Durum Zarfı Nedir? Örnekler

Fiillerin ve fiilimsilerin durumunu belirten sözcüklerdir. Fiilde bildirilen hareketin nasıl yapıldığını bildiren kelimelerdir. Niteleme sıfatlarında nitelik bildiren sözcükler isme yönelik iken burada nitelik bildiren sözcükler fiile yöneliktir. Durum zarfları fiile ve fiilimsiye yöneltilen "Nasıl?" sorusuna cevap verir.
 
Örnek

Ali sınıfta söz aldığında güzel konuşurdu.

Elbiseleri her zaman temiz olurdu.

Okula yazılı olduğu için çabuk gitti.

Ahmet koşarak yanımıza geldi.

O uyanmasın diye odadan yavaşça çıktı.

Eve geç kaldığından oldukça hızlı yürüyordu.

Verilen görevi kusursuzca yapardı.

Ali birden ağlayınca hepimiz onun yanına gittik.

Yanımıza hızla yaklaşan araba gözlerden kayboldu.

Bütün soruları eksiksiz cevaplamış.

Akıcı konuşması herkesin dikkatini çekmişti.

Trafiğe çıktığımızda dikkatli olmalıyız.

Herkes olaylara insanca yaklaşmalıdır.

Eğri oturalım, doğru konuşalım.

Şehir eşrafının yanında çocukça davranmıştı ona.

O, evden gizlice çıkıp hızlıca yürüyordu.

Hafifçe ağlayarak oradan uzaklaştı.

Sağına soluna bakmadan sessizce gitti.

Dünyada kardeşçe yaşamak da vardır.

Aktarması gerekenleri iyi aktaramadı.

Ödevlerini yeni yaptı ufaklık.

 

Durum (Hâl) Zarfı ile İlgili Uyarılar
 
1. İsimler durum (hâl) zarfı olarak kullanılabilir.
 
Örnek
 
Gül kokuyordu teni bebeğin, gül.
 
2. Zarf-fiiller, yansımalar, deyimler, ikilemeler durum (hâl) zarfı olarak kullanılır.
 
Örnek

Çalışarak kazandı ama yiyip bitirdi. (zarf-fiil)

Çalışmadan kazanamaz kimse sınavları. (zarf-fiil)

Almadan vermek Allah'a mahsustur. (zarf-fiil)

Onların evinde tatlı tatlı konuştuk. (ikileme)

Çamura bata çıka yürüyorduk. (ikileme)

Kaldırımlarda hızlı hızlı yürüdüler. (ikileme)

Sofraya aç kurtlar gibi saldırıyordu. (deyim)

Maçtan sonra barut fıçısı gibi olmuşlardı. (deyim)

Olayı tereyağından kıl çeker gibi halletti. (deyim)

Kalbi olaydan sonra küt küt atıyordu. (yansıma)

Derenin suları şırıl şırıl akıyordu orada. (yansıma)

Kuşların cik cik sesi mest ediyordu. (yansıma)

 

3. Bir fiil, birden fazla durum (hâl) zarfı tarafından nitelenebilir.
 
Örnek
 
Onlar, yavaşça ve sinsice yürüyorlardı.


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder