İsimler-Adlar Test 2

1. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi somut anlamda kullanılmıştır? 

A) Sevgi, gözlerin içine bakmak değil aynı istikamete bakmaktır.

B) Yapılırken heyecan duyulmayan işler, başarılamaz.

C) Büyük bir sevginin bittiği yerde, büyük bir özlem başlar.

D) Şövalyelik çağı geçti; insanlık çağı geldi.

E) Bu havada sıcak bir çorba iyi gelir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bütün isimler basittir?

A) Gezi sırasında bazı çocuklarını kaybeder.

B) Adalet mülkünden ve gerçeklikten kim yüz çevirirse kaybedecektir.

C) Adaletle yürüyen insanlık her şeyi yener.

D) Çocuklardan ağaçların hikâyesini yazacaklardı.

E) Adalet, insan topluluğunun kutsi bir bağıdır.

 

3. Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde oluşmamıştır?

A) Samsun'dan akşamları Karadeniz'i seyredeceksin.

B) Buralar yakında sivrisinek bataklığı olmaktan kurtarılacak.

C) Eskişehir, tarihe destan yazdıran bir şehirdir.

D) Olanlar karşısında gözyaşı sel olup aktı.

E) Acıgöl, karşımızda oldukça güzel duruyordu.

 

4. Sanatın (I) özü, (II) içsel (III) bir deneyimi (IV) iletebilmek için dış formlar kullanmaktır. (V)

Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V


5. 
On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan    

    Baba ocağından yar kucağından    

    Bir çiçek dermeden sevgi bağından

    Huduttan hududa atılmışım ben

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Basit isim         
B) Türemiş isim       
C) Özel isim      
D) Topluluk ismi      
E) Soyut isim

 

6. Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi isim tamlaması şeklinde oluşmamıştır?

A) Acıbadem tedavi merkezi depreme karşı güçlendirilecek.

B) Yakında ikisi balayı için Antalya'ya gidecekler.

C) Camgöbeği rengini herkes oldukça beğenmişti.

D) Çocuklar kartopu oynamak için dışarı çıktılar.

E) Marketten bir litrelik zeytinyağı aldı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen "-den, -dan" eklerinden hangisi hal eki değildir?

A) Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

B) Camdan evlerde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.

C) Çocuğu evinden alarak birlikte okula gittiler.

D) Bakışlarından rahatsız olacak ki adamı tersledi.

E) Her petekten her zaman bal çıkmaz.

 

8. Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi iki fiilin kaynaşması sonucu oluşmamıştır?

A) Çatışmada vurkaç taktiğini uygulamaya çalışıyorlardı.

B) Köydeki arazileri için biçerdöver almaya karar vermişlerdi.

C) Bu sahilde gelgit olayları daha az yaşanmaktadır.

D) Gırgır sözcüğünün anlamını ilk elden öğrenmeye çalışıyordu.

E) Burası yapboz tahtasına dönüştü neredeyse.

 

9. Aşağıdaki atasözlerin hangisindeki altı çizili sözcük ad değildir?

A) Acemi katır kapı önünde yük indirir.

B) Meyveli ağacı taşlarlar.

C) Altın yere düşmekle pul olmaz.

D) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.

E) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir özel isim yoktur?

A) Güneş girmeyen eve doktor girer.

B) Musevi toplumu da bunları hoş görmüyor.

C) Zeus aşkı herhalde hiç bitmeyecek Yunanlılarda.

D) Resmi Gazete sayesinde o haberi öğrenmişti.

E) Yorgun Herkül de Türkiye'den kaçırılan heykeller arasında yer alır.

 

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut bir isimdir?

A) Yalnızlık, tek ağaçlı bahçedir.

B) Sevgi ve ahlak gücünü yitiren kimse, yaşlanmıştır.

C) Rüzgâr akşama doğru ters estiği için her taraf buz tutmuştu.

D) Sen daima mutluluğu yakalamaya çalış, hüzün nasıl olsa gelip seni bulur.

E) Başarı, cesaretin çocuğudur.

 

12. Çalışma, (I) doğanın anasıdır; (II) mutlak bir dinlenme (III) çaresiz (IV) ölüm (V) demektir.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

A) I      B) II       C) III     D) IV      E) V

 

13. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda
                                                  I
      Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,   
             II      III                     IV
      Ateşten kızaran bir gül arar da,

      Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

                                                  V 

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir?

A) I       B) II       C) III      D) IV       E) V

 

14. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, 
                             I
      Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden
              II                                     III
      Martılar konuyor omuzlarıma, 
          IV

      Gözlerin İstanbul oluyor birden. 
           V 

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük fiilden isim yapım eki alan türemiş bir isimdir.

B) II. sözcük isimden isim yapım eki alan türemiş bir isimdir.

C) III. sözcük uzaklaşma hal eki alan basit bir isimdir.

D) IV. isim çokluk eki alan basit bir isimdir.

E) V. sözcük en az iki isim çekim eki alan türemiş bir isimdir.

 

15. Kuşlardan baharın güzel günlerini, annelerimizden hayatın temiz tarafını okuyalım.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Basit isim

B) Somut isim

C) Birden fazla isim çekim eki almış isim

D) Türemiş isim

E) İyelik eki almış isim

 

16. Şehitler tepesi boş değil,
      Toprağını kahramanlar bekliyor!
      Ve bir bayrak dalgalanmak için;
      Rüzgâr bekliyor!
      Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
      Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
      Yattığı toprak belli,
      Tuttuğu bayrak belli,
      Kim demiş meçhul asker diye?..

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Somut isim       
B) Soyut isim          
C) Özel isim           
D) Türemiş isim        
E) Basit isim

 

17. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili türemiş isimlerden hangisi somut bir isimden türememiştir?

A) Simitçi hazırlıklarını tamamlamış müşteri bekliyordu.

B) Sınav kitapçıkları yine dışarıda unutulmuş.

C) Telefonla konuşurken sağlığımız için kulaklık kullanmayı alışkanlık edinmeliyiz.

D) Çöplükten beslenen kuşlar için bir proje yapılmalıdır.

E) Her iyilik, ömrümüzün bir sadakasıdır.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik isimler bir aradadır?

A) Geziye çocukların birazı katılmıştı.

B) Cesaret cennete, korku ölüme sürükler.

C) Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.

D) En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.

E) Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

 

19. Ne hasta bekler sabahı, 
      Ne taze ölüyü mezar. 
      Ne de şeytan, bir günahı, 
      Seni beklediğim kadar.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Basit isim          
B) Türemiş isim        
C) Bileşik isim       
D) Somut isim       
E) Soyut isim

 

20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi herhangi bir hal eki almamıştır?

A) Herkes okulda çıkış zilini bekliyordu.

B) Elde avuçta olan her şey bir anda yok oldu.

C) Bizleri dakikalarca ayakta alkışlamış.

D) Gözde öğrenciler aynı sınıfa yerleştirildi.

E) Olanları evde annesinden öğrendi.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-D 4-C 5-D 6-A 7-B 8-D 9-B 10-A 11-C 12-D 13-B 14-E 15-D 16-C 17-E 18-A 19-C 20-D

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder