Deyim ve Atasözü Yanlışlıklarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Deyimler ve atasözlerdeki kelimeler, kelime grupları kesinlikle değiştirilemez. Cümlelerde kullanılan deyim ve atasözlerinin anlamının cümleye uygun olması gerekir. Aksi bir kullanım anlatım bozukluğuna yol açar.


Örnekler


Ne kadar acıktığımı bir bilsen midem zil çalıyor. 

 

Cümlede geçen deyimin yapısı değiştirilmiştir. "Mide" sözcüğü bu deyimde yer almamaktadır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:

 

Ne kadar acıktığımı bir bilsen karnım zil çalıyor. 

 

Olanlar karşısında saçlarım diken diken olmuştu.

 

Yukarıdaki cümlede deyimin yapısının bozulmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. "Saç" sözcüğünün bu deyimin içinde geçmemesi gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Olanlar karşısında 
tüylerim diken diken olmuştu. 

 

El öpmekle ağız aşınmaz.

 

Deyimin yapısı değiştirilmiştir. "Ağız" sözcüğü bu bozukluğa neden olmuştur. Cümledeki bozukluk şu şekilde giderilebilir:


El öpmekle dudak aşınmaz. 

 

Çarşı ana baba günü çuvaldız atsan yere düşmez.

 

"Çuvaldız" sözcüğü cümlede deyimi deyim olmaktan çıkarmıştır. Deyimlerde herhangi bir sözcük çıkarılmaz. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Çarşı ana baba günü 
iğne atsan yere düşmez. 

 

Başarılarıyla tüm öğretmenlerin gözüne battı. 

 

Cümlede geçen deyimin cümlenin anlamına uyum sağlamadığı görülmektedir. Gözüne batmak; deyimi "başkalarını aşırı söz ve davranışlarla tedirgin etmek" anlamındadır. Oysa "yetenek ve başarısıyla çevresinde güven kazanmak anlamına gelen", "gözüne girmek" deyiminin kullanılması gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Başarılarıyla tüm öğretmenlerin 
gözüne girdi. 

 

Çocuklarınızın sorunlarına cevapsız kalmayın. 

 

Yukarıdaki cümlede sorunlara "cevapsız kalmak" gibi bir yakıştırmada bulunulmuştur. Böyle bir kullanım Türkçede yoktur. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Çocuklarınızın sorunlarına 
duyarsız kalmayın. 

 

Güzel haberi alınca sevinçten etekleri tutuştu.

 

"Etekleri tutuşmak"; "telaşlanmak" anlamına gelen bir deyimdir. Cümlede, mutluluk anlamını içeren bir deyim olmalıdır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:

 

Güzel haberi alınca sevinçten etekleri zil çaldı. 


Ayrıca bakınız


Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık

 

Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak)

Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma

Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması)

Karşılaştırma Yanlışlığı

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Anlam Belirsizliği)

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Mantık Hataları

Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak

Yardımcı Eylemleri Gereksiz Kullanmak

 

Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağlaşıklık

 

Özne Yüklem Uygunluğuna Aykırı Yanlışlıklar

Öğe Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Yanlışları

Özne Yanlışları

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Ek Yanlışları (Tamlayan Eki Eksikliği)

Tamlayan Eksikliği

Çatı Uyuşmazlığı

Kip Uyuşmazlığı

Olumluluk-Olumsuzluk Uyumu

Yardımcı Eylem, Eylemsi Eksikliği vb. Yanlışlıklar

 

Anlatım Bozuklukları Konu Testleri

 

Anlatım Bozuklukları Test 1

Anlatım Bozuklukları Test 2

Anlatım Bozuklukları Test 3

Anlatım Bozuklukları Test 4

Anlatım Bozuklukları Test 5

Anlatım Bozuklukları Test 6

Anlatım Bozuklukları Test 7

Anlatım Bozuklukları Test 8

Anlatım Bozuklukları Test 9

Anlatım Bozuklukları Test 10

 

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder