Anlatım bozuklukları Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Adam okulun çatısından az kalsın düşeyazdı.

B) Seninle bu yüzden dolayı konuşmak istemiyorum.

C) Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.

D) Dün gece sıcaklık sıfırın altında eksi on dereceydi.

E) Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Şehitleri Günü kutlanır. 

B) Maçın sonunda futbolcular birbirine girdi. 

C) Giydiği atkı herkesin dikkatini çekmişti. 

D) Sınavda öğrencilere verilen süre yetişmedi. 

E) Bazı ilaçlar vücudun bağımlılık sistemine zarar veriyor. 

 

3. Bir cümlede birden fazla özne varsa bunlardan biri ikinci kişi ise yüklem ikinci çoğul şahıs olur. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu çalışmayı sen ve Ahmet birlikte yapacaksın.

B) Okula sabahın erken saatlerinde sen ve Mehmet gideceksiniz. 

C) Bu zor soruyu sen ve Yusuf ancak yanıtlayabilirsiniz.

D) Komşumuzun çocuğuyla dediğim yere gideceksiniz.

E) Sen ve Kerime Hanım oraya doğru yaklaştığınızda onları göreceksiniz.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Kitabın baskı hataları düzeltildi okuyucularla buluştu.

B) Herkes yatmayı düşünüyor, çalışmayı düşünmüyordu. 

C) Kimse bu konuda bizi düşünmüyor herkes kendini düşünüyordu.

D) Babamın dostları bu son olayda hainlik yaptılar onun için olaylara tek başına direndi.

E) Mahallemizin yeni yapılan yolu trafiğe kapatıldı bir türlü rahat etmedi.

 

5. Olaylar, ekonomik ve sağlık açısından ele alınmalı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "açısından" sözcüğünden sonra "burada" sözcüğü getirilerek

B) "açısından" sözcüğü "açıdan" şeklinde değiştirilerek

C) "ekonomik" ve "sağlık" sözcüklerinin yerleri değiştirilerek

D) "ve" bağlacı cümleden atılarak

E) "ekonomik" sözcüğünden sonra "açıdan" sözcüğü getirilerek

 

6. Ne zaman yanınıza geldiysem güç verirsiniz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "geldiysem" sözcüğü yerine "gelmişsem" sözcüğü getirilerek

B) "ne zaman" söz öbeği cümleden atılarak

C) "geldiysem" sözcüğünden sonra "bize" sözcüğü getirilerek

D) "verirsiniz" yerine "verdiniz" sözcüğü getirilerek

E) "verirsiniz" sözcüğü yerine "veriyorsunuz" sözcüğü getirilerek

 

7. Bu yemekleri sağlıklı ve yaşlı olmayan kişiler yiyebilir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "sağlıklı" sözcüğünden sonra "olmayan" sözcüğü getirilerek

B) "kişiler" sözcüğü cümleden atılarak

C) "yiyebilir" yerine "yiyebilirler" sözcüğü getirilerek

D) "sağlıklı" ve "yaşlı" sözcükleri yer değiştirilerek

E) "sağlıklı" sözcüğünden sonra "olan" sözcüğü getirilerek

 

8. Özel ve devlet televizyonları farkını gözetmeksizin kaliteli yayıncılığı özendirmeliyiz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "televizyonları" sözcüğü "televizyon" şeklinde yazılarak

B) "özel" sözcüğünden sonra "televizyonlar" sözcüğü getirilerek

C) cümlenin başına "hepimiz" sözcüğü getirilerek

D) "yayıncılığı" yerine "yayımcılığı" sözcüğü getirilerek

E) "özel" ve "devlet" sözcükleri yer değiştirilerek

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

B) İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.

C) Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır.

D) Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

E) Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmak demektir.

 

10. Mesnevi, Divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir. (I)  Günümüzdeki roman ve hikâyenin bir nevi Divan edebiyatındaki karşılığıdır. (II) Yazarlara uzun konuları işleme avantajı sağladığı için Divan edebiyatında çok fazla kullanılan bir nazım şeklidir (III) Mesnevide olay bir masal havası içinde anlatılır. (IV) Mesnevilerde beyit sayısı sınırsız olup beyitleri arasında anlam bütünlüğü vardır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II      C) III     D) IV      E) V

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.

B) Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha güzeldir.

C) Kendine hâkim olan başkalarına da hâkim olur.

D) Yolların temizlenmemesinin nedeni personel sayısının azlığındandır.

E) Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Cehalet, her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır.

B) Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.

C) Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

D) Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir.

E) Anılar, kışın gül toplama gücünü verirler bize.

 

13. Ne sen beni unut ne de ben seni.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tümleç eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Çatı uyuşmazlığı

D) Özne-yüklem uyuşmazlığı

E) Gereksiz sözcük kullanımı

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

B) Manzaranın güzelliği, onun hüznünde saklıdır.

C) En son yaptıklarını ben de babam da beğenmedi.

D) Savaşın galibi yoktur; savaşı meydanı en son kim terk ederse o kazanır.

E) Küçük işlerle uğraşanlar çoğu zaman büyük işleri göremeyecek hale gelirler.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsan çevresine yüreğiyle bakmalı; onunla özdeşleşirsen onu anlayabilirsin.

B) Sevdiklerinizi sürekli yargılarsanız ayıracak vakit bulamazsınız.

C) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

D) Bütün arkadaşlarını bir bir arar, eski günlerinden bahsederdi.

E) İnsan evliliğe gözleri açık girer ancak gözlerini kısarsa devam ettirebilir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hep aç kalacağımızdan korktuğumuz için aç kaldık.

B) Mutlu olmak için; ya elindekini kullanacaksın ya da elindekileri çoğaltacaksın.

C) Düşünmeden okumak insanı köreltir, okumadan düşünmek de yanıltır.

D) İnsanların acıları, maddeye ve fikirlere olan bağlılıklarından kaynaklanır.

E) Ön yargıları yıkmak demek, atomu parçalamaktan daha zordur.

 

17. Dışarıdaki öğrencilere seslenerek öğrenciler bir bir içeri alındılar.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Tamlayan eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Çatı uyuşmazlığı

D) Tamlayan eki eksikliği

E) Kip uyuşmazlığı

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.

B) Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla.

C) Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

D) İnsanlar hür, hürriyet de zincire vurulmuş olarak doğar.

E) Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

 

19. Realizm, 19. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. (I) Romantizme tepki olarak doğan realizm, gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu seçer. (II) 19. yüzyılda bilim alanındaki önemli gelişmelerle bilim adamlarının yaptıkları gözlem ve deneyler pozitif (deneysel) bilimlerin gelişmesinde önemli rol oynar. (III) Auguste Comte'un Olguculuk (Pozitivizm) felsefesi de edebiyatta realizm (gerçekçilik) akımının ortaya çıkmasını sağlar. (IV) Realizmde yaşamda rastlanılan gerçek kişi ve olaylar anlatır. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I       B) II       C) III     D) IV     E) V

 

20. Yabancı ve devlet okullarında yarıyıl tatili aynı tarihte olacak.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "yabancı" sözcüğünden sonra "okullarda" sözcüğü getirilerek

B) "yabancı" ve "devlet" sözcükleri yer değiştirilerek

C) "olacak" yerine "kapanacak" sözcüğü getirilerek

D) "okullarında" sözcüğü "okullarımızda" şekline getirilerek

E) "yarıyıl" yerine "sömestri" sözcüğü getirilerek

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-A 4-C 5-E 6-D 7-E 8-B 9-C 10-E 11-D 12-E 13-D 14-C 15-E 16-E 17-C 18-B 19-E 20-A

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder