Birleşik İsim (Ad) Nedir? Örnekler

En az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni kavramlara birleşik isim denir. Birleşik isimler çeşitli şekillerde oluşabilir:

 

1. İsim Tamlaması Şeklinde Oluşan Birleşik İsimler: Bu isimler genellikle belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşurlar.

 

Örnek

 

Hanımeli toplamak için kırlara açıldılar. (hanım+eli= belirtisiz isim tamlaması)

 

Suçiçeği geçiren çocuk ikide bir fenalaşıyordu. (su+çiçeği= belirtisiz isim tamlaması)

 

Gökkuşağı farklı görünüyordu oradan. (gök+kuşağı= belirtisiz isim tamlaması)


2. Sıfat Tamlaması Şeklinde Oluşan Birleşik İsimler


Örnek


Akdeniz
 akşamları bir başka oluyor. (Ak+deniz= sıfat tamlaması)


Buralar sivrisinek bataklığı olmaktan kurtarılacak. (
sivri+sinek= sıfat tamlaması)


İlkbahar
, mevsimlerin tartışılmaz en güzelidir. (ilk+bahar= sıfat tamlaması) 


Kimi açıkgöz öğrenciler kopya çekmeye yeltenmişler. (
açık+göz= sıfat tamlaması)


Karatavuk
 avlamak üzere sabah erkenden yola çıktılar. (kara+tavuk= sıfat tamlaması)


Karagöz
 yıllara meydan okurcasına ayakta kalmayı başarır. (kara+göz= sıfat tamlaması)


3. Birleşik Sıfat Şeklinde Oluşan Birleşik İsimler


Örnek


Birçok
 insan bu ayrıntılara dikkat etmez.


Birtakım
 kişiler ülkemizi karıştırmaya çalışıyor.


Etraf başıboş köpeklerden geçilmiyordu.


Birkaç
 arkadaş gezmek için bir araya geldi.

  

4. Bir İsimle Bir Fiilin Kaynaşması Sonucu Oluşan Birleşik İsimler

Örnek


Çağımızda birçok şeyi bilgisayar bize öğretiyor.

İki ülke arasında ateşkes ilan edilecek.


Mirasyedi
 birisi olarak bilinmek istemiyordu.

 

Burada ayakbastı parası alınıyormuş.


5. İki Fiilin Kaynaşması Sonucu Oluşan Birleşik İsimler


Örnek


Ayın sonunda evine bir çekyat almak istiyordu.

Kimse dedikodu yapmakla mutlu olmaz.

 

Bu yıl gelgit olayları daha az oluyor.

 

Çarşıya bir tutkal almak için çıkmıştı.


Burası yapboz tahtasına dönüştü neredeyse.


6. İsim Soylu Sözcüklerle Fiilimsilerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan Birleşik İsimler

Örnek


Yanardağ 
yine lav püskürmeye başlamıştı.


Akaryakıt
 almak için benzinliğe uğradı.


Kan akışı için atardamar hayati önem taşır.


O artık bakarkör biri olmuştu.

 

Günebakan sevdiği topraklarda yetişir.


7. Yansıma Sözcüklerin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan Birleşik İsimler


Örnek


Şakşak
 sesi hiçbir sese benzemiyordu.


Çıtçıt
 yansıma bir sözcüktür.


Gırgır
 sözcüğünün anlamını öğrenmeye çalışıyordu.


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder