Anlatım Bozuklukları Test 10

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün veya söz öbeğinin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Cesetler çok denizde kaldığından çürümüş.

B) Ali, kuyumcu dükkânının camına "Ağrısız kulak delinir." isminde bir yazı asmıştı.

C) Okuldaki öğrencilerin bütün adlarını ezbere bilirdi.

D) Ahmet üç gün içinde petrol üreten ülkeleri ziyaret edecek. 

E) Mehmet, yolda kalan her insana yardım ederdi. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Ne demektir "lirizm"in anlamı acaba?

B) Ali Emir, yanındakine: "Senden büyük ablan var mı?" diye sordu.

C) Stresten dolayı kaynaklanan birçok hastalık var.

D) Söyleyecek sözü olmayan kişiler yüksek sesle konuşur.

E) Çeşitli kurumlara karşılıksız bağış yapıldı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Geçen akşam babanı çarşıda gördüm.

B) Hiçbir zaman odanı düzenli görmedim.

C) Evini herkesin beğendiğini düşünüyorum.

D) Eşyanı eve kadar taşıdı markette çalışan kişi.

E) Yeni elbiseni ben de gerçekten çok beğendim.

 

4. Yapılanlara bir türlü aklı ermiyor bir türlü onaylamıyordu.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Tümleç eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Nesne eksikliği

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

5. Her ulus dilinin olanaklarından yararlanma yoluna gitmesi gerekir. 

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğuna benzer bir anlatım bozukluğu hangi seçenekte verilmiştir?

A) İnsanlara her ortamda saygı duymalıyız, küçük düşürmemeliyiz.

B) Öğretmenini son derece seviyor, bunu bir türlü söyleyemiyordu.

C) Derslerine zamanında çalıştı, sınıfı kolayca geçildi.

D) Yeni evimizin bahçesindeki çalışma bitti, daha güzel görünmeye başladı.

E) Gelecekte her millet genç nüfusu o ülkenin en önemli serveti olacaktır.

 

6. Öğretmenimizin verdiği projeyi mutlaka yapacak herhalde.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı

B) Yerinde kullanılmayan söz veya söz öbeği

C) Tamlama yanlışlığı

D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

E) Nesne eksikliği

 

7. Natüralizm, doğa bilimlerinin edebiyat ve sanata uygulanmasıyla oluşmuştur. (I) Natüralistler, sosyal çevrenin insan üzerindeki etkilerini derinlemesine araştırmışlardır. (II) Natüralizme göre toplum büyük bir laboratuvar, insan ise deney konusu olan kişidir. (III) Natüralizme göre yazar sadece bir gözlemcidir. (IV) Natüralizmle birlikte öykü, roman ve tiyatro büyük gelişme göstermiştir. (V)

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I       B) II     C) III      D) IV      E) V

 

8. I. Arkadaşlarımız otobüsün arkasından sürekli bakakaldılar.

    II. Kapı, rüzgârın etkisiyle de birdenbire açılıverdi.

    III. Çocuk, okulun dış kapısında az kalsın düşeyazdı.

    IV. Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa yanlışınız çok demektir.

     V. Onun bu neşeli ve şen hali hiç kimsenin dikkatinden kaçmamıştı.

Yukarıdaki metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) I      B) II      C) III     D) IV      E) V

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv.

B) Bana ya hürriyet verin ya da ölüm.

C) Kişilerin bazı şeylere körü körüne bağlanmaları mutlu etmez.

D) Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

E) Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yalnızlık, gittiğiniz her yere sizden önce varır ve orada karşılar.

B) Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.

C) Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır kimisi çıktığında.

D) Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

E) Meyvesini yediğin ağacın dalını kırma.

 

11. O kalabalıkta ne sen beni ne de ben seni gördüm.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) I. cümledeki yüklem eksikliği

C) Çatı uyuşmazlığı

D) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) Gereksiz sözcük kullanımı

 

12. Mutluluğu aramadığım yer kalmadı meğer yanımdaymış.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Gereksiz sözcük kullanmak

E) Çatı uyuşmazlığı

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Ülkelere kılıçla hâkim oluruz, ama adaletle koruruz.

B) Bazı ilaçlar, hastalıklardan bile kötüdürler.

C) Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan, yeni okyanuslar keşfedemez.

D) Uçağı kaçırırsam Ankara'ya geç varmış olacaktım.

E) Bu konuda öne sürülen düşünceler son zamanlarda birer birer değiştiler.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bize yol gösterecek kimsemiz yok, bizim tek kılavuzumuz yüreğimizdeki özlemdir.

B) İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.

C) Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

D) Amcanı en son buraya gelmeden önce mi sonra mı ziyaret ettin.

E) Yaşamak için yemelisin, yemek için yaşamamalısın.

 

15. Sözlerinde içtenlik yoksa kişinin, saatlerce konuşsa da sözlerinin sineye tesiri olmaz.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Tümleç eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Nesne eksikliği

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

16. İlim servetten üstündür; ilim seni, sen de serveti korursun.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "korursun" yerine "koruyacaksın" sözcüğü getirilerek

B) "servetten" sözcüğünden sonra "her zaman" söz öbeği getirilerek

C) "serveti" yerine "servetini" sözcüğü getirilerek

D) "de" bağlacı atılarak

E) "seni" sözcüğünden sonra "korur" sözcüğü getirilerek

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsan, eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.

B) Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.

C) Ahlaksızlık, bir toplumun sosyal yaşantısının sonucudur.

D) İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.

E) Kendi ve bildiğiniz kişilerin yazılarını getirin, gönderelim.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Arkadaşımla sabaha kadar karşılıklı dertleştik.

B) Gözün ağrırsa eline, karnın ağrırsa midene hâkim ol.

C) İlim ağaca benzer, yürekte köklenir ilmin meyvesi ise ağızdan çıkar.

D) Cesaret insanı zafere, korkaklık ölüme götürür.

E) Dil, bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin gerçek yankısını görürüz.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol verir.

B) İnsan neşeyi elden bırakmazsa her musibetin üstesinden gelir.

C) Hayat insana çok şey öğretir ama unutmayı asla.

D) Her insan iki kez ölür. İlkin aşkını kaybedince sonra da eceli gelince ölür.

E) Ölümün zorluğu dostların uzaklığı kadar acı verici değildir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Alın teriyle ıslanan toprak kolay kolay kurumaz.

B) Bir sürü yaramazların olduğu bir sınıftı 9-A sınıfı.

C) Taşı delen suyun kuvveti değil damlaların sürekliliğidir.

D) Kendisini pek çok seven toplumda genellikle pek az sevilir.

E) Benim sadık yârim kara topraktır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-C 4-C 5-E 6-D 7-E 8-D 9-C 10-E 11-B 12-A 13-C 14-D 15-B 16-E 17-E 18-A 19-C 20-B

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder