Anlatım Bozuklukları Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Aralarındaki mevcut anlaşmazlık her geçen gün büyüyor. 

B) Önüne çıkana engel dersen takılıp düşersin; basamak dersen bir basamak yükselirsin.

C) Ülkemizin ekonomik ve iktisadi problemleri ne zaman çözülecek.

D) Biz, onlara iki günde bir, gün aşırı giderdik.

E) Yalnız ne var ki siz, bizi anlamak istemiyorsunuz.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) 1982'li yıllarda ülkede bir kaos yaşanmış. 

B) Evdeki oksijen azaldıkça adamın nefes alışı gittikçe güçleniyordu. 

C) Herkesin gözü önünde parasını zorla çaldılar.

D) Kazandıkları paralar mutluluklarına yol açtı. 

E) Adam sınıfa girer girmez arkadaşını bize tanıttı. 

 

3. Bir cümlede birden fazla özne yer alırsa ve bu öznelerin biri I. kişi ise yüklem I. çoğul şahıs olur. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ali, Ahmet ve ben dün size uğramıştık.

B) Mustafa ve ben bu konuda ne yapacağımıza bir türlü karar veremedim.

C) Okulumuzun yeni öğretmeniyle köylülerle tanışmaya gittik.

D) Ali İhsan ile size inşallah yarın geleceğiz.

E) Ben, Osman ve Celal balık tutmaya gideceğiz.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Derginin yanlışlıkları düzeltilecek ve yeniden basılacak.

B) Mağazanın inşaatı önümüzdeki yıl bitecek ve hizmet verecek.

C) Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç Türkiye henüz kar yüzü görmedi. 

D) Okulumuza yeni atanan okul müdürünün yetkileri alındı ve görevden uzaklaştırıldı. 

E) Yeni aldığımız arabanın yakıtı bitmiş, bir türlü çalışmıyor.

 

5. Cesaret insanı zafere götürür, korkaklık ise eziyet verir.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Yüklem eksikliği

D) Tümleç eksikliği

E) Kip uyuşmazlığı

 

6. Çay içildikten sonra konuyu görüştüler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "konuyu" sözcüğü cümleden atılarak

B) "konuyu" yerine "konu" sözcüğü getirilerek

C) "görüştüler" sözcüğü yerine "görüşüldü" sözcüğü getirilerek

D) "çay" yerine "çayı" sözcüğü getirilerek

E) "içildikten" sözcüğü yerine "içtikten" sözcüğü getirilerek

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir. 

B) Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınavlara girdiler. 

C) Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?

D) Çocuklar bundan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtulabilirler. 

E) Hangisinin başarılı hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.

B) Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.

C) Sanat, tabiatı taklit etmekten başka bir şey değildir.

D) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

E) Neticesi ve sonucu ne olursa olsun bu işten geri adım atmayacağız.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Evine gelmek için hiçbir zaman özel bir çabam olmadı.

B) İpini bir gün çekeceklerinden zerre kadar kuşku duymuyorum.

C) Sabahtan akşama dek kalemini aradık hepimiz.

D) Mahalledeki herkes çok sevmişti dedeni.

E) Defterini yakında dürecekler, merak etme.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onları her zaman arar bir şeyler anlatırdı.

B) Babasına ve annesine hürmet eder başkasına muhtaç etmemeye çalışırdı.

C) Vatanını seven her kişi borcunu yerine getirmelidir.

D) İnsanları hor gören herkes büyük bir haksızlık yapıyor demektir.

E) Her gününü faklı görür yeni bir şeyler sığdırmaya çalışırdı.

 

11. Devamsızlığı olan öğrenci velilerine mektup yazarak veliler bilgilendirildi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "bilgilendirildi" yerine "bilgilendirilecek" sözcüğü getirilerek

B) "veliler" sözcüğünden önce "bütün" sözcüğü getirilerek

C) "yazarak" sözcüğü yerine "yazılarak" sözcüğü getirilerek

D) Cümlenin başına "yetkililerce" sözcüğü getirilerek

E) "veliler" sözcüğünden sonra "hemen" sözcüğü getirilerek

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.

B) Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil.

C) Yerinde söz söyleyen özür dilemek zorunda kalmaz.

D) Kâğıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.

E) Bu yörenin kendine özel birçok ilginç şeyleri vardır.

 

13. İnsan ne kadar yükselirse gönlü o kadar alçalmalıdır.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Çatı uyuşmazlığı

B) Özne eksikliği

C) Tamlayan eksikliği

D) Tamlayan eki eksikliği

E) Kip uyuşmazlığı

 

14. Hayatın acıklı ve güldürücü olaylarını yaşamda olduğu gibi işleyen tiyatro türüne dram denir. (I) Dram, sahne için yazılan bir tiyatro türüdür. (II) 18. yüzyıldan sonra trajedi (tragedya) ve komedi (komedya) türleri dışında ortaya çıkan üçüncü tiyatro türüdür. (III) Dram; trajedinin kurallarını yıkmak amacıyla bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. (IV) Dramda  yaşamın çirkin ve güzel tarafları bir arada yer alır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I       B) II       C) III     D) IV       E) V

 

15. Okula geleli hemen hemen tam bir saat oldu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun bir benzeri hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Emanetlerimi bu saate kadar almış olmalısınız.

B) Okula gitmemişse sinemaya gitmiş olabilir.

C) Okulun bahçesinde tam iki yüz elli kişi vardı.

D) Fuat, artık böyle bir hataya düşmeyebilir.

E) Tam seksen civarında köyün yolu kapalıdır.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.
B) Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.
C) Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz.
D) Yine de beddua edemem sana, Allah ne mutluluğun varsa versin.
E) Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

 

17. Bir kişiyi karakteristik özellikleriyle okuyucu kitlesine tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara portre denir. (I) Portrede gözlem esastır. (II) Portre, roman, öykü, anı, gezi yazısı, biyografi ve otobiyografi türlerinin içinde yer alabilir. (III) Kısacası portre, hem edebi türler içerisinde hem de bağımsız olabilir. (IV) Edebi türlerde portreye başvurmanın nedeni canlandırmayla kalıcılığı yakalamaktadır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I       B) II      C) III      D) IV       E) V

 

18. 2012'nin yazında ailece İstanbul'a önümüzdeki yaz Rize'ye gideceğiz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "yazında" yerine "yaz ayında" söz grubu getirilerek

B) "ailece" sözcüğü cümleden atılarak

C) "önümüzdeki" sözcüğünden önce "gittik" sözcüğü getirilerek

D) "gideceğiz" sözcüğünden önce "birlikte" sözcüğü getirilerek

E) "yaz" yerine "yaz mevsiminde" söz öbeği getirilerek

 

19. Sağlık alanında son yıllarda devlet ve özel hastanelerde önemli işler başardık.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "özel" ve "devlet" sözcükleri yer değiştirilerek

B) "hastanelerde" yerine "hastanelerinde" sözcüğü getirilerek

C) "son yıllarda" söz grubu cümleden atılarak

D) Cümlenin başına "bizler" sözcüğü getirilerek

E) "devlet" sözcüğünden sonra "hastanelerinde" sözcüğü getirilerek

 

20. Bütün imkân ve olanaklarımızı seferber etmezsek bu işten bir sonuç alabileceğimizi zannetmiyorum.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğuna benzer bir anlatım bozukluğu hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.

B) Gerçek dostlar yıldızlara benzer, karanlık çökünce ilk onlar görünür!

C) İyi bir arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

D) Bir kurumda oturmuş bir tertip ve düzen yoksa orada başarı olmaz.

E) Çok yeme, sıcak yeme, çiğ yeme.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-B 4-C 5-D 6-E 7-B 8-E 9-D 10-B 11-C 12-E 13-C 14-D 15-E 16-D 17-E 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder