Sıfatlar Test 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir niteleme sıfatına yer verilmemiştir?

A) Oldukça güzel giyinmişti öğretmenimiz bugün.

B) Öğretmenler, yaramaz öğrencileri hiçbir zaman sevmez.

C) Bu kadar yüksek duvardan nasıl atlamış acaba?

D) Dağın arkasındaki düz yolda ilerlemeye başladık.

E) Tasasız kişilerden kimseye hayır gelmez.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sıfat değildir?

A) Geçici çözümler anlık rahatlamalar sağlar.

B) Mirasyedi gençler için dünya her zaman tozpembedir.

C) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

D) Her felaket kırgın gönüller için iki yıkım demektir.

E) Sözlü anlatım birçok inceliği içerisinde barındırır.

 

3. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi asıl sayı sıfatı değildir?

A) Bir kitap okuyan bin şey öğrenir.

B) Yüz yıl düşünseydim aklıma gelmezdi bunlar.

C) 25 cm hortum buraya yetmez.

D) 10 ton asfalt dökülmüş buraya.

E) Onları bize bir anlattı, anlayamazsın.

 

4. "Böyle" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Böyle gelmiş böyle gidecek der, atalarımız.

B) Bir çam böyle devrildi rüzgârda.

C) Böyle havalarda dışarı çıkılmaz.

D) Bunu kim böyle yapmışsa bedelini ödeyecek.

E) Böyle buyurmuş Mevla, boynumuz kıldan ince.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler sıfat görevinde değildir?

A) Bizi sıcak mı sıcak karşılamışlardı orada.

B) Kısa kısa öyküler okurum her akşam.

C) Uzun uzun kavaklar etrafa başka bir güzellik katmıştı.

D) Güzel mi güzel bir hediye almıştı arkadaşına.

E) Onun en çok kara kara kaşları dikkat çekiyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.

B) İnsanlık, bütün vicdanların ortak sesidir.

C) Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır.

D) Son yolculuk biraz zor olacak sanki.

E) Gündelik işler bazen asıl işlerimizin önüne geçer.

 

7. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi sıra sayı sıfatıdır?

A) Üçer tabak yemelerine rağmen doymamışlardı.

B) Ortanca çocuk daha yaramaz görünüyordu.

C) En son sekiz kişi o işe başvuru yapmıştı.

D) Birer gün arayla bütün kişilerle görüştü okulun müdürü.

E) Günde çeyrek saat çalışmakla bu sınavı kazanamazsın.

 

8. Sıfat-fiil ekleri alan sözcükler de adlaşmış sıfat olabilir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu açıklamanın bir örneği  yoktur?

A) Çalışan dağlar aşmış; çalışmayan yaya kalmış.

B) Gelen gideni aratır.

C) Hiç bilen kişilerle bilmeyen kişiler bir olur mu?

D) Her bakan görmez, her ağlayan gülmez.

E) Ağlayanın malı gülene hayır etmez.

 

9. Aşağıdaki altı çizili bileşik sıfatlardan hangisi kurallı bileşik sıfat değildir

A) Boylu poslu kişi

B) Açıkgöz öğrenci

C) Beş paralık adam

D) Üç günlük dünya

E) İşsiz güçsüz gençler

 

10. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? 
      Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? 
      Sevmek için güzele mi bakmalı? 
      Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı?

Yukarıdaki dizelerde sıfat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5     E) 6

 

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme sıfatı  değildir?

A) Annesiyle birlikte büyükçe bir evde oturuyorlardı.

B) Sarımtırak bayır onlara çok güzel gelmişti.

C) Kalınca giyinmişti bizimkiler soğuk havalar nedeniyle.

D) Mavimsi örtü masayı bir başka gösteriyordu.

E) Küçücük beyni ile bize akıl vermeye çalışıyordu.

 

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatı değildir?

A) Mareşal Fevzi Çakmak, vatanı için her şeyi yapan biriydi.

B) Mimar Sinan, eserleriyle ismini yaşatmayı başarmıştır.

C) Köyün bütün gençlerini yanına çekmeyi başarmıştı Avcı Mehmet.

D) Deli Petro, her savaşı bir ders olarak değerlendirmiştir.

E) Herkes bütün takımı ayakta alkışlıyordu.

 

13. Denemeler; içten, doğal, samimi bir havada yazılır. Üslupta özgünlük başarılı bir deneme için ilk koşuldur. Denemeler, uzun ömürlü yazılardır.

Yukarıdaki metinde kaç sözcük sıfat görevindedir?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat yoktur?

A) Kimse, bütün insanları bu konularda karşısına alamaz.

B) Birkaç arkadaş birlikte pikniğe gidecek haftaya.

C) Onlar, bu konuda her şeyi göze almışlardı.

D) Herkes cennete gitmeyi ister ama kimse ölmeyi istemez.

E) İnsanlar, çoğu zaman yaşanılan anın kıymetini bilmezler.

 

15. Masallarda evrensel konular işlenir. Masallarda kısa ve yoğun bir anlatım söz konusudur. Duygu ve düşünceler sade, süssüz ve kısa ifadelerle dile getirilir. Masallar, çocukların eğitiminde önemli bir yere sahiptir.

Yukarıdaki metinde kaç sözcük sıfat görevindedir?

A) 5      B) 6     C) 7      D) 8      E) 9

 

16. Aşağıdaki altı çizili niteleme sıfatlarından hangisi fiilden  türememiştir?

A) Bu aşamadan sonra bu soruna kalıcı çözüm şarttır.

B) Korkak kişiler topluma asla lider olamazlar.

C) Simitçi çocuk sürekli yer değiştiriyordu.

D) Yırtıcı hayvanlar bu bölgede çok görülür.

E) Ateşe asla yanıcı maddelerle yaklaşmamalıyız.

 

17. Seni bağırabilsem seni, 

      Dipsiz kuyulara, 

         I
      Akan yıldıza. 

        II
      Bir kibrit çöpüne varana,

      III
      Okyanusun en ıssız dalgasına 

                        IV   V
      Düşmüş bir kibrit çöpüne.
 

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

18. I. Bu adam beni hiçbir zaman anlamadı.

     II. Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına!

    III. Şu adamı hiç gözüm tutmuyor.

    IV. Şu, babamın en büyük hatırasıydı.  

     V. Bu çocuklar buradan derhal gitmelidir.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri işaret sıfatı değildir?

A) II ve IV      

B) I ve II      

C) I ve IV    

D) IV ve V    

E) II ve V

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir adlaşmış sıfat yoktur?

A) Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.

B) Deli, adamla adeta oyun oynuyordu.

C) İhtiyar, adama bir şeyler söylüyordu.

D) Yaralı, doktora durmadan bağırıyordu.

E) Genç öğretmene bir şeyler söylemeye çalışıyordu.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla niteleme sıfatı yoktur?

A) Güzel günler kimilerine göre eski günlerdi.

B) Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyorlar.

C) Mavi gömlek onu güzel açmıştı o akşam.

D) Kırmızı gülü ona mor menekşeyi diğerine verdi.

E) Acı sözler yaralı gönüllerden çıkar.


CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-B 3-E 4-C 5-A 6-E 7-B 8-C 9-B 10-C 11-C 12-E 13-E 14-D 15-E 16-C 17-D 18-A 19-E 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder