Basit İsim (Ad) Nedir? Örnekler

Kök halinde bulunan, yapım eki almamış dolayısıyla türememiş ve başka bir sözcükle birleşmemiş sözcüklere basit isim denir. Basit isimler, çekim eki alabilir. 


Örnek 1


Ev
imizden


"-imiz" : iyelik (tamlanan) eki (çekim eki)

 

"-den" : uzaklaşma hâl eki (çekim eki)


Örnek 2


Gönl
ümüzden


"-(ü)müz" : iyelik (tamlanan) eki (çekim eki)


"
-den" : uzaklaşma hâl eki (çekim eki)

 

Örnek 3

 

Babalarımızdan


"-lar" : çokluk eki (çekim eki)


"-(ı) mız" : iyelik (tamlanan) eki (çekim eki)

"
-dan" : uzaklaşma hâl eki (çekim eki)

 

Basit İsimlerle İlgili Cümle Örnekleri

 

Örnek 1


Çocuklardan ağaçların hikâyesini yazacaklardı.

 

Cümlede "yazacaklardı" çekimli fiili hariç yer alan kelimelerin hepsi sadece çekim eki veya ekleri aldıklarından basit isimler içerisinde yer alır.

 

Örnek 2

 

Mustafa'nın babası sizleri kitaplardan tanımıştı.

 

Yukarıdaki cümlede geçen "tanımıştı" çekimli fiilinden başka yer alan kelimelerin hepsi sadece çekim eki veya eklerini aldıklarından basit isimler içerisinde yer alır.

 

Örnek 3

 

Kuşlardan baharın güzel günlerini, annelerimizden hayatın temiz tarafını okuyalım.

 

Cümlede geçen "okuyalım" çekimli fiilinden başka yer alan kelimelerin hepsi sadece çekim eki veya eklerini aldıklarından basit isimler içerisinde yer alır.

 

Not: Bir sözcüğün uzun ya da kısa olması onun basit kelime veya türemiş kelime olmasıyla alakalı bir durum değildir.


Örnek


Çocuk
larımızdan (Gelen bütün ekler çekim eki olduğundan basit kelimedir.)

Gez
i (Gelen tek ek de fiilden isim yapım eki olduğundan kelime türemiş bir kelimedir.)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder