Anlatım Bozuklukları Test 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bence bu yazı bizim matematik hocamızın olmalı. 

B) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.

C) Sizi ziyarete bir daha yeniden geleceğim.

D) Savaşı zenginler çıkarır, savaşta yoksullar ölür. 

E) Mazide kalmış o eski günleri unutur muyum hiç.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) "Okulun bahçesi" sözcüğü bir belirtili isim tamlamasıdır. 

B) Büyüklere olan saygınlığınız sürekli olsun. 

C) Arkadaşı İstanbul'da marangozculuk yapıyor.

D) Bu yapının Osmanlılara ait olma olasılığı yüksek.

E) Camdan yankılanan ışık gözlerimizi kamaştırdı. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Üslubunu çok sert ve kırıcı buldu çoğu kişi.

B) Bu anlattıklarından sonra herkes dedeni merak etmeye başladı.

C) Geçen yıl bize verdiğin tarlanı onlar istiyorlar şimdi.

D) Anneni takdir etmeyen kalmadı anlaşılan.

E) Çok acil okula dönmem gerektiği için sıranı bana vermen gerekir Abdullah.

 

4. İnanılmaz bir hızla yolda seyreden aracın lastiği patladı ve kaza yaptı.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Özne eksikliği

C) Tümleç eksikliği

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

5. Valilik tarafından bütün özel ve devlet okulları tatil edildi. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "valilik" yerine "valilikçe" sözcüğü getirilerek

B) "bütün" sözcüğü cümleden atılarak

C) "okulları" sözcüğü "okullar" şekline dönüştürülerek

D) "özel" ve "devlet" sözcükleri yer değiştirilerek

E) "özel" sözcüğünden sonra "okullar" sözcüğü getirilerek

 

6. Akşamleyin herkes habere baktı, ama ayrıntıyı fark etmedi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "ama" bağlacı yerine "fakat" bağlacı getirilerek

B) "akşamleyin" yerine "akşamüstü" sözcüğü getirilerek

C) "ama" bağlacından sonra "kimse" sözcüğü getirilerek

D) "habere" yerine "haberlere" sözcüğü getirilerek

E) "ayrıntıyı" yerine "ayrıntıları" sözcüğü getirilerek

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Aynı dili konuşan değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler.

B) Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.

C) Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.

D) Antalya yöresindeki insanlar daha sıcakkanlı olurlar.

E) Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

 

8. Bu sorunun cevabı insandan insana göre değişir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "bu" sözcüğü cümleden atılarak

B) "cevabı" yerine "cevapları" sözcüğü getirilerek

C) "sorunun" yerine "soruların" sözcüğü getirilerek

D) "göre" edatı cümleden atılarak

E) "insandan" sözcüğü cümleden atılarak

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?

A) En güzel günlerini bahar aylarında gittiği köyünde yaşardı.

B) Okulun çalışkan olan öğrencileri bir sınıfta toplanmıştı.

C) Okulumuzdaki eğitim çok sağlam temellere dayanır.

D) Çocuklar senin kalemini saatlerce aradı.

E) Bu konuda ben de herkes gibi düşünüyorum.

 

10. O, derslerine yeteri kadar çalışmadığından dolayı başarılı olamadı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "derslerine" yerine "dersine" sözcüğü getirilerek

B) "başarılı olamadı" yerine "başarılı olmadı" öbeği getirilerek

C) "derslerine" sözcüğünden önce "kendi" sözcüğü getirilerek

D) "çalışmadığından dolayı" yerine "çalışmadığı için" söz grubu getirilerek

E) "dolayı" sözcüğü cümleden atılarak

 

11. Halkımız elbette bu olanların hesabını bir gün bize soracaklar.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-yüklem uyumuna aykırılık

B) Yüklem eksikliği

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Çatı uyuşmazlığı

E) Tamlayan eksikliği

 

12. Gözü oldukça pek, inatçı biri de değildi.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Nesne eksikliği

B) Yüklem eksikliği

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Çatı uyuşmazlığı

E) Gereksiz sözcük kullanımı

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ya söyleyecek sözü olmalı insanın ya da susacak edebi.

B) Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini hesaplayın.

C) Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık sevilmeyi beklerken beklemeyi sevmişiz.

D) Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür.

E) Bu şehirde yaşayan arkadaşlarını herkes merak ediyordu.

 

14. Arabaların hepsi durdurulup kimlikler bir bir kontrol etti.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kip uyuşmazlığı

B) Özne eksikliği

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Çatı uyuşmazlığı

E) Tamlayan eki eksikliği

 

15. Sen petek misali, Veysel de arı
      İnleşir beraber yapardık balı
      Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı
      Ben babamı sen ustanı unutma

Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili dizedeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yüklem eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Tamlama yanlışlığı

D) Gereksiz sözcük kullanımı

E) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

16. Sembolizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak doğan bir şiir akımıdır. (I) Sembolistler, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir.  (II) Sembolizm akımıyla birlikte fizyolojiden psikolojiye; gözlem ve deneyden duygu ve bilinçaltına; nesnellikten öznelliğe yönelme olur. (III) Sembolistler, semboller vasıtasıyla dış çevrenin insan üzerindeki izlenimlerini anlatmışlardır. (IV) Sembolizmde dış dünya olduğu gibi değil; hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtılır. (V)

Yukarıdaki metinde numaralanmış yerlerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?

A) Ahmet Mesut ile yarın Ankara'ya gideceksiniz bilginiz olsun.

B) Sonbaharın kuşları bir o ağaca bir bu ağaca konuyordu.

C) Birçok insan bu incelikleri iyice düşünmüyorlar maalesef.

D) Vali Melik Bey yarın bize buyuracaklar.

E) Ben, Ali ve Ahmet birlikte oraya gittik.

 

18. Hastanın nefes alışverişi gittikçe güçleniyordu.

Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kip uyuşmazlığı

B) Gereksiz sözcük kullanmak

C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Yüklem eksikliği

E) Çatı uyuşmazlığı

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her rengin bir kişiliği, her kişiliğin de bir rengi vardır.

B) Hayatı ve dünyayı kendi küçük dünyaları ile sınırlı tutanlar bizi anlamazlar.

C) Hak bildiğin yolda yalnız da olsan yürüyeceksin.

D) Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

E) Dün de bugün de doğru şeyler yapıyoruz.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gereksizdir?

A) Geçmiş günleri asla unutmayacağım, diyordu Mustafa amca.

B) Kimseye asla gizli sırlarını anlatmayacaksın.

C) Bazı konular iyi anlatılmadığı için anlaşılmadı.

D) Gelecek günler bize çok şey gösterecektir.

E) Bize bu konuda anlatılan bazı şeyler çok fazla işe yaramadı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-D 3-A 4-B 5-E 6-C 7-D 8-D 9-B 10-E 11-A 12-B 13-E 14-D 15-A 16-C 17-C 18-C 19-E 20-B

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder