Pekiştirme Sıfatları Nedir? Örnekler

Anlam açısından pekiştirilmiş sıfatlardır. Sıfatlarda pekiştirme üç şekilde yapılır. 
 
1. "m, p, r, s" harflerinden uygun olanın ilgili sözcüğe getirilmesiyle sağlanır. Pekiştirilecek sıfatın ilk ünlüye kadarki kısmı (ilk hecesi) alınır. Uygun olan harf getirildikten sonra sözcüğün tamamı yazılır.
 
Örnek

 

mdüz yolda ilerleyen kervan bir ara mola verir.

Etrafındakilere bomboş sözlerle yükleniyordu.

Eski zamanda kişiler upuzun elbiseler giyerlerdi.

 

Tertemiz duygular içerisinde oradan ayrıldı.

Masmavi denizde duygu yüklü bir yolculuğa çıktılar.
 
2. Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesi ile yapılır.

Örnek

Kısa kısa öyküler okurum akşamları.

 

Onun en çok kara kara kaşları dikkat çekiyordu.

3. Sıfatın tekrarıyla araya "mi" ekinin getirilmesi ile yapılır.

Örnek

Sıcak mı sıcak bir çay içtik Erzurum'da.

Güzel mi güzel bir hediye almıştı arkadaşına.
 
Not: Kimi pekiştirmelerde "m, p, r, s" ünsüzlerinden sonra araya fazladan bir ünlü girebilir.

Örnek

Yalnız: Yapayalnız

Sağlam: Sapasağlam

Not: İkilemeler sıfat görevinde kullanıldıkları zaman pekiştirme sıfatı sayılır.
 
Örnek

Mavi mavi düşler


Dertli dertli gönüllerAyrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder