Edebi Akımlar

Sanat ve edebiyat, düşünce sitemleri ve toplumsal yapıya göre şekillenir. Sanat ve edebiyat alanındaki ortak sistemlere akım denir. Akımlar, bir şekilde toplumsal gelişme ve değişmelerin ürünüdür. Akımlar, edebi eserler üzerinde özellikle de roman, hikâye, şiir ve öyküde belirgin izler bırakmıştır.

Çıkış zamanlarına göre başlıca edebi akımları şöyle sıralayabiliriz:Hiç yorum yok:

Yorum Gönder