Zamirler Test 2

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

A) O akşam hepimiz soluğu onlarda almıştık.

B) Onlar, bizim geleceğimizin teminatıdır.

C) O evde herkes yatmadan önce kitap okur.

D) Şu yol sizi istediğiniz yere çıkarır.

E) O, bugüne kadar aldığım en güzel defterdi.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

A) O akşam bir şey almak için bakkala gitmişti.

B) Bu halk onu hiçbir zaman unutmayacak.

C) Her gün aynı pınardan testimizi doldururduk.

D) Bunu bazıları tam da anlamış görünmüyor.

E) Bazı sorunları geride bıraktığımız gün, en güzel gündür bizim için.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Nasıl hatırlamazsın sen o şarkıyı?

B) Ne bakıyorsun öyle manalı manalı?

C) Bunu niçin yaptı acaba bize?

D) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

E) Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı?

 

4. Belgisiz zamirler isim tamlamalarında hem "tamlayan" hem de "tamlanan" olabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir isim tamlamasında "tamlanan" görevindedir?

A) Birçoğumuz çoğu zaman yaptığımız hareketin ne anlama geldiğini anlamayız.

B) Herkesin düşüncesi her konuda aynı olmayabilir.

C) Öğretmenlerin çoğu bu konuda kendilerini sorumlu hissetmektedir.

D) Birkaç soru hariç sorular genelde basitti.

E) Bazı düşünceler birileri için bir anlam ifade etmez.

 

5. "Bu" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir.

B) Bu mevsimde herkes köyde ot biçmekle meşgul olurdu.

C) Bu yollarda kazaların olmaması için daha dikkatli olmalıyız.

D) Herkes bu günleri bir gün iple arayabilir.

E) Bu okulun en büyük artısı nitelikli ve eğitimli yöneticileridir.

 

6. Desem ki sen benim için,
    Hava kadar lazım,
    Ekmek kadar mübarek,
    Su gibi aziz bir şeysin;
    Nimettensin, nimettensin!

Yukarıdaki dizelerde sözcük halinde olan kaç zamir vardır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4      E) 5

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla belgisiz zamir vardır?

A) Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez, tuhaf şey.

B) Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.

C) Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur.

D) İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.

E) Hayat, Tanrının bize sunduğu bir armağandır; onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisindeki "-i" eki iyelik zamiridir?

A) Evi her zaman erken terk eder.

B) Okulun arka tarafına yeni bir kapı açmışlar.

C) Bu gezi, bize çok şey kazandırdı.

D) Her güzel yazı sahibinin karakterinden izler taşır.

E) Eşi yine ondan dert yanıyordu son buluşmamızda.

 

9. Onu bir kış gecesi bazıları bir hiç uğruna öldürdü. Kim niçin öldürdü acaba?

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili zamirlerin çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İşaret zamiri, belgisiz zamir, soru zamiri

B) Şahıs zamiri, işaret zamiri, soru zamiri

C) Şahıs zamiri, belgisiz zamir, belgisiz zamir

D) Şahıs zamiri, belgisiz zamir, soru zamiri

E) İşaret zamiri, işaret zamiri, soru zamiri

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik zamiri yoktur?

A) Bir kez dilim yandı bu olaydan neyleyim.

B) İkiz olarak doğan çocuklar yalnız geziyorlardı.

C) Gül bahçesi değil mi ki yüzün ey sevgili!

D) Hayatımız hep boş işlerle geçer bu dünyada.

E) Gönlünüz ve bahtınız hep açık olsun iyilik melekleri.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri ek eylem alarak yüklem olmuştur?

A) Bizdik, sizi orada karşılayan.

B) Kredi kartından nefret ettiği için onu yanına almazdı.

C) Bu düzlükteki bütün arsalar bir zamanlar onundu.

D) Şuydu sabahtan beri aradığı kalem.

E) Bu defterdi onun için oldukça değerli olan.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "-ki eki" ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Evdeki hesap çarşıdaki hesaba uymaz bazen.

B) Derdim seninkinden aşkındır daim.

C) Duvardaki saat odaya çok güzel yakışmıştı.

D) Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.

E) Derideki yara geçer derindeki yara geçmez.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgi hem de iyelik zamiri kullanılmıştır?

A) Onların çocukları bizimkilerden daha çok kitap okur.

B) Bizimkiler yine aynı hatayı yapmışlar.

C) Yoldaki işaretlere dikkat edersek kazalara neden olmayız.

D) Bana şunu zorla yaptırmaya çalıştılar.

E) Onlarınki tamamen boş bir uğraştı.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri olan sözcükler bir isim tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanılmıştır?

A) Soruların kaçı iptal olmuş?

B) Kimin derdini deşeceğiz?

C) Bu da neyin nesi acaba?

D) Bunların hangisi daha yenidir?

E) Hangisinin yükü daha ağırdır acaba?

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?

A) Yaptıklarımızı herkes oldukça beğendi orada.

B) Hiçbiri, söylenenleri tasvip etmedi.

C) Kimi artık söylenen kötü sözleri işitmek istemiyordu.

D) Her şeyde Allah rızası gözetmelidir kişi.

E) Bazı insanlar gamsız kaygısız hayatı kendilerine şiar edinmiş.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru zamiri ile sağlanmamıştır?

A) Kim alır yarı yolda kalmış selamımı?

B) Ne renk giyersin sen genellikle hafta sonları?

C) Kimden kaptın bu sevdayı ey gönül?

D) Nerede çıktı bu cenaze, ölen kim?

E) Ne aldı acaba bakkaldan bana babam?

 

17. Bir yer var, biliyorum;
      Her şeyi söylemek mümkün;
      Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
      Anlatamıyorum.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisi vardır?

A) Şahıs Zamiri      

B) Soru Zamiri      

C) Dönüşlülük Zamiri     

D) Belgisiz Zamir   

E) İlgi zamiri

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir belgisiz zamir yoktur?

A) Çoğu öğretmen çocuklarla dünyasını süsler.

B) Gençlerden birkaçı ağacın gölgesinde kitap okuyordu.

C) Biri sizi aramazsa siz yine de onu arayın.

D) Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela!

E) Tümü bu konuda aynı düşüncelere sahipti.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına şahıs zamiri getirilmelidir?

A) Evi yine hırsızlar tarafından soyulmuş.

B) Babası ona en son çıkan kitaplardan almayı alışkanlık edinmişti.

C) Yaşını merak eden çok kişi olabilir.

D) Odanı bu sabah da beğenmedim.

E) Fikirleri doğrusu çok da şaşırtmadı bizleri.

 

20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiri değildir?

A) Bu asla kabul edeceğim bir durum değildir.

B) Beriki zaten hiç konuşmaya gelmez.

C) Bu, insanlığın ulaşabileceği en son mefkuredir.

D) Şu herkesin hayalini süsleyen arabadır.

E) Öteki dünya her şeyin ayan beyan olacağı bir yer olacaktır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-D 4-C 5-A 6-C 7-A 8-E 9-D 10-B 11-D 12-B 13-A 14-C 15-E 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder