Zamirler Test 1

1. Aşağıdakilerden hangisi sözcük biçimindeki zamirler arasında yer almaz?

A) Kişi Zamirleri                             

B) İşaret Zamirleri                    

C) Belgisiz Zamirler

D) Soru Zamirleri                           

E) İyelik Zamirleri

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru zamiri ile sağlanmamıştır?

A) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

B) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

C) Osman sana dün bakkaldan ne aldı?

D) Nerede yatar benim körpe kuzularım?

E) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

 

3. Türkçede "ben ve sen" zamirleri adın yönelme ekini (-e hâl ekini) aldığı zaman ses değişimi geçirir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek verilmiştir?

A) Yeşillikler içerisinde bulacağım seni bir gün.

B) Her gece uğultularını dinlerdik rüzgârın bizler.

C) Sana benin gözümle bakan gözler kör olsun.

D) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

E) Sen bu konuda beni niçin anlamak istemiyorsun acaba?

 

4. Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

    Her yıl biraz daha benimsediğim.

    Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

     I
    Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim
        II                                      III
    Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
             IV

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangileri soru zamiridir?

A) II ve III       
B) I ve II       
C) I ve III     
D) III ve IV     
E) I ve IV

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir isim tamlamasında "tamlayan" görevindedir?

A) Oradakilerin hiçbiri bu konuda bizim gibi düşünmüyordu.

B) Sınava giren öğrencilerin birçoğu sınavda boş kâğıt vermişti.

C) Günün birinde onlar da yaptıklarından pişmanlık duyacaklardır.

D) Elmaların çoğu soğuk havadan çürümüştü.

E) Herkesin derdi hepimizi ilgilendirmelidir.

 

6. "Ne" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Doğum gününde ona bu yıl ne alacaksın?

B) Yere uzanırken ne bulup almıştın?

C) Acaba bu kez Türkçe sınavında ne soracaklar?

D) Ne ağlarsın benim zülfi siyahım?

E) Davetli gittiğiniz yerde size ne ikram ettiler?

 

7. "O" ve "onlar" zamirleri, şahısları dile getirirse şahıs (kişi) zamiri; insan dışındaki bir varlığı, nesneyi dile getirirse işaret zamiri olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "o ve onlar" zamirleri işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Onu bu millet asla unutmayacak.

B) O elmaları bir bir yıkayıp önümüze koydu.

C) Mahalledeki o eski evler artık yıkılmaya yüz tutmuştu.

D) Bu yörenin en saygın kişilerindendi o.

E) Öğretmenimiz onu alıp cebine koydu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir zamir kullanılmıştır?

A) Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta.

B) Onu ilk başta yapamamıştım sonra onun çok basit bir soru olduğunu fark ettim.

C) Bütün sınavlarda soruları doğru yapan tek kişi oydu.

D) Elbette sana bir çift sözüm olacaktır sonraki zamanlarda.

E) Toplum onu yaptıklarıyla asla unutmayacaktır.

 

9. Soru zamirleri belirtili isim tamlamalarında "tamlayan" veya "tamlanan" olarak kullanılabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri bir isim tamlamasında "tamlayan" veya "tamlanan" olarak kullanılmamıştır?

A) Kimin çilesi daha kutsaldır acaba?

B) İnsanların kaçı vicdanının sesini dinler?

C) Şunların hangisi daha dayanıklıdır?

D) Hangisinin cevabı sizi daha çok tatmin etti?

E) Kaç kişi sizin bu düşüncenizi destekleyecek?

 

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri değildir?

A) O, oldukça paslanmış artık kullanılmaması gerekir.

B) Bu, bize yapabileceğiniz en büyük kötülük sayılır.

C) Bunlar bize dedelerimizden kalma yadigarlardır.

D) O sokakta artık Mustafa amca yaşamıyor.

E) Şu, bir zamanlar bahçemizin en güzel çiçeğiydi.

 

11. Ağacınız yapraklarla donanır
      Taşlarınız bir birliğe inanır
      Hep çiçekler bağrınızda gönenir
      Pınarınız çağlar akışır dağlar

Yukarıdaki dizelerde ek halinde olan kaç zamir vardır?

A) 1      B) 2       C) 3      D) 4        E) 5

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?

A) Akşamki maçı kaçırdım yarınki maçı mutlaka izleyeceğim.

B) Furkan'ın defteri yeni, Mustafa'nınki eskidir.

C) Bizim arabamız yıkanmış onunki yıkanmamış.

D) Sizinkinden daha güzel bir ev daha görmedim.

E) Sizin çocuğunuz ortaokulda bizimki ana sınıfında okuyor.

 

13. Dönüşlülük zamiri, kişi zamiriyle birlikte kullanıldığında kişi anlamını kuvvetlendirir ve pekiştirir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir?

A) Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki, cemiyetin üstüne çıkabilelim.

B) İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır: Kendisi.

C) Kendi kendilerine yetinenler mutludur.

D) Kendisini pek çok seven çevresinde pek az sevilir.

E) Bütün güzel sözleri sen kendin yazacaksın.

 

14. I. Kimileri onu anlamamakta ısrar ediyordu.

      II. Kim onları çözecekti tahtada?

     III. Babam bir şey söyledi ve ayrıldı.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerde ek ve sözcük halinde toplam kaç zamir vardır?

A) 4       B) 5       C) 6       D) 7       E) 8

 

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri değildir?

A) Bu, bize yapabileceğiniz en büyük kötülük sayılır.

B) Onlar asla çöpe atılmayacak arkadaşlar.

C) Ora unutulmayacak kadar güzel bir yerdi.

D) O, sabah size uğrayıp öyle bize gelecek.

E) Şu, bir zamanlar bahçemizin en güzel gülüydü.

 

16. Yolunu beklerken daha dün gece 

      Kaçıyorum bugün senden gizlice 

      Kalbime baktım da işte iyice 

      Anladım ki sen de herkes gibisi

Yukarıdaki dizelerde sözcük halinde olan kaç zamir vardır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4        E) 5

 

17. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan zamirlerden hangisi yapısı bakımından bileşik zamir değildir?

A) Bu konuda hiçbiri bizi anlamak istemiyordu.

B) Kitapların birçoğu aslında aynı şeyi anlatır.

C) Çalışanların birkaçını işten çıkarmıştı.

D) İnsanların birtakımı yürüyüşe katılmıştı.

E) Sınıftakilerin hepsi öğretmene karşı çıkmıştı.

 

18. İsimlerin yerini belli belirsiz, yaklaşık olarak tutan zamirlere belgisiz zamir denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?

A) Var olan her şeyin var oluş aşamasında ilahi bir program vardır.

B) Herkes cennette gitmek ister ama hiç kimse ölmek istemez.

C) Kimi insan balıkların çeşidini bilir; ben ayrılıkların.

D) İnsanların çoğu merhamet melekelerini kaybetmiş.

E) Bu konuda kimse bizi anlamak istemiyordu.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zamir (adıl)" yoktur?

A) O gün birkaç öğrenci derse girmemişti.

B) Bazıları puslu havaları fırsata dönüştürmede mahirdir.

C) Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

D) Herkesin haksız olması senin haklı olduğunu göstermez.

E) Kim silecek gözyaşları mı bu kez acaba?

 

20. Şahıs (kişi) zamirleri isim tamlaması kurabilir. Bu durumda şahıs (kişi) zamiri sadece tamlayan olabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen şahıs zamiri isim tamlaması kurmamıştır?

A) Onun düşünceleri her zaman yolumuzu aydınlatacaktır.

B) Bizim dağlarımız her baharın çiçeklerle süslenir.

C) Sizin köyünüz de bu yıl suya kavuşacak inşallah.

D) Benim babanızı geçen gün arayan kişi.

E) Senin sözün bizim için senettir, unutma!


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-C 4-A 5-E 6-D 7-E 8-B 9-E 10-D 11-D 12-A 13-E 14-C 15-D 16-C 17-E 18-C 19-A 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder