Zamir Eksikliğinden (Anlam Belirsizliği) Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Bazı cümlelerde tamlayan durumundaki zamiri yazmamak anlam karışıklığına yol açar. Cümlenin başına hem "senin" hem de "onun" zamiri getirilebilirse orada bir anlam belirsizliği vardır. Bu da anlatım bozukluklarını beraberinde getirir.


Örnekler


Sesini herkes beğenmiştir.

 

Cümlede tamlanan olan "sesini" sözcüğü iki "tamlayan"ı da alabilmektedir. Yani cümleye hem "senin" hem de "onun" tamlayanı getirebilir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir:

 

Senin sesini herkes beğenmiştir.

 

Onun sesini herkes beğenmiştir.

 

Okulunu arkadaşlarına her zaman tavsiye eder.

 

Cümleden iki anlam çıkmaktadır. "Okulunu" tamlananı, "onun" ve "senin" tamlayanına bağlanmıştır. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 


Senin okulunu arkadaşlarına her zaman tavsiye eder.

 

Onun okulunu arkadaşlarına her zaman tavsiye eder.


Sınavda başarılı olduğuna inanamadım.

 

"Olduğuna" tamlananı hem "senin" hem de "onun" tamlayanını alabilmektedir. Bunlardan bir tanesinin olması gerekir. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 


Senin sınavda başarılı olduğuna inanamadım.


Onun sınavda başarılı olduğuna inanamadım.


Ankara'ya gittiğini ben yeni öğrendim. 

 

Yukarıdaki cümlede hem "senin" hem de "onun" zamirleri cümlenin tamlayan öğesini oluşturabildikleri için cümlede anlam belirsizliği oluşmuştur. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 


Senin Ankara'ya gittiğini ben yeni öğrendim.

 

Onun Ankara'ya gittiğini ben yeni öğrendim.


Yarışmada birinci olduğuna sevindim.

 

Cümlede hem "senin" hem de "onun" zamirleri cümlenin tamlayan öğesini oluşturabildiği için anlam belirsizliği oluşmuştur. Cümledeki anlatım bozukluğu şu şekillerde giderilebilir: 

 

Senin yarışmada birinci olduğuna sevindim.

 

Onun yarışmada birinci olduğuna sevindim.


Ayrıca bakınız


Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağdaşıklık

 

Duruluk İlkesine Aykırılık (Gereksiz Sözcük Kullanmak)

Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma-Yanlış Anlamda Kullanma

Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler (Sözün Yanlış Yerde Kullanılması)

Karşılaştırma Yanlışlığı

Deyim ve Atasözü Yanlışları

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Mantık Hataları

Yapısı Yanlış Sözcük Kullanmak

Yardımcı Eylemleri Gereksiz Kullanmak

 

Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları-Bağlaşıklık

 

Özne Yüklem Uygunluğuna Aykırı Yanlışlıklar

Öğe Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Yüklem Yanlışları

Özne Yanlışları

Nesne Eksikliği

Dolaylı Tümleç Eksikliği

Tamlama Yanlışları

Ek Yanlışları (Tamlayan Eki Eksikliği)

Tamlayan Eksikliği

Çatı Uyuşmazlığı

Kip Uyuşmazlığı

Olumluluk-Olumsuzluk Uyumu

Yardımcı Eylem, Eylemsi Eksikliği vb. Yanlışlıklar

 

Anlatım Bozuklukları Konu Testleri

 

Anlatım Bozuklukları Test 1

Anlatım Bozuklukları Test 2

Anlatım Bozuklukları Test 3

Anlatım Bozuklukları Test 4

Anlatım Bozuklukları Test 5

Anlatım Bozuklukları Test 6

Anlatım Bozuklukları Test 7

Anlatım Bozuklukları Test 8

Anlatım Bozuklukları Test 9

Anlatım Bozuklukları Test 10

 

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

 

Ana Sayfa


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder