Kısa Çizgi İşareti ve Kullanıldığı Yerler

1. Satır sonuna sığmayan sözcüklerin bölünmesinde kullanılır.

 

Örnek

Çukurova'da doğar. Toroslar bölgesinde Varsak Türkmenleri içinde yetişti-

ği söylenir.

2. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren tarihleri arasına konur.

Örnek


1877-1877 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı bölgede büyük felaketlere yol açar.

 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bu yıl biraz gecikmeli başlayacak.

 

1914-1918 yıllarında meydana gelen I. Dünya Savaşı bizim aleyhimize sonuçlandı.

 

1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları ile Osmanlı kendi ana topraklarına döner.

 

1618-1648 yıllarındaki Otuz Yıl Savaşları tarihte iç savaş nitelikli savaşlar arasında değerlendirilir.

 

3. "ve, ile, ila, ...-den ...-e" anlamlarını vermek için kelimeler ya da sayılar arasına konur.


Örnek


Bursa-İstanbul arasına yeni bir köprü inşa ediliyor.


Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

 

Hint-Avrupa dil ailesi en gelişmiş dillerden biridir.

 

Öğretmen bütün öğrencilerden Türkçe-İngilizce Sözlük almalarını istiyordu.

 

Okulumuzda dersler 08.00-15.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi hiç bu kadar çetin geçmemişti.


4. Dil bilgisinde kelimelerin kökleri ve gövdelerini ayırmada konulur.

 

Örnek

 

"Sevgi" kelimesinin kökü "sev-" fiilidir.

 

"Yazdır-" sözcüğü bir eylem gövdesidir.

 

"Gel-" fiilini şimdiki zamanın I. tekil şahsına göre çekimleyiniz.

 

"İzle-" sözcüğünün gövde oluşumunu inceleyiniz.

 

Yaz-, oku-, eğlen-, işle-, güldür-, kazıt-, açıl-, oyna-,itele-, pinekle-

 

5. Yapım ve çekim eklerinin başında kullanılır. İsimden isim, fiilden isim yapım eklerinde sadece ekin baş tarafına; isimden fiil ve fiilden fiil yapım eklerinin hem başına hem sonuna konur.

 

Örnek

 

İnsan-lık, ağaç-lı, ev-siz, aş-çı, vatan-daş, kitap-çık, Türk-çe (isimden isim yapım ekleri)

 

Giy-im, sil-gi, gez-i, at-kı, sol-gun, seç-kin, soğu-k, dur-ak (fiilden isim yapım ekleri)

 

İz-le-, kısa-l-, su-sa-, ben-imse-, yaş-a-, söz-leş-, ev-len- (isimden fiil yapım ekleri)

 

Çiz-il-, uç-uş-, sev-in-, yaz-dır-, uç-ur-, çık-ar-, kov-ala-, kaz-ı- (fiilden fiil yapım ekleri)

 

Okul-u, araba-m, insan-lar, bahçe-nin, yaz-dı, gel-meli, yaz-sa (çekim ekleri)

 

6. Heceleri göstermek için konur.

 

Örnek

 

Ge-le-cek-ten

 

Ya-pı-la-cak-tı.

 

Ço-cuk-lar-dan

 

İn-san-lık-tan

 

İz-le-miş-ti.

 

7. Cümle içindeki ara sözlerin, ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

 

Örnek

 

Köyümü- çocukluğumun bütün hatıralarını barındıran yeri- asla unutmam.

 

Annemi- en sevdiğim varlığımı- kaybettim.

 

Babamı- hiç unutmam- akşam beni hep dizlerine alıp oynardı.

 

Mustafa- o da orada doktordu- olaya zamanında müdahale etmemişti.

 

Bu güzel paketi anneme- ilk öğretmenime- hazırladım.

 

Cihan yırtılsa- emin ol- bu cephe sarsılmaz.

 

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.

 

Örnek

 

Ortaokul öğrencilerine bir türlü 40-15=25 işlemini öğretemedi.

 

9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için konur.

 

Örnek

 

Arabalarımızı -34 °C derecede çalıştırmaya çalışıyorduk.

 

Alacağımız antifriz suyunun -40 °C derecede donmaması gerekir.

 


Kısa Çizgi işareti (-) ile İlgili Uyarılar

 

Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesi sırasında araya kısa çizgi işareti konmaz.

 

Örnek

 

Beş-on yıl sonra bu programlar olduğu gibi değişecek. (yanlış)

 

Beş on yıl sonra bu programlar olduğu gibi değişecek. (doğru)

 

Üç-beş çoluk çocukla bu işler yürümez. (yanlış)

 

Üç beş çoluk çocukla bu işler yürümez. (doğru)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

Nokta İşareti

Virgül İşareti

Noktalı Virgül İşareti

İki Nokta İşareti

Üç Nokta İşareti

Soru İşareti İşareti

Ünlem İşareti

Uzun Çizgi İşareti

Eğik Çizgi İşareti

Tırnak İşareti

Kesme İşareti

Tek Tırnak İşareti

Parantez Yay Ayraç İşareti

Denden İşareti

Köşeli Ayraç İşareti


Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Noktalama İşaretleri Test 3

Noktalama İşaretleri Test 4

Noktalama İşaretleri Test 5 

Noktalama İşaretleri Test 6

Noktalama İşaretleri Test 7

Noktalama İşaretleri Test 8

Noktalama İşaretleri Test 9

Noktalama İşaretleri Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı


Ana Sayfa 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder