Tamlayan Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Arkadaşlarına gitmeden size gelmelerini bekleme. 

 

Cümlesine dikkatle bakıldığı zaman "gelmelerini" sözcüğünün iyelik ekini alarak isim tamlamasının "tamlanan"ını oluşturduğunu görürüz. O zaman bunun bir de "tamlayan" unsurunun olması gerekir. "Onların" sözcüğü cümleye uygun tamlayan olabilir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Arkadaşlarına gitmeden 
onların size gelmelerini bekleme. 

 

Yazıyı dikkatlice inceleyip alt tarafını paraf ediniz.

 

Cümlede geçen "yazıyı" sözcüğü ortak kullanılmıştır. Cümlede geçen "tarafını" sözcüğü iyelik eki alıp "tamlanan" unsurunu oluşturmuştur. Cümleye baktığımızda bunun tamlayan unsurunun "yazının" sözcüğü olması gerektiğini anlıyoruz. Öyleyse bu cümlenin anlatım bozukluğundan arındırılmış hali şu şekildedir.


Yazıyı dikkatlice inceleyip 
yazının alt tarafını paraf ediniz. 

 

Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. 

 

Cümlede geçen "yerini" sözcüğü iyelik eki aldığından "tamlanan" durumundadır. Bunun bir de "tamlayan" unsurunun olması gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:

 

Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de binanın yerini bilirim. 

 

Size derdimi söylersem dermanını arar mısınız? 

 

Yukarıdaki cümlede "tamlayan" eksikliği söz konusudur. "Dermanını"; "tamlanan" unsurudur. Biz bunu, almış olduğu iyelik ekinden anlıyoruz. "Derdimi" sözcüğü tamlayan görevini üstlenmiş fakat tamlayan eklerinden birini almamıştır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Size derdimi söylersem 
derdimin dermanını arar mısınız? 

 

Mustafa'yı berbere götürdüler, saçlarını kestirdiler. 

 

"Saçlarını" sözcüğü iyelik eki alarak tamlanan olmuştur. "Tamlanan"ın olduğu her yerde mutlaka "tamlayan" da vardır. "Mustafa'yı" sözcüğü de tamlayanı oluşturmuştur. Tamlayan eklerini almadığı için anlatımda bozukluk oluşmuştur. Cümle şöyle düzeltilebilir:


Mustafa'yı berbere götürdüler, Mustafa'nın saçlarını kestirdiler.


Ayrıca bakınız


Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık

 

Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak)

Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma

Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması)

Karşılaştırma Yanlışlığı

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Anlam Belirsizliği)

Deyim ve Atasözü Yanlışları

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Mantık Hataları

Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak

Yardımcı Eylemleri Gereksiz Kullanmak

 

Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağlaşıklık

 

Özne Yüklem Uygunluğuna Aykırı Yanlışlıklar

Öğe Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Yanlışları

Özne Yanlışları

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Ek Yanlışları (Tamlayan Eki Eksikliği)

Çatı Uyuşmazlığı

Kip Uyuşmazlığı

Olumluluk-Olumsuzluk Uyumu

Yardımcı Eylem, Eylemsi Eksikliği vb. Yanlışlıklar

 

Anlatım Bozuklukları Konu Testleri

 

Anlatım Bozuklukları Test 1

Anlatım Bozuklukları Test 2

Anlatım Bozuklukları Test 3

Anlatım Bozuklukları Test 4

Anlatım Bozuklukları Test 5

Anlatım Bozuklukları Test 6

Anlatım Bozuklukları Test 7

Anlatım Bozuklukları Test 8

Anlatım Bozuklukları Test 9

Anlatım Bozuklukları Test 10

 

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder