İlgi Zamiri (ki) Nedir? Örnekler

Ek hâlinde olan bir zamirdir. Bir ismin ya da isim tamlamalarında tamlananın yerini tutan "-ki" zamiridir. Tamlayan ekinin üzerine gelir. Kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Büyük ve küçük ünlü uyumuna uymayan ilgi zamirinin sadece "-ki" şekli vardır.
 
Örnek
 
Benim derdim seninkinden büyüktür. (senin derdin)


Bizim arabamız yıkanmış onunki yıkanmamış. (onun arabası)

 

Sizinkinden daha güzel bir ev daha görmedim. (sizin eviniz)

Sizin çocuğunuz ortaokulda bizimki daha ana sınıfında okuyor. (bizim 

çocuğumuz)

Not: Türkçede  ilgi zamiri dışında iki "ki" eki daha vardır.

1. Bağlaç olan "ki" 

2. Yapım eki olan "ki" 

1. "ki" Bağlacı  
 
Sözcükten her zaman ayrı yazılır. Büyük ve küçük ünlü uyumuna uymaz. Sadece "ki" şekli vardır.


Örnek

Çok fazla kitap okumalısın ki sınavda başarılı olasın.

Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.

2. "-ki" Yapım Eki
 
İsimlere gelerek çeşitli sıfatlar türeten ektir. Zaman anlamı veren kelimelerin her zaman sonuna doğrudan; yer bildiren sıfatlar türetmede ise "-de" hâl ekiyle kullanılıp ondan sonra gelir.  


Örnek

Dünkü toplantı çok verimli geçmiş.

Bugünkü derste sıfatları işleyeceğiz.

Evdeki hesap çarşıdaki hesaba uymaz bazen.

Duvardaki saat odaya çok güzel yakışmıştı.


Eldeki yara geçer dildeki yara geçmez.Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder