Sıfatlar Test 1

1. Sıfatlarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.

B) Varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatları denir.

C) Sıfatlar (ön adlar), yalın halde bulunur ve hiçbir çekim eki almaz.

D) Sıfatlar, varlıkların herhangi bir özelliğini gösteren sözcüklerdir.

E) Niteleme sıfatları varlıkların bünyesinde bulunan geçici özellikleri yansıtır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

A) İnsan kurumuş ağaç gibi olmamalıdır.

B) Yeşil pencerenden bir gül at bana.

C) Küçük kapılardan girmeye çalışanlar eğilmeye mahkûm olur.

D) Bir gün herkes güzel konuşacak kitaplar sayesinde.

E) Mavi gökler kül rengi bulutlarla kapalı.

 

3. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından türemiş sıfat değildir?

A) Kısacık hayat birilerini kırmaya değmez asla!

B) Yurtsever vatandaşlar bu kez de canlarını siper ettiler.

C) Küskün yürekler için her akşam bir yıldız düşer gökyüzünden.

D) Okul müdürü, kaygan zeminler için kaymaz halılar aldı.

E) Tecrübeli simalara her toplum ihtiyaç duyar.

 

4. Bazı niteleme sıfatları bazı yapım eklerinin bir isme gelmeleri sonucu oluşur. Türetilen bu niteleme sıfatları genellikle "-lı, -siz, -lik, -ci" ekleriyle yapılır.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi buna örnek gösterilemez?

A) Kimsesiz insanların ellerinden tutmalıyız.

B) Çalgıcı Yunus yine sazıyla efkâr dağıtıyordu.

C) Simitçi durmadan simit, simit diye bağırıyordu!

D) Aynalı çarşıda birçok hatıra yatar.

E) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.

B) İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.

C) Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar.

D) Ne kadar yükselirsen uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.

E) Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?

A) Yemyeşil araziler Muş Ovası'nı boydan boya süslemişti.

B) Eskiden kişiler upuzun elbiseler giyerlerdi.

C) Sapsarı başakların güzelliğine hayran kalmışlardı.

D) Karın yağmasıyla dağlar uzaktan bembeyaz görünüyordu.

E) Etrafındakilere bomboş sözlerle yükleniyordu.

 

7. Ayva sarı nar kırmızı sonbahar! 
               I            II
    Her yıl biraz daha benimsediğim. 
     III
    Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 
     IV
    Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim? 
                         V
    Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

             VI

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden kaç tanesi sıfat görevindedir?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Korkaklar asla barış anıtını dikemezler.

B) Çalışkan kişiler her zaman akıllı insanları rehber edinir.

C) Hastalara her zaman şefkatle yaklaşmalıyız.

D) Zekiler, birçok şeyi aptallardan öğrenirler.

E) Cimrilerle arkadaşlık kuranın ufku daralır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Börekleri sıcak sıcak yediler.

B) Zar zor cevaplayabildi sınıftaki bazı öğrenciler o soruları.

C) Birer birer taşıdılar sandalyeleri diğer tarafa.

D) Babam, yalan yanlış haberlere asla itibar etmezdi.

E) Bütün sorunları orada güzel güzel konuştular.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesir sayı sıfatı yoktur?

A) Yüzde yirmi kazançla işlerini devam ettiriyorlardı.

B) Herkese tam; Mustafa'ya yarım elma düşmüştü.

C) Sınıfa altışar kişilik gruplarla girdiler.

D) Yüzde on zam hiçbir işçiyi memnun etmemişti anlaşılan.

E) Bütün satışlardan yüzde beş komisyon alır.

 

11.  I. Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur.

      II. Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

     III. Ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım.

      IV. Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.

      V. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle ilgi verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümledeki sıfat, kaynaşmış bileşik sıfattır.

B) II. cümledeki sıfat türemiştir.

C) III. cümledeki sıfat, işaret sıfatıdır.

D) IV. cümledeki sıfat, kurallı bileşik sıfattır.

E) V. dizedeki sıfat belirtme sıfatıdır.

 

12. Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi asıl sayı sıfatı değildir?

A) Beş Şehir önemli bir edebi eser olarak klasiklerimiz arasında yer alır.

B) Her sabah aynı yolda mutlaka iki saat yürüyüş yapar.

C) Ahmet, arkadaşına Kırk Haramiler masalını anlatmaya çalışıyordu.

D) Bir gün olur sen de anlarsın bu yapılanları.

E) Hiçbir işe sıfır hata ile devam edilmez.

 

13. Havalar güzel gidiyor
      Sen de çiçek açtın erkenden
      Küçük zerdali ağacım,
      Aklın ermeden.

Yukarıdaki dizelerde sıfat görevinde olan kaç sözcük vardır?

A) 0      B) 1       C) 2      D) 3       E) 4

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla  sağlanmamıştır?

A) Kaç kitap okuyanı başarılı sayacak öğretmen?

B) Onlardan hangisini daha çok beğendi acaba?

C) Alışverişte çocuklar için kaçar elbise aldınız?

D) Kaçıncı sırada yarışmayı bitirmiş bizimkiler?

E) Hangi elbisemle düğüne gitmeliyim sizce?

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat bir ismi nitelemiştir?

A) Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak oldukça güçtür.

B) Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.

C) Dürüst esnafın ve memurun toplumsal işlevi yadsınamaz.

D) Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.

E) Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfata yer verilmemiştir?

A) Bir gün sen de anlarsın dünyanın kaç bucak olduğunu oğul.

B) İşlerin hepsini bir günde bitirdi.

C) Kimi insanlar balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıkların.

D) Yaptığımız tüm hesaplar alt üst oldu böylece.

E) Birtakım düşüncelere kapılıp asla körelmemeliyiz.

 

17. Sıfat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilip isme III. tekil kişi iyelik eki getirilerek de kurallı bileşik sıfatlar ortaya çıkar.

Aşağıdaki kurallı bileşik sıfatlardan hangisi bu şekilde oluşmamıştır?

A) Bahçesi dar ev

B) Salonu büyük ev

C) Çenesi düşük kadın

D) Diline hakim kişi

E) Dişi beyaz çocuklar

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatına yer verilmemiştir?

A) Bu konuda beriki çocuk doğruyu söylemektedir.

B) Böyle duvarın yanında hiç durulur mu?

C) Bu hiçbir zaman unutulacak bir olay değildir.

D) Oraya öbür yoldan daha çabuk ulaşırız.

E) Öteki kişiler orada ne bekliyorlar acaba?

 

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Akıllı kişiler birçok şeyi akılsızlardan öğrenir.

B) Okuldaki çalışkan öğrencilere hediye verecekler.

C) Düzen, her zaman bilgili kişilerin sırtında ilerler.

D) Herkes bir gün son yolculuk için elveda diyecek.

E) Her çıkmaz sokak insana bir şey öğretir.

 

20. Özel isimlerle kullanılan akrabalık, saygı ve meslek unvanları da niteleme sıfatı sayılır.

Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Savcı, geçen günkü olaya derhal el koymuş.

B) Avukat Hasan bu dosyayı da sonuçlandırdı.

C) Kaymakam Furkan'ın yaptıkları büyük takdir topladı.

D) Bütün olanlardan sonra Doktor Remzi'nin söylediklerine harfiyen uyuyordu. 

E) Dede Korkut'un öğütleri çağları aşan söylemlerdir.


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-B 4-C 5-D 6-D 7-C 8-B 9-D 10-C 11-E 12-D 13-B 14-B 15-E 16-B 17-D 18-C 19-D 20-A

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder