Edat, Bağlaç, Ünlem Test 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü edat görevindedir?

A) Bütün ödevlerini deftere doğru yazmıştı.

B) Her doğruyu her yerde anlatmak da yanlıştır.

C) O sesten sonra herkes parka doğru yürümeye başladı.

D) Doğru sözlü bir insan olarak bilinir toplumda.

E) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.

 

2. Hikâyede düş ürünü veya gerçek bir olay kısaca anlatılır. (I) Hikâyede dar bir zaman söz konusudur. (II) Karakterlerin sadece bir yönü üzerinde durulur. (III) Hikâyede etkileyici ve sürükleyici bir anlatım söz konusudur. (IV) Hikâyede fazla ayrıntı yer almadığı için okurun düş gücü birçok yerde devreye girer. (V)

Yukarıdaki numaralı yerlerin hangilerinde edat görevinde en az bir sözcük vardır?

A) I ve II             

B) III ve V                

C) II ve III              

D) IV ve V           

E) I ve III


3. Edatlar ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edatlar, cümledeki diğer sözcüklerle beraber sıfat ya da zarf öbeği oluşturabilir.

B) Edatlar iyelik eki aldıkları zaman isim olur.

C) Kendi başına bir anlamı olmayan diğer söz ve söz gruplarıyla kullanıldığında anlam kazanan sözcüklerdir.

D) Edatlar; farklı tür ve görevdeki kelime, kelime grupları arasında anlam ilgisi kurar.

E) Edatlar tek başlarına da kullanılabilir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir bağlaç yoktur?

A) Gelirse bile bu saatten sonra yetişemez.

B) Eve dönmek zorundaydı çünkü annesi onu çağırmıştı.

C) Çiftçiler bu yıl bayram yaptılar zira yağmurlar çok fazlaydı.

D) Senden başka oraya giden olmamış o saatte oraya.

E) Bu işi mademki aldın işi sağlam bir şekilde teslim etseydin.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük edat değildir?

A) Okula değin cadde ağaçlarla kaplıydı.

B) Beri yol daha düzgün görünür buradan.

C) Çok çalışmasına rağmen istediği yeri kazanamadı.

D) Sizden evvel onlar buraya geldiler.

E) Bütün çabalarımıza karşın kötü alışkanlıkları terk etmedi.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem yoktur?

A) Vah vah, ne oldu kuzucuğum

B) Ben giderim sazım sen kal dünyada

C) Tüh, yine yanlış yaptım

D) Ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri

E) Eyvah, Fino bana doğru geliyor

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacının cümleye kattığı anlam yanlış belirtilmiştir?

A) Borçlarını verme de seni göreyim. (istek)

B) Keşke onu da özel okula yazdırsaydım. (hayıflanma)

C) Ne bu! İki saat ders çalış da sonra dışarıya çık. (kızgınlık)

D) Köyümüze gelmişsin de bizi ziyaret etmemişsin. (sitem)

E) Size ne oluyor da sabaha kadar konuşuyorsunuz. (azarlama)

 

8. "de" bağlacının cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) O kitabı geçen hafta ben de bitirdim. (eşitlik, gibilik)

B) Babası ona kızdı da evden o gece ayrılmıştı. (korkutma)

C) Ev de ev olsa bari! (küçümseme, alay)

D) Sıcak da sıcak bir hava vardı Urfa'da. (abartma)

E) Abdullah da mı bu olayın içindedir. (şaşma)

 

9. I. Hastanedeyken beni bir sen aramadın.

   II. Her şey bir anda gelişti orada.

  III. Bir günde bütün işlerini bitirdi.

  IV. Öğrencinin biri sürekli kitap okurmuş.

   V. Okulun, bir sabahları erken başlamasını sevmedim.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangilerinde geçen "bir" sözcüğü edat görevindedir?

A) I ve V             

B) I ve II                 

C) II ve V                 

D) I ve IV               

E) IV ve V


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden az bağlaç vardır?

A) O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehit olmayı göze alamayan gazi olamazdı.

B) Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

C) Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.

D) İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir.

E) Unutulmamalıdır ki dünya da baki değildir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir bağlaç yoktur?

A) Çocuk, babasına küfretmesine rağmen babası ona sesini çıkarmadı.

B) Onlar, buraya gelmeyecek anlaşılan öyleyse biz de gidelim.

C) Bu çeşme artık akmayacak yani ümidimizi ondan keselim.

D) Arkadaşlar tiyatroyu sonlandırdım özetle artık oynamayacağız.

E) Bu kuyruk yine uzayıp gitmiş anlaşılan bize gitmek düşüyor.

 

12. Realizmde dış gerçeklik de iç gerçeklik de önemlidir. (I) Realizmde gözlem ve belgelere büyük önem verilir. (II) Gerçeğe ulaşmanın yolu gözlemden geçtiği için realistler yer ve kişileri gerçeklerden ayırmadan yazmışlardır. (III) Roman türü realizm ile büyük bir gelişme göstermiştir. (IV) Realist roman, gerçeği olduğu gibi aktarır. (V)

Yukarıdaki metnin hangi cümlesinde edat ve bağlaç bir arada verilmiştir?

A) I     B) II     C) III      D) IV      E) V

 

13. "Gibi" edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye "hemen" anlamı katmıştır?

A) Mustafa gibi Kuran-ı Kerim okuyan birini bulamazsın.

B) Çocuğu gördüğü gibi bağırdı.

C) Öğretmenimiz bugün derse gelmeyecek gibi.

D) Bir an onu sever gibi oldum.

E) Maç dokuz gibi başlar diye düşünüyorum.

 

14. Aşağıdaki altı çizili bağlaçlardan hangisi yapısı bakımından basit bağlaç değildir?

A) Onlara çok güveniyorduk meğer onlar kuyumuzu kazıyorlarmış.

B) Sizinle oraya kadar gelirim yalnız dönüşte beni bekleyeceksiniz.

C) Onu her yerde aradı fakat bulamadı.

D) Okula gelmiş ama derse girmeden eve dönmüş.

E) Ona çok dil döktük lakin bizi dinlemedi.

 

15. I. O adam  meğer vicdansızın biriymiş.
                           I

      II. Bunları yapmazdın eğer sevseydin.
                                        II

     III. Geç kalmış üstelik konuşuyor.
                              III

     IV. Elma kadar büyüklükte dolu yağıyordu.
                              IV

     V. Vicdansızlar dahi buna tepkisiz kalamaz.
                                  V

Yukarıdaki numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaç değildir?

A) I       B) II      C) III      D) IV       E) V

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük edat değildir?

A) Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi.

B) Uykuya varmış gibi görünüyordu o yılan yollar.

C) Çabalıyordu bir deva bulmak için bağrındaki yaraya o garip adam.    

D) Oradakilerin hepsi tutuşan ocağa karşı bağdaş kurmuştular.

E) Aradan yıllar geçti işte o günden beri hüzünlüyüm.  

 

17. I. Sınavlarda hiçbir zaman düşük not almazdı bu denli.

     II. Mustafa üzülecek diye öğretmen notunu söylemiyor.

    III. Sabahtan beri bu okulda gürültü eksik olmadı.

    IV. Soruyu herkesin içinde tek o bildi.

     V. Biraz beri git de rahat edelim.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir edat yoktur?

A) I      B) II      C) III       D) IV       E) V

 

18. I. Bütün olumsuzluklar peş peşe geldi oysaki ne umutlarla güne başlamıştık.

     II.Bu yanlışlığı Ahmet yapmış hâlbuki efendi biri olarak bilinirdi.

    III. Çarşıdan iki kilo kadar elma almıştı yaşlı annesi için.

    IV. Şayet söyledikleriniz doğruysa onunla dostluğumuz buraya kadar olacak.

     V. Silah ile ava çıktılar bu puslu ve soğuk havada.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler bağlaç değildir?

A) III ve V              

B) III ve IV               

C) II ve V               

D) I ve III               

E) I ve V

 

19. Hümanizm, Rönesans ile birlikte zikredilen bir kavramdır. (I) Hümanistlere göre sanatın ve edebiyatın asıl uğraş alanı insandır. (II) Hümanist akım, 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar etkili olmuştur. (III)  Hümanist anlayışta her şeyin ölçüsü insan kabul edildiği için insan sevgisi hümanizmde önemlidir. (IV) Otoriter düşünceye karşı insanı özgürleştirmeyi esas aldığı için hümanizmde bireysellik ön plandadır. (V)

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde edat ve bağlaç bir arada verilmiştir?

A) I      B) II      C) III     D) IV      E) V

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük edat değildir?

A) Hüngür hüngür ağlamama rağmen aldırış eden olmadı.

B) Doğruyu bilmesine karşın yanlışta ısrar etmektedir.

C) Sizi bilmiyorum ama bize başka konuştu.

D) Asırlardan beri atalarımız Anadolu'yu vatan eylemiş.

E) Bu evden gayrı ev istemem.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-E 4-D 5-B 6-B 7-A 8-B 9-A 10-C 11-A 12-C 13-B 14-B 15-D 16-A 17-E 18-A 19-B 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder