecek.


Bu millet Malazgirt'leri, Çanakkale'leri gerekirse bir daha yaşar.

 

f. Millet anlamı katar.


Örnek


Herkes Japonlar için çalışkan tabirini kullanır.


h. Saygı anlamı katar.


Örnek


Mustafa Bey'ler
 bugün bize teşrif edecekler.

 

g. "Genellikle", "her zaman" anlamları katar.


Akşamları
 çocuklarıyla kitap okur.


Yazları
 ailece yaylaya giderler.


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder