Abdürrahim Dede

ABDÜRRAHİM DEDE  (1954-…)

Batı Trakya Türklerinden olan Abdürrahim Dede, 1954'te İskeçe'de doğdu. İskeçe'nin bilinen ailelerinden Abdurrahman Dede'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan İskeçe'de yaptı. Sonrasında Türkiye'ye gelip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarılı bir şekilde bitirdi.

Abdürrahim Dede, Batı Trakya Türklerine ait sözlü edebiyat ürünlerini bilimsel metodlarla derleyen mani, atasözü, bilmece, türkü, ninni, efsane ve masal gibi anonim özellikli ürünleri derleyip yayımlayan günümüz yazarları arasında yer alır. İyi bir öykü yazarı olarak da ön plana çıkar. Balkan Türklerinin tarihten kaynaklanan sorunları ve günümüzdeki durumları hakkında da eserler kaleme alır.

Öykü ve şiir alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra özellikle Halk Edebiyatı alanındaki çalışmaları tanınmasında aracı olur. Bu alandaki araştırma ve derlemeleri ona büyük ün kazandırır. Bu araştırma ve derlemelerini İskeçe'de yaşayan kardeşi Abdulhalim Dede'nin yayınladığı "Trakya'nın Sesi" gazetesinde yayınlar.

Abdürrahim Dede, Batı Trakya Türkleri ile ilgili çok sayıda siyasi kitap kaleme alır. Edebi ve folklorik eserleri içerisinde kuşkusuz Türkiye'de 1978'te yayımlanan
 "Batı Trakya Türk Folkloru" ve 1989'da yayımlanan "Batı Trakya Manileri" eserleri Türk edebiyatının önemli kaynakları arasında yer alır.

Abdürrahim Dede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de yaşamaktadır.

Eserleri

Rumeli'de Bırakılanlar
Batı Trakya Türkleri
Batı Trakya Manileri
Azınlıklar Ezilmemeli
İskeçe'deki Türklerin Dramı
Uluslararası Türk Folklor Kongresi Tebliği


Ayrıca bakınız

Azeri Edebiyatı
Kırgız Edebiyatı
Kırım Edebiyatı
Kıbrıs Edebiyatı
Bulgaristan Edebiyatı 
Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 
Irak Edebiyatı
Uygur Edebiyatı
Türkmenistan Edebiyatı
Kazakistan Edebiyatı 
Özbekistan Edebiyatı 
Kazan Türkleri Edebiyatı 
Batı Trakya Türkleri Edebiyatı 
Abdürrahim Dede

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme