Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Bir cümlede anlamca birbirine aykırı olan sözlerin birlikte kullanılması cümlenin anlam bütünlüğünü bozar. Bu tür cümlelerde genellikle kesinlik ihtimal çelişkisi görülür.


Örnekler


Tam seksen civarında köyün yolu kapalıdır.

 

Cümlede "tam" ve "civarında" sözcüklerinin birlikte kullanıldığını görmekteyiz. "Tam"; "kesinlik", "civarında"; "ihtimal" bildiren sözcüklerdir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 

 

Seksen civarında köyün yolu kapalıdır.

 

Tam seksen köyün yolu kapalıdır.

 

Hiç şüphesiz Türkiye'nin en soğuk şehri Erzurum olsa gerek.

 

"Hiç şüphesiz" söz grubu "kesinlik" bildirirken; "olsa gerek" söz grubu "ihtimal" bildirmektedir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 

 

Hiç şüphesiz Türkiye'nin en soğuk şehri Erzurum'dur.

 

Türkiye'nin en soğuk şehri Erzurum olsa gerek.

 

Emanetlerimi eminim bu saate kadar almış olmalısınız.

 

"Eminim" sözü "kesinlik"; "almış olmalısınız" sözcükleri de "ihtimal" bildirmektedir. Bu iki sözün bir arada kullanılmaması gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 

 

Emanetlerimi eminim bu saate kadar almış.

 

Emanetlerimi bu saate kadar almış olmalısınız.


Bu şehre yerleşeli hemen hemen tam on yıl oldu.

 

Cümlede geçen "hemen hemen" söz grubu "ihtimal" bildirirken; "tam" sözcüğü "kesinlik" bildirmektedir. Bu iki sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Cümleyi şu şekilde düzeltebiliriz:


Bu şehre yerleşeli tam on yıl oldu.

 

Elbette okula gitmemişse sinemaya gitmiş olabilir.

 

Cümlede geçen "elbette" sözcüğü kesinlik; "olabilir" sözcüğü de ihtimal bildirmektedir. Bu iki sözcük bir cümlede birlikte kullanıldığı zaman anlatım bozukluğu oluşur. Cümleyi şu şekilde düzeltebiliriz:


Elbette okula gitmemişse sinemaya gitmiştir.

 

Okula gitmemişse sinemaya gitmiş olabilir.


Mustafa artık kesinlikle böyle bir hataya düşmeyebilir.

 

"Kesinlikle" ve "düşmeyebilir" sözcüklerinin bir arada kullanılması çelişki oluşturmuştur. İki sözcükten birini cümlede kullanmak gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir:

 

Mustafa artık kesinlikle böyle bir hataya düşmez.

Mustafa artık böyle bir hataya düşmeyebilir.


Okul bahçesinde yaklaşık tam iki yüz elli kişi vardı.

 

"Yaklaşık" ve "tam" sözcüklerinin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Bu çelişkili durum şöyle düzeltilebilir:

 

Okulun bahçesinde tam iki yüz elli kişi vardı.


Ayrıca bakınız


Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık

 

Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak)

Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma

Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması)

Karşılaştırma Yanlışlığı

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Anlam Belirsizliği)

Deyim ve Atasözü Yanlışları

Mantık Hataları

Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak

Yardımcı Eylemleri Gereksiz Kullanmak

 

Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağlaşıklık

 

Özne Yüklem Uygunluğuna Aykırı Yanlışlıklar

Öğe Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Yanlışları

Özne Yanlışları

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Ek Yanlışları (Tamlayan Eki Eksikliği)

Tamlayan Eksikliği

Çatı Uyuşmazlığı

Kip Uyuşmazlığı

Olumluluk-Olumsuzluk Uyumu

Yardımcı Eylem, Eylemsi Eksikliği vb. Yanlışlıklar

 

Anlatım Bozuklukları Konu Testleri

 

Anlatım Bozuklukları Test 1

Anlatım Bozuklukları Test 2

Anlatım Bozuklukları Test 3

Anlatım Bozuklukları Test 4

Anlatım Bozuklukları Test 5

Anlatım Bozuklukları Test 6

Anlatım Bozuklukları Test 7

Anlatım Bozuklukları Test 8

Anlatım Bozuklukları Test 9

Anlatım Bozuklukları Test 10

 

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder