Anlatım Bozuklukları Test 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Okul müdürünün o gün böyle yüksek sesle bağırmasına kimse bir anlam veremedi.

B) İki oyuncudan en uzunu sakatlanmıştı maçın sonunda.

C) En son davranışı bize dostça gibi gelmemişti.

D) Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun ağacın yaprakları yine de yere düşer.

E) Beyaz kar taneleri çocukları hiç bu kadar sevindirmemişti. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yeni aldığı evin bahçesine çeşit çeşit fidanlar ekti. 

B) Televizyonda yayımlanan dizilerde oynamaya başladı. 

C) Aldığım özel dersler sayesinde sınavda birinci oldum. 

D) Fiyatlar pahalı olduğundan kimse oraya uğramaz oldu. 

E) Çalışmak, başka bir deyimle başarının anahtarı demektir. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sesini herkes beğenmiştir, diye düşünüyorum.

B) Okulunu arkadaşlarına her zaman tavsiye ederdi.

C) Sınavda başarılı olduğuna inanamadım bir türlü.

D) İstanbul'a gittiğini ben yeni öğrendim. 

E) Odanı böyle dağınık gördüğümde her zaman moralim bozulur.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Mustafa Bey, maalesef bizi hoş karşılamadılar.

B) Ağaçlar, yapraklarını bir bir döktüler. 

C) Kuşlar, oradan dans edercesine uçuştular. 

D) Leylekler, bu mevsimde sıcak bölgelere göç ederler. 

E) Oldukça hararetli olan o bağrışmalar bizi oldukça korkuttular.

 

5. Öznenin çoğul eki almayıp anlamca çokluk bildirdiği cümlelerin yüklemleri tekil olur. Öznede belgisiz zamir veya sıfat bulunursa yüklem tekil olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Dün herkes tam zamanında okula gelmiştiler.

B) Komisyon bu konuda uygun kararı vermişler.

C) Birçok insan bu konuda farklı düşünüyorlar.

D) Halkımız bu vesileyle size aslında hesap soruyorlar.

E) Birçok öğrenci okulun gerçek misyonunu kavrayamamış henüz.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Dişçiye hiç ya da çok seyrek gider. 

B) Dün akşam teyzemleri ziyaret ettim yarın akşam da amcalarımı ziyaret edeceğim.

C) Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum. 

D) Bizim Furkan dün maça bugün de sinemaya gidecek.

E) Okulumuz bu müsabakaları geçen yıl da bu yıl da kaybedecek.

 

7. Size az önce dağıtılan sorular okuyarak çözülsün.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kip uyuşmazlığı

B) Tamlayan eki eksikliği

C) Tamlayan eksikliği

D) Çatı uyuşmazlığı

E) Nesne eksikliği

 

8. Söylediklerinin saçma ve gerçeği yansıtmadığı görülüyor.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "gerçeği" sözcüğünden sonra "olduğu gibi" söz grubu getirilerek

B) "saçma" sözcüğünden sonra "olmadığı" sözcüğü getirilerek

C) "saçma" sözcüğünden önce "oldukça" sözcüğü getirilerek

D) "görülüyor" yerine "görülmektedir" sözcüğü getirilerek

E) "saçma" sözcüğünden sonra "olduğu" sözcüğü getirilerek

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Müdürün buyruk ve emirleri herkesi sıkmaya başlamıştı.

B) Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine oldukça önem verirdi yeni hocamız.

C) Eserinde oldukça sade ve yalın bir dil kullanmıştı.

D) Şiirlere sadece şekil ve biçim açısından değil anlam açısından da yaklaşmak gerekir.

E) Bu öğrenimimi oldukça zor ve güç şartlar altında tamamladım.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İstediği yere konamayan bir kuş havada esirdir.

B) Yüzme bilmeyeni su değil korku boğar.

C) Yürüdüğü yolda iz bırakmayan o yoldan geçmiş sayılmaz.

D) Mürekkebi kullanılmamış kalem mürekkebi tükenmiş kalemden daha boştur.

E) Televizyonda en son yayımlanan diziler pek rağbet görmedi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) En iyi nasihat iyi bir örnek olmaktan geçer.

B) Koşmak için önce adım atmayı öğrenmek lazım.

C) Çocuğunun sınavda çok güzel bir yer kazanması onların mutluluklarına yol açtı.

D) İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar.

E) Umutsuzluk iradeyi felç eder.

 

12. Her ulus dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. (I) Bu esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı öğeler alır. (II) Her uygar ulusun konuşma ve yazı dili, karşılaş­tığı uygarlıklardan alınan sözcük ve deyimlerle doludur. (III) Bu bakımdan her ulusun dili, o ulusun çağlar boyunca yaşadığı tarihin sanki bir özetidir. (IV) Dile bu gözle bakılırsa anlam kazanır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II      C) III     D) IV      E) V

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Âlimin bir, cahilin bin ilahı olur.

B) Mehmet Ali eve, ben okula gittim.

C) Ben sana dert, sen bana mutluluk verdin.

D) Parasız yatılı okuyan kardeşimi hiç, İstanbul'da okuyan kardeşimi çok özlüyorum.

E) Babam bize bazen hiç bazen de çok vakit ayırır.

 

14. İnsan yüreği, kaç yaşında olursa olsun ancak ona açılan yüreğe karşılık verir.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Tamlayan eki eksikliği

C) Tamlayan eksikliği

D) Çatı uyuşmazlığı

E) Kip uyuşmazlığı

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yaptığın şeyden korkma, korktuğun şeyi yapma.

B) Acı olmadan hayatın anlamı yoktur.

C) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda.

D) Ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi. 

E) Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanın kendi kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

B) Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer.

C) En verimli yağmur alın teridir.

D) Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur.

E) Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Beni düşmanımın kötülüğü değil dostumun sinsiliği korkutur.

B) Eğri olanın gölgesi de eğridir.

C) Cahil kişilerin yanında kitap gibi sessiz olmak gerekir.

D) Cesaret insanı zafere, korkaklık ise ölüme götürür.

E) Günümüzdeki insanlar şans ve talih oyunlarına adeta bağımlı hale gelmişler.

 

18. Bana samimi davrandığından dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "davrandığından" yerine "davranmasından" sözcüğü getirilerek

B) "düşmüyorum" yerine "düşmedim" sözcüğü getirilerek

C) "dün de" sözcüğünden sonra "kuşkuya düşmedim" söz öbeği getirilerek

D) "de" bağlaçları cümleden atılarak

E)  Cümlenin başına "onun" sözcüğü getirilerek

 

19. Çocuklarınızın sorunlarına cevapsız kalmayın. 

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğuna benzer bir anlatım bozukluğu hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.

B) Dünya yıkılsa umrunda değil.

C) İn cin top oynuyor.

D) El öpmekle ağız aşınmaz.

E) Ele verir talkını, kendi yutar salkımı.

 

20. Romantizm, Fransa'da 1830'da klasisizme tepki olarak ortaya çıkan ve gelişen bir edebiyat akımıdır. (I) Romantizm doğuşunda en önemli etken Fransız Devrimi'dir. (II) Fransız İhtilali'nin toplumsal, düşünsel ve siyasal anlamda romantizmin üzerinde ciddi etkileri olmuştur. (III) Bu ihtilal ile Mostesgueu, Voltaire, Rousseau ve Diderot gibi ünlü düşünürler insan hak ve özgürlükleri alanında önemli mücadeleler vermişlerdir. (IV) Böylece "Aydınlanma Çağı" denilen bir dönem ortaya çıkmıştır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II      C) III     D) IV     E) V

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-E 4-A 5-E 6-B 7-D 8-E 9-B 10-E 11-C 12-E 13-A 14-B 15-E 16-E 17-E 18-C 19-D 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder