Kişi (Şahıs) Zamirleri Nedir? Örnekler

Sadece insan isimlerinin yerini tutan zamirlerdir. Sözü söyleyenle diğerlerini ayırmada kullanılır. Üç tekil, üç de çoğul olmak üzere altı şahıs zamiri vardır. Bunlara kişi zamiri de denir.

Bu zamirler;

1. tekil kişi  ben

2. tekil kişi  sen

3. tekil kişi  o

1. çoğul kişi  biz

2. çoğul kişi  siz

3. çoğul kişi  onlar

 

Örnek

Ben, bir türlü benden kurtulamadım.

Sen, bu konuda niçin beni anlamak istemiyorsun?

Yeşillikler içerisinde bulacağım seni bir gün.

O, en sevdiğim arkadaşımdı.

Biz, hiçbir zaman başkalarını anlamakta zorluk çekmemeliyiz.

Biz, her gece uğultularını dinlerdik rüzgârın.

Bu konuda doğru olanı sadece siz yapıyorsunuz.

Onlar, bizi anlamamakta ısrar ediyorlardı.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

 

Kişi (Şahıs) Zamirleri ile İlgili Uyarılar
 
1. Türkçede "ben, sen" zamirleri adın yönelme ekini (-e hâl ekini) aldıklarında ses değişimi geçirir.
 
Örnek
 
Ben-e (bana)

Sen-e (sana)
 
2. Zamirler, isim çekim eklerini alabilir. Şahıs zamirleri karşımıza çekim eki almış şekliyle çıkabilir.
 

Örnek

Ben-den  benden

Sen-den  seni

O-(n)a  ondan

Biz-den  bizim

Siz-de  sizde

Onlar-ı  onları
 
3. Şahıs (kişi) zamirleri isim tamlaması kurabilir. Bu durumda şahıs (kişi) zamiri sadece tamlayan olabilir.

Örnek
 
Benim derdim dağlardan aşkındır.

Senin sözlerin benim için senettir.

Onun düşünceleri her zaman yolumuzu aydınlatacaktır.

Bizim dağlarımız her baharın çiçeklerle süslenir.

Sizin köyünüz geleneklerini devam ettiriyor olabilir.

Onların evleri her zamanki gibi oldukça sadeydi.
 
4. "O" ve "onlar" zamirleri şahısları dile getiriyorsa şahıs (kişi) zamiri, insan dışındaki bir varlığı, nesneyi dile getiriyorsa işaret zamiri olur.


Örnek

Onu bu millet asla unutmayacak. (şahıs zamiri)

Öğretmenimiz onu alıp cebine koydu. (işaret zamiri)

 
5. Şahıs zamirleri ile işaret sıfatları çokça karıştırılır. İşaret sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelir ve sıfat tamlaması oluşturur. Şahıs zamirleri ise tek başlarına kullanılır.


Örnek

O, bu yörenin en saygın kişilerindendi. (şahıs zamiri)

O adaya bir gün gidip bir gece kalmayı düşünüyorum. (işaret sıfatı)

 

6. "Sen" yerine saygı ve nezaket amacıyla "siz" zamiri de kullanılır. Bu durumda özne-yüklem uygunluğuna dikkat edilir.

Örnek

Siz tek başınıza nasıl oraya gidebildiniz?
 
Not: Kişi (şahıs) zamirlerinin dışında adına dönüşlülük zamiri denilen "kendi" zamiri de bir kişi zamiridir. Dönüşlülük zamirinin asıl görevi pekiştirmedir. Dönüşlülük zamirinin bazı özellikleri aşağıda gösterilmiştir.
 
A. Kişi zamiriyle kullanıldığında kişi anlamını kuvvetlendirir ve pekiştirir.
 
Örnek
 
Bunu ben kendim yaptım.
 
Bunu sen kendin yazacaksın.
 
B. İsim tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanılabilir.
 
Örnek
 
Adamın kendisi
 
C. İkileme oluşturur.
 
Örnek

Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor.
 
Kendi kendimizi asla beğenmemeliyiz.
 
D. "Kendi" (dönüşlülük) zamirinin şahıslara göre çekimi aşağıdaki gibidir:

I. tekil şahıs: kendi - m

II. tekil şahıs: kendi - n

III. tekil şahıs: kendi - si

I. çoğul şahıs: kendi - miz

II. çoğul şahıs: kendi - niz

III. çoğul şahıs: kendi - leri

Uyarı: Şahıs zamirleri hiçbir şekilde iyelik eki almaz.


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder