Soru Sıfatları Nedir? Örnekler

Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlara denir. "Hangi, kaç, ne, kaçar, kaçıncı, ne kadar" kullanılan başlıca soru sıfatlarıdır.
 
Örnek 1

Hangi elbisemle düğüne gitmeliyim?
 
Yukarıdaki cümlede geçen "hangi" sözcüğü soru sıfatıdır. Sözcüğün isimden önce gelmesi ve soru anlamının olması onun soru sıfatı olduğunun ipuçlarıdır. En önemli kıstas da soruya verilecek cevapta saklıdır. Verilen cevapta ilgili soru sözcüğünün cevabı hangi sözcük türü ise soru sözcüğü de aynı sözcük türüdür. Şimdi soruya cevap verelim: "Kırmızı elbisemle düğüne gitmeliyim." Bu sorularda daha da netleşmemiz için soru sözcüğü hariç, cümleyi olduğu gibi bırakmalıyız. Soru sözcüğünün yerine kendimiz bir cevap getirmeliyiz. 
 
Örnek 2

Kaç kitap okuyan kişiler sınavı geçer?
 
Soruya cevap vererek başlayalım: "Üç kitap okuyan sınavı geçer." Görüldüğü gibi "kaç" sözcüğünün yerine "üç" sözcüğü gelebilmektedir. "Üç" sözcüğü de isimden önce geldiği için sıfat görevindedir. Öyleyse "kaç" sözcüğü de sıfattır. Soru anlamı da olduğu için soru sıfatıdır.
 
Örnek 3

Kaçar elbise aldınız çocuklar için?
 
Cümleye cevap verildiğinde cümle: "Üçer elbise aldık çocuklar için." şekline dönüşür. "Kaçar" sözcüğü yerine gelen "üçer" sözcüğü de sıfattır. Öyleyse soru anlamı soru sıfatı ile sağlanmıştır.
 
Örnek 4

Kaçıncı sırada yarışmayı bitirmiş?
 
Cümleye cevap verdiğimizde cümle: "Birinci sırada yarışmayı bitirmiş." şekline dönüşebilir. Öyleyse soru anlamı soru sıfatı ile sağlanmıştır.
 
Örnek 5

Ne kadar öğretmen kursa katılmamış?
 
Cümleye cevap verdiğimizde cümle: "Beş öğretmen kursa katılmamış." şekline dönüşür. "Ne kadar" soru sözcüğü yerine gelen "beş" sözcüğü de sıfattır. Öyleyse soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır.
 
Örnek 6

Nasıl bir araba alacaksınız?
 
Cümleye cevap verdiğimizde cümle: "Pahalı bir araba alacağız." şekline dönüşebilir. "Nasıl?" sorusu yerine gelen sözcüğün (pahalı sözcüğü) sıfat olması onun soru sıfatı olduğunu gösterir.
 
Örnek 7

Ne gün geleceksiniz bize?
 
Cümleye cevap verdiğimizde cümle: "Ertesi gün geleceğiz size." şekline dönüşebilir. "Ne" sorusu yerine gelen sözcük de (ertesi) sıfat olduğundan cümlede soru sözcüğü soru sıfatı ile sağlanmıştır.


Soru sıfatı ile İlgili Uyarılar

1. Soru sıfatları sıfat tamlaması oluşturabilir.

Örnek

Hangi elbise daha güzel?

Kaç kişi sınavda başarılı olmuş?

2. "Ne" sözcüğü cümlede sıfat, zamir ve zarf görevinde kullanılabilir.


Örnek

Ne sular içtiniz?
(soru sıfatı)

Ne alacaksınız buradan şimdi?
(soru zamiri)

Ne gelmedin bize dün akşam?
(soru zarfı çünkü "niçin" anlamında kullanılmış.)


Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

(soru zarfı çünkü "niçin" anlamında kullanılmış.)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder