Abdürrahim Dede (1954-…)

Batı Trakya Türklerinden olan Abdürrahim Dede, 1954'te İskeçe'de doğdu. İskeçe'nin bilinen ailelerinden Abdurrahman Dede'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan İskeçe'de yaptı. Sonrasında Türkiye'ye gelip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarılı bir şekilde bitirdi.

Abdürrahim Dede, Batı Trakya Türklerine ait sözlü edebiyat ürünlerini bilimsel metotlarla derleyen mani, atasözü, bilmece, türkü, ninni, efsane ve masal gibi anonim özellikli ürünleri derleyip yayımlayan günümüz yazarları arasında yer alır. İyi bir öykü yazarı olarak da ön plana çıkar. Balkan Türklerinin tarihten kaynaklanan sorunları ve günümüzdeki durumları hakkında da eserler kaleme alır.

Öykü ve şiir alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra özellikle Halk Edebiyatı alanındaki çalışmaları tanınmasında aracı olur. Bu alandaki araştırma ve derlemeleri ona büyük ün kazandırır. Bu araştırma ve derlemelerini İskeçe'de yaşayan kardeşi Abdulhalim Dede'nin yayınladığı "Trakya'nın Sesi" gazetesinde yayınlar.

Abdürrahim Dede, Batı Trakya Türkleri ile ilgili çok sayıda siyasi kitap kaleme alır. Edebi ve folklorik eserleri içerisinde kuşkusuz Türkiye'de 1978'te yayımlanan "Batı Trakya Türk Folkloru" ve 1989'da yayımlanan "Batı Trakya Manileri" eserleri Türk edebiyatının önemli kaynakları arasında yer alır.

Abdürrahim Dede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de yaşamaktadır.

 

Eserleri

Rumeli'de Bırakılanlar

Batı Trakya Türkleri

Batı Trakya Manileri

Azınlıklar Ezilmemeli

İskeçe'deki Türklerin Dramı

Uluslararası Türk Folklor Kongresi Tebliği


Ayrıca bakınız


Azeri Edebiyatı

Kırgız Edebiyatı

Kırım Edebiyatı

Kıbrıs Edebiyatı

Bulgaristan Edebiyatı 

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 

Irak Edebiyatı

Uygur Edebiyatı

Türkmenistan Edebiyatı

Kazakistan Edebiyatı 

Özbekistan Edebiyatı 

Kazan Türkleri Edebiyatı 

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder