Anlatım Bozuklukları Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

B) Sınavlarda başarılı olmak için hazır formüllerle yetinmemek lazımdır.

C) Gizli sırlarımı aşikâr etmeye çalışan kişiler iyi niyetli olamazlar.

D) O akşam olanları bana kendi ağzıyla itiraf etti.

E) Yaşanmış deneyimler bize çok şey öğretti.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Betül o yıllarda gayet iyi çorap dokurdu. 

B) Bu büyük apartmanlar birbirine oldukça yaklaşık yapılmıştır. 

C) Okulumuzun bu yılki başarısını hiç kimse azımsayamaz. 

D) Zenginlerin çocukları genellikle Amerika'da öğrenim görür. 

E) Saçların bir hayli büyümüş. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Öğretmen, çocuğuyla eşinden çok ilgileniyor. 

B) Sen onu benden çok aradın galiba.

C) Ali, maç izlemeyi Mustafa'dan çok sever.

D) Derslerime kardeşimden çok önem veririm.

E) Bu haftaki yazılıdan yine Ali'den yüksek not alacağım.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ahmet bundan sonra böyle bir hataya düşmeyebilir.

B) Bu kasabaya yerleşeli tam on yıl oldu.

C) Hiç şüphesiz Türkiye'nin en sıcak yazları Akdeniz'de yaşanır.

D) Tam 110 köyün yolu son yağan karlardan dolayı kapalıdır.

E) Okul bahçesinde yaklaşık tam iki yüz elli kişi vardı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Oradaki iki pilot bugün de göreve gelmişler.

B) Bunun gibi birçok konuda düşünceler bazen bizi yanıltabilirler. 

C) Sevinçler, bizi her zaman bulmazlar hayatta.

D) Gençler okulun bahçesinde top oynuyorlar. 

E) Kulaklarım sanki son zamanlarda iyice işitmiyorlar. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur

A) Babam bizimle bazen çok fazla bazen de hiç vakit geçirmezdi.

B) Yeni elbisesi hem pahalı hem de güzel değilmiş. 

C) Mustafa aşağı, ben yukarı çıkıyordum. 

D) Biriken sorunları sen de çözemezsin Mustafa da çözemez. 

E) Sen bana hüzün, ben sana mutluluk verdim.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Evlerimizin önündeki bahçeye hayran kaldı bir an her şeyden çok sevmeye başladı.

B) Yolda seyreden arabayı gördü binmek için sabırsızlanıyordu.

C) Okuluna yeni yeni ısınıyordu hiçbir şeyle değiştirmeyi düşünmüyordu.

D) Babasına büyük bir vefa borcunun olduğunu biliyordu bu sebeple bir kez dahi kırmıyordu.

E) Hayatın zorluklarına katlanmayı göze almış yenmeyi başarmıştı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?

A) Devamlı ve düzenli çalışarak bu sınav kazanıldı.

B) Size gönderdiğim yazıyı dikkatlice inceleyip alt tarafını paraf ediniz.

C) Orada sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. 

D) Size derdimi söylersem dermanını arar mısınız? 

E) Mustafa'yı berbere götürdüler, saçlarını kestirdiler. 

 

9. Hiç kimse bizi dinlemiyor, sağa sola bakıyordu. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "bizi" sözcüğünden önce "orada" sözcüğü getirilerek

B) "hiç kimse" yerine "kimse" sözcüğü getirilerek

C) "bizi" sözcüğü cümleden atılarak

D) "hiç" sözcüğü cümleden atılarak

E) "dinlemiyor" sözcüğünden sonra "herkes" sözcüğü getirilerek


10. Sanatsız kalan bir millet hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "hayat" sözcüğü yerine "hayatın" sözcüğü getirilerek

B) "bir" sözcüğü cümleden atılarak

C) "biri" yerine "birisi" sözcüğü getirilerek

D) "millet" yerine "milletin" sözcüğü getirilerek

E) "kopmuş" sözcüğü "kopmuştur" şekline getirilerek

 

11. Emrime amade ve hazır bekleyen o muhteşem ordu bir gün büyük fetihler gerçekleştirecektir.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yanlış anlamda sözcük kullanılması

B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

C) Tamlayan eksikliği

D) Duruluk ilkesine aykırılık (gereksiz sözcük kullanmak)

E) Yerinde kullanılmayan sözcük veya öğeler (sözün yanlış yerde kullanılması)

 

12. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de yere düşer.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

B) Ek yanlışları (tamlayan eki eksikliği)

C) Tamlayan eksikliği

D) Kip uyuşmazlığı

E) Çatı uyuşmazlığı

 

13. Yazarın son eserindeki anlatımı ve ifadesi bir hayli etkileyiciydi.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

B) Sözün yanlış yerde kullanılması

C) Çatı uyuşmazlığı

D) Kip uyuşmazlığı

E) Duruluk ilkesine aykırılık (gereksiz sözcük kullanmak)

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duruluk ilkesine aykırılıktan (gereksiz sözcük kullanmak) kaynaklanan bir anlatım bozukluğu  yoktur?

A) Topluma yalnız bilgisiz ve cahil insanlar zarar vermez. Bilgililer de kendine yakışanı yapmazsa aynı zararı onlar da verir.

B) Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka çalışkan bir kadın vardır.

C) Her konuda aynı fikir ve düşünceleri paylaşmazsak da birbirimize saygılı olmalıyız.

D) Hiçbir delil ve kanıt öne sürmeden bu yargılamada bulunması düşündürücüydü.

E) Buranın emniyet ve güvenliğini sağlamak oldukça güçtür.

 

15. Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Tamlayan eksikliği

D) Tamlanan eki eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yoksullara yardım etmeyi sever, her ortamda bir şekilde korurdu.

B) Dünyanın bütün medeni uluslarına seslenir duyarlı olmaya davet ederdi.

C) Okula her sabah gelir sevmeye başlamıştı diyebiliriz.

D) Eve oldukça geç gelir alt üst ederdi.

E) İnsanları çok sevdiği için oldukça saygı gösterirdi.

 

17. İbrahim, her akşam eve geç gelmeyi alışkanlık edinmişti. (I) Bunun önüne bugüne dek hiç kimse geçemedi. (II) Annesine çok düşkün olmasına rağmen onu dahi dinlemezdi. (III) Babası bir gün bunu sesli bir şekilde dile getirir fakat İbrahim sert bir cevap verir. (IV) İbrahim artık kendi kendini yöneten bir olmuştu. (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II     C) III     D) IV     E) V

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Komşusunun çocuğunun acısı kendisinin yüreğine işlemişti adeta.

B) Bizler çoğu zaman adet yerini bulsun diye bir şeyler yaparız.

C) Olanlar karşısında saçlarım diken diken olmuştu.

D) Yine ağzımıza bir parmak bal çalmayı deneyecek, anlaşılan.

E) Derse girmeyen öğrencileri anasından doğduğuna pişman etmişti okulun müdürü.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

B) Anlaşılan yine oraya gidip bol bol resim çekip döneceğiz.

C) Ayşe, gayet iyi çorap örerdi. 

D) Öğrenimini tamamlayamadan okuldan ayrılmak zorunda kalmıştı.

E) Televizyonda yayınlanan dizilerde oynamaya başladı. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Eski İstanbul'un silüetini birlikte korumalıyız.

B) Günümüzün en büyük sorunu niteliksiz insan yetiştirmedir.

C) Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.

D) İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

E) Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-D 3-E 4-E 5-D 6-D 7-B 8-A 9-E 10-D 11-D 12-C 13-E 14–B 15-A 16-E 17-D 18-C 19-B 20-A

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder