Sıfatlar Test 4

1. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Görgülü kişiler daha çok sevilir.

B) Zeytinyağlı börek de güzel olmuş.

C) Yüzbaşı Mehmet Şefik Aker, son nefesinde bile "vatan!" demişti.

D) Simitçi çocuk bugün yerinde değildi.

E) Yemeklik soğana diyecek yok.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Bir insan gözümüzden düşmekle gönlümüzden de düşmez.

B) Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; ümit, uyku ve gülmek.

C) İyi arkadaş, yanında yüksek sesle konuşup düşünebileceğin insandır.

D) Gerçek acı, insanı yapay sevinçten daha çok canlandırır.

E) İyilik, insanları hak ettiklerinden fazla sevmektir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı yoktur?

A) Gördüğüm kadarıyla bu öğrenciler daha çalışkandır.

B) Diğer kişilere bir bakın sanki bize doğru geliyorlar.

C) Şöyle böyle onu ikna etmeyi başarır.

D) Şu elbiseyi de bir giyseniz biz de görsek.

E) Şöyle adamları oldum olası sevmedim.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat bir zamiri nitelemiştir?

A) Bir adamın şöhreti gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür.

B) Mustafa gerçekten çalışkan biridir.

C) En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır.

D) Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.

E) Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.


5. 
Şol cennetin ırmakları

    Akar Allah deyü deyü

    Çıkmış İslam bülbülleri

    Öter Allah deyü deyü

Yukarıdaki dizede geçen altı çizili sözcük ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İsimdir.

B) Belgisiz zamirdir.

C) Niteleme sıfatıdır.

D) İşaret sıfatıdır.

E) Belgisiz sıfattır.

 

6. Fıkra anlatıcıları öznel bir tavırla yazılarını oluşturur. Fıkralar; canlı, çarpıcı, içten, yoğun etkileyici bir anlatıma sahipler. Fıkralarda nüktelerden, vecize ve atasözlerinden yer yer faydalanılır.

Yukarıdaki metinde sıfat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 5       B) 6      C) 7      D) 8        E) 9

 

7. Bazı kurallı birleşik sıfatlar sıfat tamlamalarına "-lı, -lık" yapım ekleri getirilerek yapılır.

Aşağıdaki kurallı bileşik sıfatlardan hangisi bu şekilde  oluşmamıştır?

A) Boyu uzun basketçiler

B) Kısa saçlı adam

C) Uzun boylu çocuk

D) Kırık camlı gözlük

E) Üç günlük dünya

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla sıfat vardır?

A) Akıl yaşta değil baştadır. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir.

B) Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır.

C) Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.

D) Allah, dolu ellere değil, temiz ellere bakar.

E) Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

 

9. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından farklıdır?

A) Akılsız kafanın cezasını ayaklar çeker.

B) Durgun sular da bazen tehlikeli olur.

C) Evli kişiler için hayat daha zor geçer.

D) Acılı kebap için Adana'ya gitmek gerekir.

E) Kahverengi gömlek ona pek yakışmıştı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat bir ismi nitelemiştir?

A) Bir ulusun büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.

B) Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer.

C) Bir okul açan bir hapishane kapatır.

D) Dil, bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin gerçek yankısını görürüz.

E) Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

 

11. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından basit sıfat değildir?

A) Güzel günler zorlu mücadelelerin eseridir.

B) Her ülkenin siyasi konularda mutlaka kırmızı bir çizgisi vardır.

C) Çalışan işçilerin hakkını hemen vermek gerekir.

D) Bu yıl beyaz perdeye rağbet oldukça azdı.

E) Sarı papatyalar oraya ayrı bir güzellik katmıştı.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçten fazla sıfat vardır?

A) Bir okul açan bir hapishane kapatır.

B) Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

C) En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.

D) En tehlikeli insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır.

E) Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Seven sevileni kesinlikle aldatmamalıdır.

B) Yüzüne her güleni dost sanma.

C) Çok bilen çok yanılır, derler.

D) Okumuş her zaman gezmişten daha çok şey öğrenir.

E) Gülü seven kişiler gülün dikenine katlanır.

 

14. Sıfatlar, çekim eki değil yapım eki alabilir. Sadece "-de, -da" hal eki (çekim eki) "-ki" ekiyle birleşerek sıfat yapabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumun bir örneği yoktur?

A) Evdeki hesap çarşıdaki hesaba uymaz.

B) Eldeki yara geçer, gönüldeki yara geçmez.

C) Bil belde ki hanlar geçer içinden.

D) Vadideki suyun akışını değiştirmeyi düşünüyorlardı.

E) Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır?

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir?

A) Temiz kapı ve pencereleri bir daha silme.

B) Çalışkan ve dürüst öğrenciyi herkes sever.

C) Mutsuz ve umutsuz gönüller çok şeye gebedir.

D) Herkes bu gamsız ve kedersiz kişiyi merak ediyordu.

E) Yapılanlar, fakir ve yoksul kesimi rencide etmişti.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen "-ecek (-acak)" eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Gelecek yıl birlikte umreye gidecekler.

B) Akacak kan damarda durmaz.

C) Kimseye verilmeyecek hesabımız yoktur, diyordu.

D) Yarın anacaklar öğrenciler Sarıkamış'ta şehit düşenleri.

E) İçilecek meşrubatlar önceden hazırlanmıştı.

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Yeni alınan bilgisayarlardan hangisini bize verecek?

B) Ne alacaksınız buradan şimdi?

C) Ne gelmedin bize dün akşam?

D) Kaçını onlara teslim ettiniz dün akşam?

E) Ne renk kravat takar Muhammed Ali genellikle?

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili ikileme sıfat görevinde değildir?

A) Öğretmenlerini bekleyen çocuklar uslu uslu oturmuşlardı.

B) Sınavlarda uzun uzun soruların sorulması kitap okumayı zorunlu kılmaktadır.

C) Mutlu mesut yarınlar için daha çok çabalamak gerekir.

D) Günlük güneşlik havada evlerde oturanlara aklım ermiyor.

E) Hiçbir zaman ufak tefek sorunlara takılmamak gerekir.

 

19. Kara gökler külrengi bulutlarla kapanık
           I               II                          III
      Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. 

      İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; 
                                    IV
      Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

                                      V 

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat görevinde değildir?

A) I       B) II       C) III       D) IV     E) V

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir niteleme sıfatı yoktur?

A) Herkes Nişancı Mehmet Paşa hakkında bir şeyler söylüyordu ona.

B) Kimse Çolak Salih hakkında bir bilgiye sahip olamamıştı.

C) Genç Osman'ın yararlılıkları günümüze dek ulaşmıştır.

D) Bütün insanların dertleriyle dertlenmek gerekir.

E) Aslan Yürekli Richard'ın hayatından önemli sonuçlara ulaşabiliriz.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-E 3-C 4-B 5-D 6-D 7-A 8-C 9-E 10-A 11-C 12-B 13-E
 14-C 15-A 16-D 17-E 18-A 19-C 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder