Virgül İşareti ve Kullanıldığı Yerler


1. Eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırırken konulur.

 

Örnek

Manavdan elma, üzüm, portakal, mandalina aldı. (Belirtisiz nesneleri ayırmıştır.)

Okulun bahçesi, sınıfın kapısı birer isim tamlamasıdır. (İsim tamlamalarını ayırmıştır.)

 

Sabır, zaman ve metanet en güçlü savaşçılardır. (Özneleri ayırmada kullanılmıştır.)

 

2. Sıralı cümleleri ayırmada konur.

 

Örnek

 

Bahçeyi suladıcivcivlere yem verdi.

 

Arkadaşına baktı, bir şeyler söyledi.

 

Çok yeme, sıcak yeme, çiğ yeme. 

 

Ali okula gitti, okulda kimse yoktu.

 

Umduk, bekledik, düşündük. 


3. Özellikle uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneden sonra konur.


Örnek

 

Mustafa, sabahları aynı saatte kalkmasına rağmen dün okula geç kalmıştı.

 

Tavuklar, yumurtlamaya başlayınca sarf ettikleri müthiş enerjiden zayıf düşerler.

 

Parainsanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır. 

 

Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir. 


4. Özneyi vurgulamak, belirtmek amacıyla konur.

 

Örnek

 

Ahmet, her zaman bunu yapar.

 

Toplum bilimciler, daima uyanık olmalıdır.

 

Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. 

 

En zengin adamaklını başında taşıyandır. 

 

5. Ara sözleri ayırmak amacıyla (ara sözlerin başında ve sonunda) konur.      

 

Örnek

 

Annesini, biricik varlığını, kaybetmişti.

 

İstanbul'da, o hatıraların şehrinde, yıllarca çalışmıştım.

 

Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.

 

Köyüm, çocukluk yıllarımın geçtiği diyar, hayatımda bir hatıra olarak yer alacak.

 

6. Anlam karışıklığını önlemek amacıyla genellikle adlaşmış sıfatlardan sonra konulur.

 

Örnek

 

İhtiyar, adama merhamet dolu gözlerle bakıyordu.

 

Yaralı, askere yardım etmeye çalışıyordu.

 

Genç, doktora bir şeyler anlatıyordu.

 

Yaşlı, bekçiyi oyalamaya çalışıyordu.

 

Hırsız, çocuğu bir süre kovaladı.

 

Yaramazarkadaşına bir şey anlatmaya çalışıyordu.


7. Yazıda tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur.


Örnek

 

Bir daha size gelmeyeceğim, diyordu.

 

Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur, diyordu.

 

Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur, diyor.

 

Necip Fazıl, tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur, derdi.

 

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır, derdi.

 

8. "Evet, hayır, yok, peki, pekâlâ, olur, hayhay, öyle, haydi, elbette, başüstüne, tamam …" gibi cümle başında kullanılan ret ve teşvik içeren sözcüklerden sonra konur.

 

Örnek

 

Evet, birlikte başarabiliriz.   

 

Hayır, yanlışta ısrar etmeyeceğim. 

 

Peki, söylediğiniz şekilde işi yapalım.

 

Hayhay, bir saat içinde her yer hazır olur.

 

Olur, ben de bu yıl tatili orada geçireyim.

 

Haydi, bu işi hemen bitirelim.

 

Pekâlâ, dediğiniz gibi olsun.

 

Elbette, sizinle gelmeyi isterim.

 

Tamam, bir daha bu davranışta bulunmayacağım.

 

Başüstüne, salonu birazdan hazırlarız.


9. Hitaplardan sonra konur.


Örnek

 

Sayın Valim,           

 

Saygıdeğer Konuklar,

 

Sevgili Kardeşim,

 

Değerli Arkadaşım,

 

Muhterem Hanımefendiler,

 

Kıymetli Gençler,

 

10. Anlamı etkili kılmak amacıyla tekrarlanan sözler arasına konur.

 

Örnek

 

Hüzün, yine hüzünyine hüzün…

 

Akşam, yine akşam, yine akşam,

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)


Yalnızlık, yine yalnızlık, yine yalnızlık…

 

11. Kullanılmadığında anlamın farklı bir boyut kazandığı (cümledeki anlamın değiştiği) sözcüklerden sonra konur.

 

Örnek

 

Oku; adam ol baban gibi, eşek olma.

 

Çabala, çalış Mustafa gibi, başarısız olma.

 

Her şeyi zamanında yap öğretmenin gibi, aptallık yapma.

 

12. Kesirli sayılarda kesirli kısmı göstermek amacıyla konur.

 

Örnek

 

35,4 (Otuz beş tam, onda dört)

 

11,6 (On bir tam, onda altı)

 

0,44 (sıfır tam, yüzde kırk dört)

 

35,32 (otuz beş tam, yüzde otuz iki)

 

13. Cümlede özne göreviyle kullanılan ve bir isimden önce gelen  "bu, şu ve o" zamirlerinden sonra virgül işareti (,) konur.

 

Örnek

 

O, kitabı çok güzel bulmuş.

 

O, kedinin farklı gözlerine hayran kalmıştı.


O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. (Tarık Buğra)


Bu
, arkadaşını asla unutmayacak.


Şu
, bahçeyi satın aldı.


14. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.

 

Örnek

 

Mehmet KaplanAtatürk ŞiirleriTDK YayınlarıAnkara2000.

 

Dadaloğlu, Bütün ŞiirleriUmutbahar Yayınları, Ankara, 2004.

 

Türk Dil Kurumu, İmla Kılavuzu, TDK Basımevi, Ankara, 2009.

 

Akın Gülten, Şiiri Düzde Kuşatmak, Alan Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 1983.

 

Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.


15. Konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonuna konur.

 

Örnek

 

    Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e,

— Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

 


Virgül İşareti (,) ile İlgili Önemli Uyarılar


1. "
ve, ile, veya, yahut" bağlaçlarından önce de sonra da virgül işareti kullanılmaz.

 

Örnek

 

Okula Mustafa, ile Mehmet birlikte gelmişlerdi. (yanlış)


Okula Mustafa ile, Mehmet birlikte gelmişlerdi. (yanlış)


Okula Mustafa ile Mehmet birlikte gelmişlerdi. (doğru)

 

Kitap, defterve kalemlerini okulda unutmuştu. (yanlış)


Kitap, defter ve, kalemlerini okulda unutmuştu. (yanlış)


Kitap, defter ve kalemlerini okulda unutmuştu. (doğru)

 

Bu hafta sonu İstanbul'a, veya Ankara'ya gideceğiz. (yanlış)


Bu hafta sonu İstanbul'a veya,  Ankara'ya gideceğiz. (yanlış)


Bu hafta sonu İstanbul'a veya Ankara'ya gideceğiz. (doğru)

 

Mustafa, yahut Muhammed Furkan bize gelsin akşam. (yanlış)


Mustafa yahut, Muhammed Furkan bize gelsin akşam. (yanlış)


Mustafa yahut Muhammed Furkan bize gelsin akşam. (doğru)


2. 
"vb.", "vs." gibi kısaltmalardan önce virgül işareti konulmaz.

 

Örnek

 

Çarşıdan kitap, kalem, defter, vs. malzemeler almıştı. (yanlış)


Çarşıdan kitap, kalem, defter vs. malzemeler almıştı. (doğru)

 

3. İsim veya sıfat tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına kesinlikle virgül gelmez.

 

Örnek

 

Kırmızı, gömlek ona çok yakışmıştı. (yanlış)


Kırmızı gömlek ona çok yakışmıştı. (doğru)

 

Bahçenin, gülleri bir başka güzeldi o diyarlarda. (yanlış)


Bahçenin gülleri bir başka güzeldi o diyarlarda. (doğru)

 

4. İkilemeler arasına virgül işareti konulmaz.

 

Evli, barklı insanlar bir araya gelmişlerdi. (yanlış)


Evli barklı
 insanlar bir araya gelmişlerdi. (doğru)

 

Güzele her daim deste, deste güller ile gitmek gerek. (yanlış)


Güzele her daim deste deste güller ile gitmek gerek. (doğru)

 

El, ele tutuşup kırlara açıldılar. (yanlış)


El ele
 tutuşup kırlara açıldılar. (doğru)

 

Eş, dost toplanıp onları ziyarete gittik. (yanlış)


Eş dost
 toplanıp onları ziyarete gittik. (doğru)

 

Eski, püskü elbiseler giyen kişi eğri, büğrü konuşunca herkesten fırça yemişti. (yanlış)


Eski püskü
 elbiseler giyen kişi eğri büğrü konuşunca herkesten fırça yemişti. (doğru)


Şaka, maka
 Yusuf sen orada bana bir iş, miş veremezsin. (yanlış)


Şaka maka
 Yusuf sen orada bana bir iş miş veremezsin. (doğru)

 

5. "-sa, -se" şart kipi ekinden sonra virgül işareti kullanılmaz.

 

Örnek


Ahmet bunu zamanında yazacaksa, bizi büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olur. 
(yanlış)


Ahmet bunu zamanında yazacaksa bizi büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olur. 
(doğru)

 

Sebebi ne olursa, olsun namaz kılmamanın mazereti olamaz. (yanlış)


Sebebi ne olursa olsun namaz kılmamanın mazereti olamaz. 
(doğru)

 

7. "hem… hem, ya… ya, ne… ne, de… de, gerek… gerek" bağlaçlarından sonra virgül işareti kullanılmaz.

 

Onlar hem, nalına hem, mıhına vuruyordu. (yanlış)


Onlar hem nalına hem mıhına vuruyordu. (doğru)


Şair; ne
, serden ne, yardan vazgeçilir, diyordu. (yanlış)


Şair ne serden ne yardan vazgeçilir, diyordu. (doğru)


Çalışanlar ya
, bu deveyi gütmeli ya, bu diyardan gitmelidirler. (yanlış)


Çalışanlar ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmelidirler. (doğru)


Gelen de
, giden de, bu saatte kadar olmadı. (yanlış)


Gelen de giden de bu saatte kadar olmadı. (doğru)


Olayda gerek
, komşularımız gerek, akrabalarımız yanımızdan hiç ayrılmadılar. (yanlış)


Gerek komşularımız gerek akrabalarımız bu olayda yanımızdan hiç ayrılmadılar. (doğru)

 

8. Zarf-fiil ekleri olan "-ıp, -ip, -erek, -arak, -ınca, -ince, -dıkça, -dikçe, -madan, -meden, -alı, -eli, -esiye, -asıya, -e, -a, -cesine, -casına, -dığında, -diğinde, -(i)r... -mez,  -ken, -meksizin,  -maksızın" eklerinden sonra virgül işareti (,) kullanılmaz.

 

Örnek


Bu şekilde konuş
arak, kendini inkâr ediyorsun. (yanlış)


Bu şekilde konuş
arak kendini inkâr ediyorsun. (doğru)


Babası gel
ince, eve doğru koştu. (yanlış)


Babası gel
ince eve doğru koştu. (doğru)


Soruları doğru yap
tıkça, kendine olan güveni artıyordu. (yanlış)


Soruları doğru yap
tıkça kendine olan güveni artıyordu. (doğru)


Dereyi gör
meden, paçayı sıvama. (yanlış)


Dereyi gör
meden paçayı sıvama. (doğru)


Buraya gel
eli, bir yıl oldu. (yanlış)


Buraya gel
eli bir yıl oldu. (doğru)


Kalabalık adamı öldür
esiye, dövdü. (yanlış)


Kalabalık adamı öldür
esiye dövdü. (doğru)


Gül
e güle, gidin arkadaşlar. (yanlış)


Gül
e güle gidin arkadaşlar. (doğru)


Doğru cevabı bilmişç
esine, seviniyordu. (yanlış)


Doğru cevabı bilmişç
esine seviniyordu. (doğru)


Eve git
tiğinde, annesi onu hep öperdi. (yanlış)


Eve git
tiğinde annesi onu hep öperdi. (doğru)


Geli
r gelmez, sofraya oturdu. (yanlış)


Geli
r gelmez sofraya oturdu. (doğru)


Ders çalışır
ken, dünya ile irtibatını keserdi. (yanlış)


Ders çalışır
ken dünya ile irtibatını keserdi. (doğru)


Bunları yaz
maksızın, öğrenemezsiniz. (yanlış)


Bunları yaz
maksızın öğrenemezsiniz. (doğru)

 

9. Metinde "-ınca, -ince" anlamıyla zarf-fiil görevinde kulla­nılan "mı, mi" eklerinden sonra virgül işareti kullanılmaz.

 

Örnek

 

Ben aç yattım mı, kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (yanlış) ("yatınca" anlamında)


Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (doğru) ("yatınca" anlamında)


O eve geldim mi
, kavgalar başlardı. (yanlış) ("gelince" anlamında)


O eve geldim mi kavgalar başlardı. (doğru) ("gelince" anlamında)

 


Virgül İşareti ile İlgili Alıştırmalar

 

1. Aşağıda yer alan cümlelerde virgül işaretinin konuş gerekçelerini araştırınız.

 

Mustafa, Furkan, Serkan aynı takımda oynadılar.


Eve geldikitaplarını alıp doğruca okula gitti.


Furkan, babasının yıllarca onun için uğraştığını, çabaladığını fark etmeye başlamıştı.


Öğretmeniniher şeyim dediği kişiyi, asla unutmayacaktı.


İhtiyar, adama şöyle bir baktı.


O güzelim yılları hep hatırlayacağım, diyordu.


Tamam, söylediklerinizi yarın harfiyen yerine getireceğim.


Gurbet, yine gurbet, yine gurbet…


Çalış, öğren arkadaşın gibitembel olma.


Ohayatı her zaman anlamsız görüyordu.


Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.


2. Aşağıda yer alan cümlelerde virgül işareti yanlış konulmuştur. Gerekçelerini araştırınız.


Babamın vasiyeti üzerine Ali, ile Ahmet onu köyüne götürdüler.


Annesine çanta, ayakkabı, gömlek, vs. şeyler aldı.


Ali yaramaz, öğrencileri idareye şikâyet etti.


Başarının, sırrını öğrenmeye çalışıyordu.


Kaptan onun mırın, kırın etmeden ilerlemesini istiyordu.


İnsanlar, da meğer duygusuz olabiliyormuş.


Bu sınavı bana göre başaracaksa, Burhanettin başaracak.

 

O ne, annesine ne, babasına doyabildi hayatında.

 

Bu yıl hem, haca hem, umreye gitmeyi düşünüyorum.

 

Ya, olduğun gibi görün; ya, göründüğün gibi ol.

 

Bir an bütün işlerini bitirip, evine gitmek istiyordu.

 

Sınıfta yersiz bağırınca, dışarı atıldı.

 

Ben yârime gül demem; gülünce, susturamıyorum.

 

Seni her gördükçe, onu hatırlıyorum.

 

Millet olarak durmadan, devam ediyorduk.

 

Sen gittin gideli, bak kuşlar uçmaz oldu.

 

Yabancıyı öldüresiye, dövdüler.

 

Sınavı kazanmışcasına, seviniyordu.

 

Doktor geldiğinde, iş işten geçmişti.

 

Soruya bakar bakmaz, soruyu hemencecik anladı.


Kuşlar bizim diyarımıza uçarken, hüzün doluyordu içim.

 

Arkadaşına durmaksızın, gel diye bağırıyordu.

 

Babası onu gördü mü, başlardı ağlamaya.

 Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

Nokta İşareti

Noktalı Virgül İşareti

İki Nokta İşareti

Üç Nokta İşareti

Soru İşareti İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi İşareti

Uzun Çizgi İşareti

Eğik Çizgi İşareti

Tırnak İşareti

Kesme İşareti

Tek Tırnak İşareti

Parantez Yay Ayraç İşareti

Denden İşareti

Köşeli Ayraç İşareti


Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Noktalama İşaretleri Test 3

Noktalama İşaretleri Test 4

Noktalama İşaretleri Test 5 

Noktalama İşaretleri Test 6

Noktalama İşaretleri Test 7

Noktalama İşaretleri Test 8

Noktalama İşaretleri Test 9

Noktalama İşaretleri Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı


Ana Sayfa 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder