Tamlama Yanlışlarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

"Tamlayan ve tamlanan"ları ortak olmadıkları halde bunları ortakmış gibi düşünmekten kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Yine bir sıfatla bir adın ortak tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna neden olur. 


Örnekler

 

Olaylar, ekonomik ve sağlık açısından ele alınmalı.

 

Bir sıfatla bir adın ortak tamlanana bağlanmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu söz konusudur. Cümle; "Olaylar, ekonomik açısından ve sağlık açısından ele alınmalı." şeklinde yanlış oluşturulmuştur. "Ekonomik açı" ve "sağlık açısı" olması gerekir. Birincisi sıfat; ikincisi isim tamlamasıdır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Olaylar, ekonomik 
açıdan ve sağlık açısından ele alınmalı. 

 

Valilik tarafından bütün özel ve devlet okulları tatil edildi. 


Cümle; "Valilik tarafından bütün özel okulları ve devlet okulları tatil edildi." şeklinde yanlış oluşturulmuştur. "Özel" sözcüğünden sonra "okullar" sözcüğü getirilmelidir. "Özel okullar" sıfat; "devlet okulları" isim tamlamasıdır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Valilik tarafından bütün özel 
okullar ve devlet okulları tatil edildi.

 

Afetzedelere her türlü tıbbi ve gıda yardımı yapıldı.

 

Bir sıfatla bir ismin aynı tamlanana bağlanmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. "Yardımı" tamlananı ortak kullanılmıştır. "Tıbbi yardım" ve "gıda yardımı" şeklinde olması gerekir. Birincisi sıfat; ikincisi isim tamlaması şeklindedir. Cümlenin doğrusunu yazacak olursak:


Afetzedelere her türlü tıbbi 
yardım ve gıda yardımı yapıldı. 

 

Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak. 

 

"Kuruluşlarında" tamlananı ortak kullanılmıştır. Sıfat da isim de (özel ve kamu sözcükleri) bu sözcüğe bağlanmıştır. Bu yanlışlıklar, anlatım bozuklukları ile ilgili sorularda hemen fark edilmeyebilir. Onun için bağlaçların olduğu yerlere dikkat etmek gerekir. "Özel kuruluşlar" bir sıfat; "kamu kuruluşları" bir isim tamlamasıdır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Bu yasadan özel 
kuruluşlarla kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak. 

 

Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. 

 

Yukarıdaki cümlede "kültürel" ve "sanat" sözcüklerinin aynı tamlanana bağlandığını görmekteyiz. "Kültürel etkinlikleri" tamlaması Türkçe söz dizimine aykırıdır. Cümledeki yanlışlık şöyle düzeltilebilir:


Şehrimizde çeşitli kültürel 
etkinlikler ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. 

 

Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi. 

 

Cümle; "Bu önlemler ekonomik açısından ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi." şeklindedir. Bu da dil ve anlatım açısından bozuk bir ifadedir. "Ekonomik açısından" değil de "ekonomik açı"dan olması gerekir. Birinci tamlama, sıfat tamlaması; ikincisi isim tamlamasıdır. Cümlenin doğrusu aşağıdaki gibidir:

 

Bu önlemler ekonomik açıdan ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi. 

 

Bunu kendim ve arkadaşlarım adına söylüyorum. 

 

"Adına" tamlanan unsurunun ortak kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. "Kendim adına" öbeği, Türkçenin söz dizimine aykırıdır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Bunu 
kendi adıma ve arkadaşlarım adına söylüyorum. 

 

Güvenlik ve askeri makamlarca görevlendirilen personel başarılı oldu.


"Güvenlik" ve "askeri" "tamlayanlar"ı aynı "tamlanan"a bağlanmıştır. "Güvenlik makamlarca" gibi bir tamlama olmaz. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Güvenlik 
makamları ve askeri makamlarca görevlendirilen personel başarılı oldu. 


Ayrıca bakınız


Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık

 

Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak)

Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma

Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması)

Karşılaştırma Yanlışlığı

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Anlam Belirsizliği)

Deyim ve Atasözü Yanlışları

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Mantık Hataları

Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak

Yardımcı Eylemleri Gereksiz Kullanmak

 

Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağlaşıklık

 

Özne Yüklem Uygunluğuna Aykırı Yanlışlıklar

Öğe Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Yanlışları

Özne Yanlışları

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Ek Yanlışları (Tamlayan Eki Eksikliği)

Tamlayan Eksikliği

Çatı Uyuşmazlığı

Kip Uyuşmazlığı

Olumluluk-Olumsuzluk Uyumu

Yardımcı Eylem, Eylemsi Eksikliği vb. Yanlışlıklar

 

Anlatım Bozuklukları Konu Testleri

 

Anlatım Bozuklukları Test 1

Anlatım Bozuklukları Test 2

Anlatım Bozuklukları Test 3

Anlatım Bozuklukları Test 4

Anlatım Bozuklukları Test 5

Anlatım Bozuklukları Test 6

Anlatım Bozuklukları Test 7

Anlatım Bozuklukları Test 8

Anlatım Bozuklukları Test 9

Anlatım Bozuklukları Test 10

 

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder