Celil Mehmet Kulizade (1869-1932)

1886'da Nahçıvan'da dünyaya gelen Celil Mehmet Kulizade, ilköğrenimini molla mektebinde tamamladıktan sonra şehir mektebini bitirdi. Birçok köyde farklı zamanlarda öğretmenlik yaptı.

Azerbaycan edebiyatında hikâye ve oyun yazarı olan Celil Mehmet Kulizade, Azerbaycan düşünce ve basın hayatına da birçok yenilik getirir. İlk eserlerini 1890-1897 yılları arasında yazmış olsa da bunları yayımlayamamıştır. Sonraki yazıları ise "Kavkuz" ve "Kasp" gazetelerinde çıkar. Eserleri Azerbaycan'da büyük bir zevkle okunan Celil Mehmet Kulizade'ye büyük ün kazandıran eserlerden biri de "Molla Nasreddin" adlı mizah dergisidir.

Celil Mehmet Kulizade'nin öne çıkan diğer bir önemli özelliği de eğitimci kimliğidir. Oldukça demokrat bir yazar olan Kulizade, halkı bilinçlendirmeyi amaç edinmiş bu uğurda büyük gayret göstermiştir. Özellikle Azerbaycan'ın demokratikleşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Celil Mehmet Kulizade, Azerbaycan başta olmak üzere bütün Türk dünyasında önemli etkiler oluşturmuş bu coğrafyalarda yeni yazar ve şairlerin yetişmesinde önemli bir rol almıştır. Edebi dil olarak konuşma dilini esas alması da onun halk tarafından okunmasında ve sevilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Celil Mehmet Kulizade, 1932'de hayata veda etmiştir. Azerbaycan'da Celil Mehmet Kulizade'ye olan büyük saygıdan ötürü Azerbaycan'ın Celilabad ve Nahcivan kentlerinde heykeli dikilmiştir.

 
Eserleri

Ölüler (komedi)

Anamın Kitabı (komedi)
Feyletonlar (öykü)
Danabaş Kendinin Mektebi (öykü)

Ayrıca bakınız


Azeri Edebiyatı

Kırgız Edebiyatı

Kırım Edebiyatı

Kıbrıs Edebiyatı

Bulgaristan Edebiyatı 

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 

Irak Edebiyatı

Uygur Edebiyatı

Türkmenistan Edebiyatı

Kazakistan Edebiyatı 

Özbekistan Edebiyatı 

Kazan Türkleri Edebiyatı 

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder