İyelik Zamirleri Nedir? Örnekler

Geldikleri ad ve ad soylu sözcüklerin kime ait olduklarını belirten eklere denir. İsim tamlamalarındaki "tamlanan-iyelik" ekleridir. Türkçede başlıca iyelik ekleri şunlardır:

I. tekil şahıs iyelik eki -m

II. tekil şahıs iyelik eki -n

III. tekil şahıs iyelik eki , -i, -u, -ü,
 
I. çoğul şahıs iyelik eki 
-mız 

II. çoğul şahıs iyelik eki -nız 

III. çoğul şahıs iyelik eki -ları, -leri
 
Örnek
 
(benim) baba-
m
 
(senin)  baba-
n
 
(onun)  baba-
          
 
(bizim)  baba-
mız
 
(sizin)   baba-
nız
 
(onların) baba-
ları
 
Uyarı: Tamlanan durumundaki sözcük eğer sesli harfle bitmişse iyelik ekinden önce kaynaştırma ünsüzü gelir.
 
Örnek
 
(benim) ev (i)-
m
 
(senin)  ev (i)-
n
 
(onun)  ev-
         
 
(bizim)  ev (i)-
miz
 
(sizin)   ev (i)-
niz
 
(onların) ev-
leri
 
Uyarı: 3. tekil kişi iyelik eki olan "-ı, -i, -u, -ü" ekleri ile belirtme hâl eki olan "-ı, -i, -u, -ü" ekleri bazen karıştırılır. Buna dikkat etmek gerekir. İyelik ekleri tamlama kurduğu için sözcüğün başına "onun"," onların" zamirleri gelir. Hâl ekinde kesinlikle ilgili sözcüğün başına "onun", "onların" şahıs zamirleri gelmez.

Örnek
 
Evi her zaman erken terk eder. (hâl eki)
 
Cümlede geçen "evi" sözcüğünün önüne "onun/onların" şahıs zamirlerinden birini getiremeyiz. Şöyle ki "Onun evi her zaman terk eder." şeklinde bir cümle karşımıza çıkar ki bu da dil bilgisi açısından yanlış bir cümledir. Tamlama ortaya çıkmadığı için sözcükteki "-i" sesi belirtme hâl ekidir.
 
Evi her zaman düzenlidir. (iyelik eki)
 
Cümlede geçen "evi" sözcüğünün önüne cümlenin anlamını esas alarak "onun/onların" şahıs zamirlerini getirdiğimizde bir isim tamlamasının oluştuğu görülür. Şöyle ki "Onun evi her zaman düzenlidir." cümlesi ortaya çıkar. Bu da dil bilgisi açısından doğru bir cümledir. "Evi" sözcüğünde geçen "-i" sesi de iyelik ekidir.
 
Not: Aşağıdaki cümlelerde geçen ve koyu yazılan sözcükte yer alan ek de iyelik ekidir.
 
Örnek

Bir kez dilim yandı bu olaydan neyleyim. (benim dilim)

Gül bahçesi değil mi ki yüzün ey sevgili! (senin yüzün)

Gözü her zaman daha yükseklerdeydi. (onun yüzü)

Hayatımız hep boş işlerle geçer bu dünyada. (bizim hayatımız)

Gönlünüz ve bahtınız hep açık olsun. (sizin gönlünüz / sizin bahtınız)

Dertleri bizimle aynıydı sanki. (onların dertleri)

(…)

Ağacınız yapraklarla donanır (sizin ağacınız)

Taşlarınız bir birliğe inanır (sizin taşlarınız)

Hep çiçekler bağrınızda gönenir (sizin bağrınız)

Pınarınız çağlar akışır dağlar (sizin pınarınız)


(Karacaoğlan)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder