Topluluk Adları (İsimleri) Nedir? Örnekler

Yapıca tekil olduğu hâlde, yani çoğul "-ler, -lar" ekini almadığı halde birden çok varlığı karşılayan adlara denir.


Örnek

Bu konuda asıl halk ne düşünüyor ona bakmak gerekir.

 

Bir millet kültürüyle, diliyle tarih sahnesinden silinmez.

 

İlk toplantıda komisyon bunu karara bağlayacak.

 

Bir ülkede demokrasi ilerlemişse o ülkede ordu siyasetten uzak durur.

 

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi.

 

Bu oyunla takım çok şey başaracaktır.

 

Bir yerde orman tahrip edilmişse oranın sakinleri de suçludur. 

 

Kurul, bu sefer birkaç üye eksikle toplanacak.

 

Not: Bazı tekil yer adları, cümlede gerçek anlamlarının dışına çıkarak topluluk adı işlevini üstlenebilirler. Bunlar hem topluluk hem çoğul hem de tekil isim olarak kullanılabilir.

 

Örnek


Bugün okulun birinci katında yer alan en sondaki sınıf boyanacak. (tekil isim)


Müdür, zeminde yer alan bütün sınıfları boyama talimatı vermiş. (çokluk isim)

 

Sınıf, bu şekilde çalışırsa sonuç güzel olmaz. (topluluk ismi)

 

Meclis, bu yasaları öncelikle görüşecek. (topluluk ismi)

 

Meclis, tümden tadilattan geçirilecek. (tekil ismi)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder