Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Test 3

1. "Cengiz Aytmatov" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinin merkezinde her zaman "insan" vardır.

B) Hikâyelerinde milli hafızaya ait olan masal, halk hikâyeleri, efsane, destan ve türkülere ağırlık vermiştir.

C) Kırgız insanını anlatırken aslında geniş anlamda bütün dünya Türklüğünü anlatmaktadır.

D) Eserlerinde evrenselliği değil ulusallığı her zaman hedeflemiştir.

E) Romanlarında aşkı ve savaşı ön plana çıkarmıştır.


2.
 Kırımlı yazar, eğitimci, fikir adamı ve gazetecidir. Duygu ve düşüncelerini 1883'te kurduğu ve 1918'e kadar varlığını sürdüren Kırım'da çıkardığı "Tercüman" gazetesi aracılığıyla yayar. Bu gazeteyi çıkarmak için tam dört yıl uğraşır. Çıkardığı "Tercüman" gazetesi ile sadece Rusya Türklerinin değil bütün Müslümanların meseleleriyle ilgilendi. "Dilde birlik" için çok önemli bir misyon yüklenen "Tercüman" gazetesi zamanla Kafkasya, Kazan, Türkistan, Sibirya, Çin, İran ve Mısır'da bile satılıp çok yüksek bir tiraja sahip oldu. Bu gazete vasıtasıyla bu coğrafyada bir ara ortak bir dil de kullanılmış oldu. Yazar, "Tercüman" başta olmak üzere yayınlarında sürekli olarak Türk halklarını birlik, beraberlik ve dayanışmaya davet eder.

Yukarıda sözü edilen Kırımlı ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Aytmatov        

B) Cengiz Dağcı      

C) İsmail Gaspıralı    

D) Aybek    

E) Ata Terzibaşı

 

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Batı Trakya Türkleri edebiyatına ait yazarlar bir arada verilmiştir?

A) Bahtiyar Vahapzade – Celil Mehmet Kulizade 

B) İsmail Gaspıralı – Cengiz Dağcı

C) Osman Türkay – Özker Yaşın

D) Abdürrahim Dede – Mehmet Hilmi

E) Ziya Samedi – Aybek

 

4. Kıbrıslı Türklerdendir. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini göstermeye çalıştığı için "Uzay Şairi" olarak anılır. Şiirlerinde Türk tarihinden, folklorundan, medeni dünyadan, Akdeniz uygarlığından ve uzay çağından öğeler ön plana çıkar. Evrensellik ve başkaldırı şiirlerindeki ana dokuyu oluşturur. Ayrıca şiirlerinde metafizik kaygı ve heyecanları iletme çabasında olan birisi olarak bilinir. Şiir türü yanında deneme, çeviri ve incelemeler de yazar. Sanatçının diğer önemli bir özelliği de dünyada en çok mektup alan Türk edebiyatçısı olmasıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özker Yaşın         

B) Ziya Samedi        

C) Ata Terzibaşı      

D) Osman Türkay        

E) Aybek

 

5. Aşağıdakilerden hangisi "Ayaz İshaki"nin eserlerinden biri değildir?

A) Zindan       

B) Ulug Yol        

C) Tövbekar Hatun       

D) Sünnetçi Balbay    

E) Güz Takkeci Kız

 

6. 1995'te Azeri özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden İstiklal Nişanı ile ödüllendirilir. (I) Azerbaycan'ın özgürlük simgelerinden birisi olarak kabul edilir. (II) Azeri Türkmenlerinden olup ülkesinde halk şairi olarak bilinir. (III) Dil bilinci, özgürlük, din ve vatan sevgisi eserlerinde önemle üzerinde durduğu temaları oluşturur. (IV) Şiirlerini genellikle aruz ölçüsü ile kaleme alır. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde "Bahtiyar Vahapzade" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Cengiz Dağcı"ya aittir? 

A) Yoldaşlar

B) Biz Beraber Geçtik Bu Yolu

C) Badem Dalına Asıllı Bebekler

D) Anneme Mektuplar

E) Günaydın

 

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Abdülhamit Süleyman Çolpan"a ait değildir?

A) Tan Sırları          

B) Ot            

C) Bulaklar         

D) Uzun Kulaklı Baba       

E) Müthiş Yumruk

 

9. Muhammed Hüseyin Şehriyar 1906'da Bakü'de dünyaya gelir. (I) "Heyder Babaya Selam" şiiriyle bütün Türk dünyasında büyük bir üne kavuşur. (II) "Heyder Babaya Selam" şiiri 76 dünya diline çevrilir. (III) İsmini Şehriyar'ın köyünün kurulduğu dağdan almış olan şiirde vatan coğrafyasına olan bağlılığını dile getirir. (IV) Şairin ölüm günü İran'da Milli Şiir Günü olarak kutlanır. (V)

"Muhammed Hüseyin Şehriyar" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

10. Kıbrıs'ın "özgürlük şairi" olarak tanınır. Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethi, Kıbrıs Türklerinin mücadeleleri gibi konuları eserlerinde dile getirir. Sanatçı, Kıbrıslı Türklerin sorunlarını sürekli gündemde tutmayı başarır. Şiirlerinde Kıbrıs'ın tekrar bağımsızlığını kazanması ve Türkiye ile bağını güçlendirmesi gibi milli konulara ağırlık verir. Sanatçının diğer önemli bir özelliği de Atatürk'e olan derin bağlılığıdır. Atatürk'ün dünya görüşlerini, milli duygularla birleştirerek şiirlerinde dile getirir. "Kıbrıs'tan Atatürk'e" şiirinde Atatürk'e tutku derecesinde olan sevgisini işler.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Recep Küpçü        

B) Osman Türkay       

C) Özker Yaşın     

D) Ziya Samedi    

E) Ata Terzibaşı

 

11. Cengiz Aytmatov, …………eserinde yalnız insanların değil hayvanların da psikolojisini başarıyla anlatmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Elveda Gülsarı       

B) Cemile      

C) Dişi Kurdun Rüyaları      

D) Toprak Ana    

E) Beyaz Gemi

 

12. "Nimetullah Hafız" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Lirik ve didaktik tarzda şiirler yazar.

B) Yapıtlarında doğa, çevre, yurt ve çocuk sevgisini yoğun şekilde işler.

C) "Ötesi Düş Değil" eseriyle öne çıkar.

D) Yugoslavya'daki Türk şiirine önemli yenilikler getirir.

E) Çocuk edebiyatı alanında önemli ürünlere imza atar.

 

13. Bir ananın iki oğlu,
      Bir amalın iki qolu.
      O da ulu, bu da ulu
      Azərbaycan - Türkiyə.
 
      Dinimiz bir, dilimiz bir,
      Ayımız bir, ilimiz bir,
      Eşqimiz bir, yolumuz bir
      Azərbaycan - Türkiyə.

Yukarıdaki şiir aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A) Bahtiyar Vahapzade

B) Aybek

C) Celil Mehmet Kulizade 

D) Muhammed Hüseyin Şehriyar

E) Ziya Samedi

 

14. Batı Trakya Türklerine ait sözlü edebiyat ürünlerini bilimsel metotlarla derleyen mani, atasözü, bilmece, türkü, ninni, efsane ve masal gibi anonim özellikli ürünleri yayımlayan günümüz yazarları arasında yer alır. Sanatçının bilinen bir diğer özelliği de iyi bir öykü yazarı olmasıdır. Balkan Türklerinin tarihten kaynaklanan sorunları ve günümüzdeki durumları hakkında da eserler kaleme alır. Türkiye'de 1978'te yayımlanan "Batı Trakya Türk Folkloru" ve 1989'da yayımlanan "Batı Trakya Manileri" edebi ve folklorik eserleri arasında Türk edebiyatı için önemli kaynaklardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mehmet Hilmi

B) Abdurrahim Dede

C) Mağcan Cumabayuli

D) Aybek

E) Abdülhamit Süleyman Çolpan

 

15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Ata Terzibaşı" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Yazın hayatının ilk yıllarında serbest şiire şiddetle karşı çıkar.

B) "Çin Zindanlarında" ismindeki eseri ona büyük ün kazandırır.

C) Irak Türkmen folkloru ve edebiyatı hakkındaki incelemeleri ile ön plana çıkar.

D) Sanat hayatının son yıllarında serbest tarzda şiirler kaleme alır.

E) Türk klasikleri içerisinde yer alan Fuzuli, Bağdatlı Ruhi, Nesimi gibi birçok sanatçı hakkında yazdığı yazılar onun çok yönlü bir yazar olduğunu ortaya koyar.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi "Ziya Samedi"nin eserlerinden biri değildir?

A) Kanlı Dağ       

B) Çin Zindanlarında       

C) Sevecen Ana   

D) Yarkın Ay   

E) Garip ve Senem


17. Türkmenistan'ın özgürlük şairi olarak bilinir. (I) Eserlerinde halkının özlemini simgeleştirir. (II)  Oyganış (Uyanış) Çolpan, yayımlanmış tek şiir kitabıdır. (III) Ayrıca roman ve oyun alanında da önemli yapıtlar kaleme alır. (IV) İngiliz yazar Shakespeare, Hint yazar ve düşünür Tagor ve ünlü Rus yazar Maksim Gorki'den bazı eserler tercüme eder. (V)

"Abdülhamit Süleyman Çolpan" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Celil Mehmet Kulizade"ye ait değildir?

A) Ölüler          

B) Anamın Kitabı       

C) Menim Dostlarım

D) Feyletonlar 

E) Danabaş Kendinin Mektebi

 

19. Louis Aragon'un (I) "Dünyanın en güzel aşk hikâyesi" (II) olarak nitelediği "Beyaz Gemi (III) eseri tüm zamanların en çok okunan aşk kitabı seçilir. Bu eser Kırgız yazar  (IV)  Cengiz Aytmatov'un (V) dünyaca ünlü bir yazar olmasında büyük katkı sağlar.

"Cengiz Aytmatov" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

20. "Bahtiyar Vahapzade" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlaşılmayı fazlaca önemsememiştir.

B) Töre ve değerlerinden uzaklaşmış kişileri şiirlerinde kınamıştır.

C) Şairi ve şiiri vatan ve millet sevgisinin tutkun bir temsilcisi olarak görmüştür.

D) Şairin mücadeleci ve asla yılmayan bir kimliğe sahip olması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır.

E) Şairin canı pahasına da olsa milletin maddi ve manevi değerlerini koruması gerektiğini dile getirmiştir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-D 4-D 5-B 6-E 7-E 8-B 9-A 10-C 11-A 12-C 13-A 14-B 15-B 16-D 17-A 18-C 19-C 20-A

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder