Anlatım Bozuklukları Test 9

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Adam tam üç saat süre ile oradakilerle uğraşmış.

B) İşte bu yüzden dolayı sizleri buraya toplamış bulunuyoruz.

C) Antalya yöresindeki çıkan yangınlar söndürüldü. 

D) Bir kişiyi hayallerine ulaştıracak en önemli şey, kişinin cesaretidir.

E) Bu davranışın doğruluğu insandan insana göre değişir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün veya söz öbeğinin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bugün her nedense çok başım ağrıyor. 

B) Bekçi izinsiz inşaata girilmeyeceğini söylüyordu.

C) İçişleri eski bakanı İstanbul'da vefat etmiş. 

D) Öğrenciler de öğretmenler de hazırlıksız derse gelmemeliler.

E) Geri kalmış ülkemizin bazı şehirlerine öncelik tanınacak. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Genç yeteneklere çok değer verir, her yerde överdi.

B) Olaylara tek taraflı bakmak, öylece değerlendirmek yanlıştır. 

C) Yaşamını zenginleştiren, anlam kazandıran birçok dostu var. 

D) İstanbul'a iki kez gittim, çok beğendim.

E) Dostlarına değer veren soran biriydi. 

 

4. Verdiğimiz hizmetler kalıcı olduğu herkesçe bilinmelidir. 

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Çatı uyuşmazlığı

B) Tamlayan eki eksikliği

C) Kip uyuşmazlığı

D) Özne eksikliği

E) Nesne eksikliği

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ders çalışmaya ne zamandan beri başladınız.

B) Biz dünyadan göçer olduk, dünyada kalanlara selam olsun.

C) Vatan, çalışkan kişilerin omuzlarında yükselir.

D) Su insanı boğar, ateş yakarmış! 

E) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek.

 

6. Bir konu ya da sorun üzerinde bir başkan ve birkaç konuşmacının düşünce alışverişinde bulunmasına panel adı verilir. (I) Panel, küçük bir dinleyici kitlesi önünde yapılır. (II) Panelde televizyon ve radyo birer araç konumundadır. (III) Panelde, katılımcılar, görüşlerini desteklemek için yanlarında birtakım belge, dokuman bulundurabilirler. (IV) Bir tartışma türü olan panelde uzman kişilerden konuşmacılar oluşur. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

B) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır.

C) Binlerce kilometrelik yol tek bir adımla başlarlar.

D) Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır.

E) Büyük insanların idealleri, sıradan insanların ise hevesleri vardır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur?

A) Ben, sen ve Akif yarın arkadaşları ziyarete gideceğiz.

B) Ağacın yaprakları bu mevsimde hep sararır.

C) Dizlerim artık eskisi gibi tutmuyor evladım.

D) Bunları duymamışsam kulaklarım çok iyi işitmiyorlar demektir.

E) Komisyonun bu konuda en uygun kararı verdiği görülmektedir.

 

9. Dersleri kaynattığımı ve sürekli geç geldiğimi kim size söyledi?

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Tamlayan eki eksikliği

B) Tümleç eksikliği

C) Kip uyuşmazlığı

D) Özne eksikliği

E) Nesne eksikliği

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çan çok ses çıkarır çünkü içi boştur.

B) Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez.

C) Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.

D) Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

E) Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.

B) Ağılda oğlak doğsa derede otu biter.

C) Dün de bugün de söylediklerimin arkasındayım.

D) Doğruyu söylemek değil anlatmak güçtür.

E) Para dediğin yılandır, her adam elinde tutamaz.

 

12. Evin bodrumuna inerken ve çıkarken daha dikkatli olmalısın.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "çıkarken" yerine çıktığında getirilerek

B) "daha" sözcüğü atılarak

C) "evin" sözcüğünden sonra "alt" sözcüğü getirilerek

D) "olmalısın" yerine "olmak zorundasın" sözcükleri getirilerek

E) "ve" bağlacından sonra "evin bodrumundan" sözü getirilerek

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sabır suskunluk değil işitilmeyen feryattır.

B) İnsanoğlu her şeyi kendisi yargılar ama asıl yargılayanı bilmez.

C) Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

D) Dikeni güzelleştiren o güzel gülüdür.

E) Eğitim, çocuğu sevmekle başlar.

 

14. Polisiye romanlar okumaktan hiç, tarihsel romanlar okumaktan az zevk alırım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun bir benzeri hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

B) Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.

C) Anlaşılan tarih öğretmenini biraz sizi hiç sevmiyordu.

D) Odun yana yana kül olur, insan yana yana kul olur.

E) Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise onu ayaklarının altında bulur.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir.

B) Küçük kapılardan girmeye çalışanlar eğilmeye mecbur olurlar.

C) İyi bir vicdan en rahat yastıktır.

D) Güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır.

E) Tembellik demek, özgür adamı tutsak eder.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu adama hiçbir zaman kefil olmadım, yaptıklarını da tasvip etmedim.

B) Mutluluğu herkesle paylaşabilirsin ama acıyı paylaştığın insanlar özeldir.

C) Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir.

D) Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini.

E) Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir.

 

17. Buraya iki günde bir, sık sık gelirdi.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Aynı anlama gelen sözlerin bir arada kullanılması

C) Anlam belirsizliği

D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması

E) Çatı uyuşmazlığı

 

18. Sigara içmek hem sağlığımızı hem de sıhhatimize zarar vermektedir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "içmek" yerine "kullanmak" sözcüğü getirilerek

B) "vermektedir" yerine "veriyor" sözcüğü getirilerek

C) "sağlığımızı" sözcüğünden sonra "bozmaktadır" sözcüğü getirilerek

D) "de" bağlacı atılarak

E) "sağlığımızı" yerine "sağlıklı oluşumuzu" söz öbeği getirilerek

 

19. Yaşanmış (I) deneyimlerini gizli (II) bir sır gibi (III) değil de yüksek sesle (IV) bağırarak yanındakine (V) söyledi. 

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri gereksiz değildir?

A) I  ve II               
B) III ve IV             
C) II ve III             
D) IV ve V        
E) III ve V

 

20. Her öksürük verem demek anlamına gelmez.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "her" sözcüğü cümleden atılarak

B) "gelmez" yerine "gelmemelidir" sözcüğü getirilerek

C) "verem" yerine "verem hastalığı" getirilerek

D) "demek" sözcüğü cümleden atılarak

E) "her öksürük" yerine "öksürükler" sözcüğü getirilerek


CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-C 4-B 5-A 6-E 7-C 8-D 9-B 10-A 11-D 12-E 13-D 14-C 15-E 16-A 17-B 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder