Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 7

1. "Bursa'da Zaman" ve "Ne İçindeyim Zamanın" örneklerinde olduğu gibi eserlerinde "zaman" kavramını ön plana çıkarır. Mezartaşının üzerinde bile "Ne İçindeyim Zamanın" şiirinin ilk mısrası yazılıdır. "Rüya" da şiirlerinde önemli bir özellik olarak öne çıkar. Rüyayı insanı rahatlatan bir unsur olarak görür. Hemen hemen bütün eserlerinde rüyayı önemser. Sanatı bir tarafa bırakarak hayatı boyunca hep güzel, etkileyici ve kusursuz şiirler yazmayı düşünür.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Asaf Halet Çelebi

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

2. Yazar, şair, denemeci, eleştirmen kimlikleriyle ön plana çıkan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerindendir. Hisar dergisinin kurucuları arasında yer alır. Eserlerinde milli ve bireysel konulara yer verir. Geleneğe bağlı bir sanatçı olarak bilinir. Şiirleri, yerli ve milli kültürle beslenen şekil yönünden oldukça iyi, içerik açısından da orijinal hayallerle dolu şiirlerdir. Eserlerinde oldukça açık, anlaşılır, sade bir dili tercih eder. Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanır. "Yeni Bir Dünya Kurmuşum", "Gerçek Hayali Aştı", "Güneş Rengi Kadehlerle" şiir türünde kaleme aldığı önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Çınarlı

B) İlhan Berk

C) İlhan Geçer

D) Bekir Sıtkı Erdoğan

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

3. "Nurullah Ataç" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'de ulusal benliğimizi koruyan bir Batılılaşma modelinin uygulanmasını önerir.

B) Yazılarına günlük konuşma dilini sokar.

C) Eserlerinde Arapçadan dilimize geçmiş diye "ve" bağlacını kullanmaz onun yerine "ile" bağlacını kullanır.

D) Yazı dilimizde devrik cümlenin yaygınlaşması mücadelesini verir. Devrik cümlenin öncüsüdür.

E) Türk edebiyatına roman ve öykü türünde önemli yapıtlar kazandırır.

 

4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda, Halk Edebiyatı'ndaki âşıklık geleneğini sürdüren en büyük ozan ve aynı zamanda bu zincirin son büyük temsilcisi sayılır. Çocukluğunda (daha 7 yaşındayken) geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü, sonraki yıllarda geçirdiği bir kaza sonucunda da diğer gözünü kaybeder. Bunun etkisiyle içine kapanır. İçli, yanık şiirler dile getirmeye başlar. Okuma yazması olmayan ümmi şairler arasında yer alır. Dili ustalıkla kullanan sanatçının eserlerinin dili de oldukça yalındır. "Toprak şairi" olarak da bilinir. "Benim sadık yârim kara topraktır" dizesiyle özdeşleşir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Mahzuni Şerif

B) Âşık Murat Çobanoğlu

C) Âşık Veysel Şatıroğlu

D) Âşık Şeref Taşlıova

E) Âşık Feymani

 

5. Halk kültürümüz ve motiflerinden gelen malzemeyi batı tekniği ile yoğuran tiyatro eserleri yazdı. (I) Aşk ve evrensellik tiyatrolarında ön plana çıkan konular oldu. (II) Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk edebiyatında tanınmasına katkıda bulundu. (III) Halk Edebiyatı ve folkloru konularında çeşitli incelemeler yaptı. (IV) Eski Türk dansları, köylü temsilleri, oyun kolları, orta oyunu üzerinde önemli araştırmalar yaptı. (V)

"Ahmet Kutsi Tecer" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Ş iir, öykü, roman, deneme, senaryo, tiyatro, masal ve şarkı türü başta olmak üzere birçok türde eser veren nadir bir şahsiyettir. Sanat hayatının ilk yıllarında özellikle Atilla İlhan ve Hilmi Yavuz'un etkilerinin belirgin olduğu dönemde ağdalı ve özentili bir dil tercih ederken "Kum Saati"nden sonra yalın bir dil kullanır. "Metal" adlı eseri ile kendi döneminin en çok okunan sanatçıları arasına girer. Mardin ili yapıtlarında sıkça kullandığı mekânlardan birisi olur. Buradaki kültürel yapıyı ve insan olgusunu eserlerinde başarılı bir şekilde yansıtır. Birçok başarılı senaryoya imza atar. "Dağınık Yatak" adlı senaryosu 1984'te Atıf Yılmaz tarafından filme uyarlanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Murathan Mungan

B) Haydar Ergülen

C) Küçük İskender

D) Sunay Akın

E) Hüseyin Atlansoy

 

7. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Orhan Pamuk: Yeni Hayat

B) Haldun Taner: Kalpaklılar

C) Necati Cumali: Tütün Zamanı

D) Peyami Safa: Sözde Kızlar

E) Yaşar Kemal: Yusufçuk Yusuf

 

8. Son Dönem Türk Edebiyatı'nın bireyin iç dünyasını esas alan romancılarındandır. Romanlarındaki yapıyı geçmiş ve şimdiki zaman üzerine bina eder. Batılılaşmanın toplum ve ailede yol açtığı sorunları roman kahramanlarının iç dünyalarından yola çıkarak dile getirir. İstanbul'un eski gelenek ve görenekleri ile kendisinin hayat tecrübeleri romanlarının konusunu oluşturur. Tarih, romanlarında çok yoğun bir şekilde geçer. Tasavvuf düşüncesini de romanlarında canlandırmaya çalışır. En önemli yapıtlarından biri olan "İbrahim Efendi Konağı"nda muhteşem bir devletle şatafatlı bir konağın yıkılışını konu edinir. Eser, geçmişe duyduğu özlemi yansıtır. "Batmayan Gün" romanında da geçmişi arayışa koyulur.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talip Apaydın       

B) Bilge Karasu         

C) Samiha Ayverdi  

B) Mahmut Makal

E) Orhan Hançerlioğlu

 

9. "Orhan Pamuk"a ait aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde kaleme alınmıştır?

A) Kara Kitap

B) Benim Adım Kırmızı

C) Babamın Bavulu

D) Masumiyet Müzesi

E) Kar

 

10. 1960 sonrası toplumcu şairlerindendir. Şiir yaşamına İkinci Yeni çizgisinde başlar, daha sonra toplumcu şiire yönelir. Anlama da biçime de önem veren sanatçı, kendine has bir dille eserlerini oluşturur. Eserlerinin başından itibaren tavrını ortaya koyar. İşçi kızların, çarşıların, pazar yerlerinin, memleketinden ayrılıp gurbette ekmek kavgası veren kişilerle çay evlerinin yaşam serüvenini şiire yansıtan kişi olarak bilinir. Şiirlerinde günlük konuşma dilinin içine ustaca yerleştirilen eski sözcükleri kullanır. Çocuk şiirleri de yazar. "Çırak Aranıyor", "Nereye Uçar Gökyüzü", "Menzil" şiirleriyle ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreyya Berfe

B) Ataol Behramoğlu

C) Nihat Behram

D) Refik Durbaş

E) İsmet Özel

 

11. "Garip" hareketinin ve serbest şiirin öncü kişilerindendir. 48 yıl boyunca şiir yazdı. "Yaşayıp Ölmek", "Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler", Güzelleme" gibi ilk şiir kitaplarında Garip anlayışına bağlı kalır. Garip" hareketine bağlı olduğu dönemde şehirlerde yaşayan sıradan insanların günlük yaşamlarını konu edinir. Bunları şaşırtıcı, alaycı bir söyleyişle dile getirir. "Perçemli Sokak" kitabıyla "İkinci Yeni" anlayışına yönelir. Bu dönemde kaleme aldığı şiirleri soyut ve kapalı şiirlerini oluşturur. Bu şiirlerinde sürrealist yaklaşımla imgeli söyleyişi esas alır. Toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı kalır. "Yaşama sevinci", "lirizm", şiirlerinde vazgeçilmez unsurlar olur. "Karga ve Tilki", "Şiirler", "Danaburnu", "Dilsiz ve Çıplak" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktay Rıfat Horozcu

B) Melih Cevdet Anday

C) Cahit Külebi

D) Behçet Necatigil

E) Orhan Veli Kanık

 

12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "tiyatro" türü ile ön plana çıkmamıştır?

A) Muhsin Ertuğrul

B) Refik Erduran

C) Turan Oflazoğlu

D) Eflatun Cem Güney

E) Recep Bilginer

 

13. Toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren öğretmen kökenli sanatçılardandır. Eserlerinde köy edebiyatı akımının temsilciliğini yapar. Köylerdeki arazi ve su paylaşımını, köy hayatının zorluklarını, yoksulluğu ve insan ilişkilerini realist çizgilerle dile getirir. Eserlerinde öğretmeni köylünün eğitmeni olarak ön plana çıkarır. Romanları, doğup büyüdüğü ve bildiği yerler olan Polatlı, Eskişehir, Beypazarı ve çevresindeki köylerde geçer. İlk romanı olan "Sarı Traktör"de tarımda makineleşmeye bir umut olarak yaklaşır. "Toz Duman İçinde" ve "Vatan Dediler" eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı işler. "Yar Bükü" romanında köylüler arasında toprak ve su paylaşımı ile ilgili çekişmelerin yaşandığı zorlu hayat koşullarına değinir. "Otlakçılar" eserinde öğretmenlerin köyde yaptığı olumlu çalışmaları anlatır. "Yoz Duvar"da hayvancılıkla ilgili sorunları dile getirir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dursun Akçam     

B) Talip Apaydın    

C) Mahmut Yesari      

B) Bilge Karasu     

E) Sadri Ertem

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Tarık Buğra"ya ait değildir?

A) Küçük Ağa       

B) İbiş'in Rüyası     

C) Firavun İmamı      

D) İçimizdeki Şeytan   

E) Osmancık

 

15. Milli Edebiyat anlayışına bağlı olan sanatçı şair, tarihçi ve romancı kimliğiyle öne çıkar. Bir düşünce adamı olarak bütün hayatını "Türkçülük" davasına adar. Kendisini Türkçü, milliyetçi ve Turancı olarak tanımlar. İsmi "Türkçülükle" özdeşleşir. Turancıların çevrelerinde "Türkolog" olarak kabul görür. "Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türk'üm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülüktür." sözleri onun hayat felsefesini özetler. Şiirlerinde daha çok sevgi ve ayrılık konularını işler. "Bozkurtların Ölümü", "Bozkurtlar Diriliyor", "Ruh Adam", "Deli Kurt" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Nihal Atsız

B) Behçet Kemal Çağlar

C) Zeki Ömer Defne

D) Orhan Şaik Gökyay 

E) Necmetin Halil Onan

 

16. Romanlarında en çok düşsel öğeler göze çarpar. Ününü de buradan alır. Hikâye ve romanlarında dönemin yazar ve olaylarına yer verir. Onların sanat ve kültür anlayışına açık olduğunu gösterir. Eserlerindeki kişiler alegorik ve otobiyografik özellikler taşır. En önemli eserlerinden olan "İki Yeşil Su Samuru" ile okuru kadının düşsel dünyasıyla buluşturur. Bu romanda klasik olay örgüsünün dışına çıkarak olay örgüsünü bir bilmeceye dönüştürür. "Kumral Ada Mavi Tuna" romanında geri dönüşler ve metaforik anlatım tekniğini kullanır. Roman, gerçeklik ve yanılsama arasında gidip gelen gerçeği ve hayatın parazitlerini ele alır. "Uzun Beyaz Bulut Gelibolu" romanı ön plana çıkan diğer önemli bir romanıdır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oya Baydar         

B) Ayla Kutlu       

C) Buket Uzuner       

B) İnci Aral       

E) Nezihe Meriç

 

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Halikarnas Balıkçısı'na (Cevat Şakir Kabaağaçlı)" ait değildir?

A) Merhaba Akdeniz      

B) Havuz Başı     

C) Ege'nin Dibi       

D) Yaşasın Deniz       

E) Uluç Reis

 

18. İlk şiirlerinde kadın, sevgi, ayrılık, doğa, temalarını; sonraki şiirlerinde toplumsal sorunları işler. Doğa, ayrılık, sevgi, kadın sorunları gibi temaları işleyen ilk şiirlerini 1956'da "Rüzgâr Saati"nde toplar. Şiirleri, coşkulu ve zengin bir insan sevgisiyle yoğruludur. Bunda gezip gördüğü yerlerin büyük etkisi vardır. Oyun türünde de eserler kaleme alır. Oldukça kısa olan oyunlarında kadın, evlilik, yalnızlık, yoksulluk, yaşlılık ve yabancılaşma gibi konular üzerinde durur. Kırktan fazla şiiri bestelenir. "42 Gün" kitabında Mamak Cezaevi'nde süren açlık grevini; "Şiiri Düzde Kuşatmak"ta halkta var olan özle halkın yaşamını birlikte yükseltme isteğini dile getirir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sedat Umran        

B) Enis Batur        

C) Kemal Özer      

D) Gülten Akın       

E) Özdemir Asaf

 

19. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Yaşar Kemal"e ait değildir?

A) Teneke            

B) İnce Memed         

C) Orta Direk        

D) Ölmez Otu     

E) Ekmek Kavgası

 

20. Türk fikir hayatının önde gelen şahsiyetlerindendir. Gençlik zamanlarında şiir yazan sanatçı daha sonra deneme ve araştırmalara yönelir. Tarih, medeniyet, sosyoloji, edebiyat, edebiyat tarihi ve felsefe konularını kendine has bir üslupla işler. Doğu-Batı kültürünü eleştirel bir bakış açısıyla bir araya getirir. Batı medeniyetinin temelini araştırır. Dil meselesi üzerinde çalışır. Milletlerin özlerini dilin oluşturduğunu savunur. Deneme türünün ustalarından olan sanatçı inceleme türünde de başarılı yapıtlar ortaya koyar. 1955'te gözleri dış âleme kapanmasına rağmen yakın çevresindekilerin yardımıyla ölümüne dek çalışmalarını sürdürür. "Bu Ülke", "Kırk Ambar", "Umran'dan Uygarlığa" başarılı eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemil Meriç

B) İskender Pala

C) Mehmet Kaplan

D) Suut Kemal Yetkin

E) Sabahattin Eyüboğlu

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-E 4-C 5-B 6-A 7-B 8-C 9-C 10-D 11-A 12-D 13-B 14-D 15-A 16-C 17-B 18-D 19-E 20-A

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder