Türemiş İsim (Ad) Nedir? Örnekler

İsim veya fiil kök veya gövdelerine gelen yapım ekleriyle oluşturulan sözcüklere denir.

 

A.  İsim Kök Veya Gövdesinden Türeyen Türemiş İsimler


Örnek


Çocukluk, eczacılık, bilgelik, bayramlık, tuzluk, zeytinlik, yağmurluk, suluk, dizlik, gözlük, ağaçlık, gençlik, güzellik, iyilik, çöplük, hediyelik, rehberlik, haftalık, ömürlük, ağaçlı, acılı, sözlü, nişanlı, İstanbullu, köylü, paralı, şehirli, tuzlu, uslu, şekerli, evli, Osmanlı, mavili, evsiz, tuzsuz, eşsiz, akılsız, susuz, huysuz, tarafsız, parasız, işsiz, yüreksiz, yurtsuz, aşçı, dişçi, işçi, yolcu, sanatçı, simitçi, kapıcı, gazeteci, soydaş, vatandaş, sesteş, çağdaş, meslektaş, yoldaş, altışar, sekizinci, evcil, bencil, otçul, etçil, insancıl, kitapçık, arpacık, tepecik, gelincik, kulakçık, Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Çatalca, Yenice, adamcağız, kızcağız, ekşimsi, tepemsi, kumsal, evrensel, ipeksi, ikiz, esinti, cıvıltı, cızırtı, çıtırtı, hırıltı, homurtu, horultu şırıltı, yaşıt, sözel, yalçın, akşamki, sabahki, sabahleyin vb.

 

B.  Fiil Kök Veya Gövdesinden Türeyen Türemiş İsimler


Örnek

 

Akım, giyim, çözüm, satım, sayım, seçim, verim, bilim, üretim, tüketim, yatırım, yıkım, gezi, yazı, korku, batı, doğu, tartı, koku, yapı, örtü, sayı, sürü, silgi, sergi, vergi, bilgi, bulgu, kurgu, örgü, algı, sevgi, sezgi, atkı, bitki, keski, solgun, kızgın, ölgün, durgun, yorgun, yaygın, bilgin, gezgin, olgun, seçkin, pişkin, yatkın, küskün, çürük, soğuk, açık, yatık, çatık, sanık, kesik, kırık, karışık, bölük, kaçak, uçak, durak, yatak, konak, korkak, ürkek, tutucu,  satıcı, yapıcı, görücü, sürücü, vurucu, yırtıcı, yüzücü, gelir, okur, gider, düşünür, taşıt, yakıt, geçit, kırıntı, kazıntı, döküntü, yıkıntı, alıntı, akıntı, olanak, tutanak, seçenek, gelenek, dalgıç, bilgiç, başlangıç, düşünce, sakınca, belirti, karartı, bulmaca, bilmece, üretken, çalışkan, kaygan, çekingen, atılgan, alıngan, sürüngen, akın, yığın, tütün, ekin, bilge, süpürge, dalga, gösterge, yüzgeç, sevinç, görsel, işitsel, yırtmaç, dize, süre, okuma, yazma, açılış, kapanış, bitiş, yürüyüş, gülüş, kazanan (öğrenci), gelen (kişi), öpülesi (eller), yaramaz  (öğrenci), yılmaz (bekçi), çıkmaz (sokak), yazar (kasa), çalar (saat), tanıdık (adam), yakacak (odun), giyecek (elbise), geçmiş (zaman)  


 Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa  

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder