Anlatım Bozuklukları Test 8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur

A) Arkadaşıyla yıllardır karşılıklı mektuplaşır.

B) Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ortada duruyordu.

C) Biz, sanayi ürünlerinin çoğunu dışarıdan ithal ediyoruz.

D) ÖSS sınav takvimi bu yıl biraz erken açıklandı.

E) İhracatımız bu yıl bir hayli arttı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her anne en az bir çocuk sahibi olmak ister. 

B) Bazı ilaçlar vücudun bağışıklık sistemine zarar verir. 

C) Son aylarda kazandıkları paralar mutluluklarını sağladı. 

D) Herkesin gözü önünde parasını zorla aldılar.

E) Aldığım özel dersler sayesinde sınavda birinci oldum.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Silgini aldığı için ona kopya muamelesi yapıldı.

B) Bereni bile mevz u bahis etmişler.

C) Derdini çekmeye pek niyetli görünmüyordu.

D) Sıranı yine değiştirmişler bu hafta sonu.

E) Çıranı yakacağım diye bas bas bağırıyordu adam.

 

4. Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliyiz.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Tümleç eksikliği

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

5. Bunu kendim ve arkadaşlarım adına söylüyorum. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "bunu" sözcüğünden sonra "ben" sözcüğü getirilerek

B) "kendim" sözcüğünden sonra "adıma" sözcüğü getirilerek

C) "adına" sözcüğü "adıma" şeklinde değiştirilerek

D) "kendim" ve "arkadaşlarım" sözcükleri yer değiştirilerek

E) "arkadaşlarım" sözcüğü yerine "arkadaşım" sözcüğü getirilerek

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlkbaharla birlikte kırlara çıkar, kırları adım adım gezerdi.

B) Yeni aldığı arabaya binmiş arabayı oldukça süslemişti.

C) Randevuya ne sen geldin ne de Ahmet geldi.

D) İnsanlara tepeden bakan değer vermeyen biriydi.

E) Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız.

B) Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

C) Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

D) Ben sana dert, sen bana mutluluk verdin.

E) Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.

 

8. Postmodernizm, 1960'larda yavaş yavaş varlığını hissettirmiş, 1980'den sonra da edebiyat alanında gelişme gösteren bir edebiyat akımı haline gelmiştir. (I) İlk başlarda ABD'de boy gösteren postmodernizm oradan bütün dünyaya yayılır. (II) Postmodernizm çok karmaşık bir kavram olduğu için tanımı da çok zor yapılabilmiştir. (III) Postmodernizmde doğru ve tek olan bir yorum değil okur sayısı kadar yorum vardır. (IV) Postmodernistler, sanatla gerçek arasındaki bağları koparmışlardır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I       B) II      C) III      D) IV      E) V

 

9.  Eğer (I) bir gün sınavlarda (II) istediğimi (III) elde edersem sınıftaki (IV) bütün arkadaşlarıma (V) sürprizlerim olacak.

Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz?

A) I        B) II      C) III      D) IV       E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dürüstlük pahalı bir mülktür; ucuz insanlarda bulunmaz.

B) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

C) İşte en zor olan işe başlamaktır.

D) Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir.

E) Bize verdiği destekle bu maçı kazanmamıza neden oldu.

 

11. Bugünkü ilk derste soru ve belgisiz zamirler konusu işlenmiş.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "ilk" sözcüğü cümleden atılarak

B) "bugünkü" sözcüğü cümleden atılarak

C) "derste" yerine "dersimizde" sözcüğü getirilerek

D) "zamirler", "zamirleri" şekline getirilerek

E) "soru" sözcüğünden sonra "zamirleri" sözcüğü getirilerek

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bir kadının yüzünde taşıdığı ifade, sırtına giydiği elbiseden daha önemlidir.

B) Can ile canan bir olursa yarınlarımız aşkla dolu olur.

C) Hayatımda hiçbir zaman cimri ve hasis kişilere kanım ısınmadı.

D) Pencereden bakan dışarısını, pencereye bakan ise camın kirini görür.

E) Beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir.

 

13. Sesini herkes beğenmiştir.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Anlam belirsizliği 

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

14. Belediye başkanının yetkileri elinden alındı ve kısa bir süre sonra görevden uzaklaştırıldı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "ve" bağlacı cümleden atılarak

B) "sonra" sözcüğü cümleden atılarak

C) "uzaklaştırıldı" yerine "azledildi" getirilerek

D) "bir" sözcüğü cümleden atılarak

E) "ve" bağlacından sonra "belediye başkanı" söz öbeği getirilerek

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğe eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dişçiye hiç gitmiyor ya da çok seyrek gidiyor.

B) Babasına yıllarca bakmış elinden geleni yapmıştı.

C) Akşamleyin önce Veli eve geldi sonra Mehmet.

D) Sinemaya hiç tiyatroya ara sıra giderim.

E) Kimse bize yapılanları hoş görmedi orada.

 

16. Tarihi ve töre romanları daha çok orta yaşlı kimselere hitap etmektedir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "romanları" yerine "romanlar" sözcüğü getirilerek

B) "ve" bağlacından önce "romanlar" sözcüğü getirilerek

C) "daha çok" sözleri cümleden atılarak

D) "tarihi" ve "töre" kavramları yer değiştirilerek

E) "kimselere" yerine "kişilere" sözcüğü getirilerek

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Okula yeni atanan öğretmen merdivenden az kalsın düşeyazdı.

B) Barışı korumanın en iyi yolu savaşa hazır olmaktır.

C) Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur.

D) Tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını yaşar.

E) Zambakları büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam belirsizliği yoktur?

A) Yeni işini herkes oldukça beğenir.

B) Matematik notlarını herkes merak ediyordu.

C) Bu saatte eve geldiğini duyunca küplere bindi.

D) Yeni aldığın çantanı hepimiz çok beğenmiştik.

E) Düşüncelerini dikkate alırsa bu işte çok mesafe alacak.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, cümlenin anlamına uygun düşmemiştir?

A) Okula yeni atanan müdürün ağız kokusunu kimse çekmek istemiyordu.

B) Armudun sapı, üzümün çöpü var diyen bu adamdan bize hayır gelmez.

C) Onları sürekli karşı karşıya getiren bu konuyu buzdolabına koymaya karar vermişlerdi.

D) Babalarının ölmelerinden sonra çil yavrusu gibi dağılmışlardı.

E) O güzel haberi duyunca sevincinden küplere binmişti.

 

20. Onların ofislerindeki eşyalar dün akşam gizlice çalınmış maalesef.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yapısı yanlış sözcük kullanmak

B) Özne eksikliği

C) Çatı uyuşmazlığı

D) Yüklem eksikliği

E) Gereksiz sözcük kullanmak

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-A 3-C 4-A 5-B 6-A 7-D 8-C 9-A 10-E 11-E 12-C 13-C 14-E 15-D 16-B 17-A 18-D 19-E 20-E

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder