Ünlem Nedir? Örnekler

Yalnız başına bir anlam taşımayan, cümleye, korku, sevinme, özlem, kızgınlık, şaşkınlık, coşma gibi duyguları katan, doğa seslerini yansıtan veya seslenme bildiren sözcüklere ünlem denir. Ünlem cümlelerinin sonunda genellikle ünlem (!) işareti yer alır.
 
Ünlemler üç grupta toplanır:
 
1. Asıl Ünlemler
 
Bir duyguyu, heyecanı dile getiren sözcüklerdir.
 
Örnek
 
A, aaa, ayol, aman, bravo, yuh, oha, ah, eee, ey, hey, hoppala, vah, of, oh, üf, vay, eh, tüh, bre, haydi, hişt, hop, vb.
 
2. Yansımalardan Oluşanlar
 
Yansıma seslerden meydana gelip ünlem özelliği kazanan kelimelere denir. Doğadaki canlı, cansız varlıkların seslerini taklit eden ünlemlerdir.
 
Örnek
 
Tık, çat, pat, küt, güm, hav hav, miyav, cik cik, pisipisi…
 
3. Ünlem Değeri Kazanmış Sözcükler
 
İsimler, isim soylu sözcüklerin, fiillerin cümle içinde gerçek kimliklerinden uzaklaşıp ünlem değeri kazanmalarıdır.
 
Örnek
 
Allah, hepimizi affetsin inşallah.
İsim
 
Allah Allah kalp krizi mi geçiriyorum!
Ünlem
 
Ünlem ile İlgili Uyarılar
 
Ünlem (!) işareti, ünlem ifadesinden hemen sonra da cümlenin sonunda da konabilir.

Örnek

Eyvah, geç kaldım!

Eyvah! Geç kaldım.

Saygıdeğer arkadaşlar, iyi ki geldiniz!

Saygıdeğer arkadaşlar! İyi ki geldiniz.
 
Birden çok sözcükten oluşan kalıplaşmış ünlemlere ünlem öbeği denir.
 
Örnek
 
Hadi canım sen de!
 
Aşk olsun!
 
Hadi oradan!
 
Yok artık!
 
Çok ilginç! 
 
Yeter be!
 
Ha gayret!
 
Aman dikkat!
 
İçinde bir ünlem sözü bulunan veya ünlem anlamı verecek şekilde vurgulanan cümlelere ünlem cümlesi denir.
 
Örnek
 
Sakın sinirlerime dokunma!
 
Derhal dışarı çıkın!
 
Vah vah, ne oldu Mehmet!
 
Eyvah, ne yer ne yâr kaldı!
 
Bir söze alay, küçümseme veya kinaye anlamı kazandırmak için ünlem ayraç içinde kullanılır.

Örnek

İsmail, çok akıllı (!) olduğunu iddia ediyor.
 
İsteseymiş seçkin bir sanatkâr (!) olabilirmiş.
 
Bu okul süper yönetiliyor; musluklar dışında okulda her şey akıyor (!)
 
Eh bu hızla gidersek okula belki yarın sabah varırız (!)
 
Süper zekiler de yanılabilir ama aptallar asla yanılmaz (!)
 
İyi bir esnaf olduğu beşinci iflasından sonra anlaşıldı (!)
 
Ünlemler cümle içinde değişik görevlerde kullanılabilir.
 
Örnek
 
Onun ahı gitmiş vahı kalmış. (isim)
 
Ha tahin ha pekmez, fark etmez. (bağlaç)
 
Ha gayret, Mustafa! (ünlem)
 
Kişi isimleri ve unvanları ünlem olarak kullanılabilir.
 
Örnek
 
Mustafa! (seslenmelerde)
 
Ahmet Bey!
 
Betül Hanım!
 
Ünlem Sözleri ve Cümleleri ile İlgili Örnekler
 
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
 
Aman ha!
 
Aman çocuklar dikkat! 
 
Aşk olsun! 
 
Ay, ne tatlı şeysin sen öyle!
 
Aa! Bu da ne?
 
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
 
Bravo sana!
 
Eh! Fena değil. 
 
Ey Türk gençliği!
 
Elveda, ey baharın müjdecisi!
 
Eyvah, ne yer, ne yâr kaldı!
 
Eyvah, Fino bana doğru geliyor!
 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
 
Ee, yeter artık! 
 
Gökyüzünün başka rengi de varmış!
 
Hay Allah! 
 
Ha gayret!
 
Hey, buraya gelsene!
 
İmdat!
 
Of bıktım artık!
 
Oh, ne güzel!

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

Oldukça ilginç!
 
Tüh, yine yanlış yaptım!
 
Komşular!
 
Miyav!
 
Ne kadar güzel bir manzara! 
 
Vah zavallı!
 
Vah vah, ne oldu kuzucuğum!
 
Vay sersem! 
 
Yazık size!
 
Yazık, çocuğun ayağı kırılmış!
 
Yeter be!
 
Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.
 
Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız.
 
Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz.
 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

(Faruk Nafiz Çamlıbel)
 
Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

(Necmettin Halil Onan)
 
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!

(Faruk Nafiz Çamlıbel)


Ayrıca bakınız

 

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

 

İsim (Ad) Konu Anlatımı

Özel İsim

Cins İsim

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsimleri

Somut İsimler

Soyut İsimler

Eylem İsimleri

Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim

 

Zamir (Adıl) Konu Anlatımı

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri 

Basit Zamirler 

Birleşik Zamirler 

Öbekleşmiş Zamirler 

Ek Halinde Bulunan Zamirler

 

Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı

Niteleme Sıfatları

İşaret Sıfatları

Belgisiz Sıfatlar

Soru Sıfatları

Sayı Sıfatları

Pekiştirme Sıfatları

Küçültme Sıfatları

Sıfatlarda Derecelendirme

Adlaşmış Sıfat

Basit Sıfatlar

Türemiş Sıfatlar

Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kurallı Birleşik Sıfatlar

 

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfları

Zaman Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları

Soru Zarfları

 

Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

 

Sözcük Türleri Konu Testleri

 

İsimler Konu Testleri

İsimler-Adlar Test 1

İsimler-Adlar Test 2

 

Zamirler Konu Testleri

Zamirler Test 1

Zamirler Test 2

 

Sıfatlar Konu Testleri

Sıfatlar Test 1

Sıfatlar Test 2

Sıfatlar Test 3

Sıfatlar Test 4

 

Zarflar Konu Testleri

Zarflar Test 1

Zarflar Test 2

 

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Konu Testleri

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 1

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 2

Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler Test 3

 

Ana Sayfa

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder