Çatı Uyuşmazlığından Kaynaklanan (Etken-Edilgenlik Uyumu) Anlatım Bozuklukları

Etkenlik-edilgenlik uyuşmazlığıdır. Birleşik veya sıralı cümlelerde yüklem olan sözcükler aynı özneyi alırsa ikisi de etken veya edilgen olmalıdır. Bu husus, anlatım bozuklukları ile ilgili sorularda çokça karşımıza çıkmaktadır.

 

Örnekler


Sorular okuyarak çözülsün.

 

Cümlenin öğelerini bulduğumuzda çözülsün: yüklem, okuyarak: zarf tümleci, sorular: sözde özne'dir. Yani cümle edilgen çatılıdır. Edilgenliğin en önemli koşulu yüklemdeki "-l,-n" ekleridir. "Çözülsün" sözcüğünde edilgenlik söz konusu olduğuna göre yani yükleminde "-l" eki olmasına karşın; "okuyarak" sözcüğü edilgen değildir. Onun da "-l,-n" eklerinden birini alması gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Sorular 
okunarak çözülsün. 

 

Pencereler açılıp oda güzelce havalandırmalıdır. 

 

Konu başlığında bu tür hataların daha çok birleşik ve sıralı cümlelerde olduğunu söylemiştik. Burada da "açılıp" zarf fiili cümleyi girişik birleşik cümle yapmıştır. "Açılıp" sözcüğü edilgen çatılıdır. "Havalandırmalıdır" çekimli fiili ise edilgen çatılı değildir. Cümlenin doğru yazımı aşağıdadır.


Pencereler açılıp oda güzelce havalandırılmalıdır.

 

Çay içildikten sonra konuyu görüştüler. 

 

"İçildikten" eylemsisi edilgenlik eki almış; "görüştü" çekimli fiili ise edilgenlik ekini almamıştır. İkisi de aynı çatı eklerini almak zorunda oldukları için "içildikten" sözcüğündeki edilgenlik ekini atmamız gerekir. Cümle şöyle düzeltilebilir:


Çay
 içtikten sonra konuyu görüştüler. 

 

Her ne kadar yeni bir eve taşınmışsa da beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır. 

 

"Taşınmışsa" ve "beklenen" sözcükleri edilgenlik ekini almamış; "kavuşulamamıştır" çekimli fiili ise "-l" edilgenlik ekini almıştır. Cümledeki anlatım bozukluğunu ikisini de edilgen yapmakla giderebiliriz. Cümlenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 

Her ne kadar yeni bir eve taşınılmışsa da beklenilen rahatlığa kavuşulamamıştır. 

 

Devamlı ve düzenli çalışarak bu sınav kazanıldı.

 

"Kazanıldı" çekimli fiili edilgen çatılı olmasına karşın "çalışarak" eylemsisi edilgen çatılı değildir. "Çalışarak" sözcüğüne edilgenlik eki getirildiğinde ikisi de edilgen çatılı olacaktır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekilde giderilebilir:


Devamlı ve düzenli 
çalışılarak bu sınav kazanıldı. 


Ayrıca bakınız


Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık

 

Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak)

Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma

Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması)

Karşılaştırma Yanlışlığı

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Anlam Belirsizliği)

Deyim ve Atasözü Yanlışları

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Mantık Hataları

Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak

Yardımcı Eylemleri Gereksiz Kullanmak

 

Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağlaşıklık

 

Özne Yüklem Uygunluğuna Aykırı Yanlışlıklar

Öğe Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Yanlışları

Özne Yanlışları

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Ek Yanlışları (Tamlayan Eki Eksikliği)

Tamlayan Eksikliği

Kip Uyuşmazlığı

Olumluluk-Olumsuzluk Uyumu

Yardımcı Eylem, Eylemsi Eksikliği vb. Yanlışlıklar

 

Anlatım Bozuklukları Konu Testleri

 

Anlatım Bozuklukları Test 1

Anlatım Bozuklukları Test 2

Anlatım Bozuklukları Test 3

Anlatım Bozuklukları Test 4

Anlatım Bozuklukları Test 5

Anlatım Bozuklukları Test 6

Anlatım Bozuklukları Test 7

Anlatım Bozuklukları Test 8

Anlatım Bozuklukları Test 9

Anlatım Bozuklukları Test 10

 

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

 

Ana SayfaHiç yorum yok:

Yorum Gönder