Noktalama İşaretleri Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nokta (.)" yanlış kullanılmıştır?

A) Yarın uçak 10.23'te İstanbul'a hareket edecek.

B) 1.000.000 TL ile çok güzel bir ev alınabilir.

C) Kaplan, Mehmet, Oğuz Kaan Destanı, İstanbul, 1979.

D) https://www.edebiyatokulu.org

E) 29 Ekim. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" yanlış kullanılmıştır?

A) Okulun bahçesi, sınıfın kapısı birer isim tamlamasıdır.

B) Sabır, zaman ve metanet en güçlü savaşçılardır. 

C) Çok yeme, sıcak yeme, çiğ yeme.

D) Para, insanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır.

E) Şiir hem ozanın hem de yazıldığı çağın, resmidir.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Annesini, biricik varlığını, kaybetmişti.

B) En zengin adam, aklını başında taşıyandır. 

C) İstanbul'da, o hatıraların şehrinde, yıllarca çalışmıştım.

D) Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.

E) Köyümü, çocukluk yıllarımın geçtiği diyarı, hayatımda bir hatıra olarak bileceğim.


4.
 Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ( ) İlerle ( ) 

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.)                 

B) (;) (!)                   

C) (:) (.)                 

D) (:) (…)              

E) (:) (!)  

 

5. Cihan yırtılsa ( ) emin ol ( ) bu cephe sarsılmaz ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (…)              

B) (-) (-) (.)              

C) (,) (;) (.)           

D) (-) (,) (.)        

E) (;) (,) (.)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "üç nokta işareti (…)" yanlış kullanılmıştır?

A) Gizli tanık …'den bunları öğrenmişler.

B) O …siz adamla beni bir daha yan yana getirmezseniz çok iyi olur.

C) Onun için yaptıklarım bir bir aklıma geliyor da…

D) O, her alanda eser veren biriydi: roman, tiyatro, masal…

E) Gök ekini biçer gibi!... Başaklar daha dolmadan. 

 

7. Sıtkı Bey ( ) Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var ( ) Gerçekten ölecek adam ister ( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.)             

B) (-) (-) (.)             

C) (-) (:) (.)           

D) (-) (,) (.)         

E) (,) (-) (.)


8.
 Guy de Maupassant ( ) Güy dö Mopasan ( ) Fransa ( ) da dünyaya gelen bir romancı ve kısa öykü yazarı olarak bilinir ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (-) (') (.)       

B) (-) (-) (') (.)     

C) (,) (,) (') (.)        

D) (,) (;) (') (.)      

E) (() ()) (') (.)

 

9. Yarışmaya 9 ( ) 10 ( ) 11 ve 12 ( ) sınıftaki öğrenciler katılacak ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (.) (.)       

B) (,) (.) (.) (.)      

C) (,) (,) (.) (.)        

D) (,) (;) (.) (.)      

E) (.) (.) (,) (.)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem (!)" farklı bir nedenden konulmuştur?

A) Hay Allah, sizi çıkaramadım!

B) Onun gibi zekiler şair (!) olabilirmiş.

C) Hava ne kadar da sıcak!

D) Eyvah, Mustafa kalp krizi geçiriyor!

E) Bravo, çok güzel koştun!

 

11. XV ( ) XX ( ) yüzyıllar arasındaki tarihi hadiseleri anlamak üstün çaba gerektirir ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (-) (.) (.)            

B) (,) (.) (.)            

C) (-) (.) (?)           

D) (-) (-) (.)            

E) (-) (-) (!)


12.
 Albert Einstein ( ) ( ) Eğitim ( ) insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir ( ) ( ) der ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (; (") (,) (.) (") (.)                     

B) (:) (") (;) (.) (") (.)                  

C) (,) (") (,) (.) (") (.)  

D) (:) (") (,) (.) (") (.)                    

E) (:) (") (,) (") (.) (.)

 

13. Anlam karışıklığını önlemek amacıyla genellikle adlaşmış sıfatlardan sonra "virgül işareti" konur.

Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım  yoktur?

A) İhtiyar, adama merhamet dolu gözlerle bakıyordu.

B) Yaralı, askere yardım etmeye çalışıyordu.

C) Yaramazarkadaşına bir şey anlatmaya çabalıyordu.

D) Genç, doktora bir şeyler anlatıyordu.

E) Yaşlı gitti genç, onun yerine geldi.

 

14. Ahmet ( ) olanları izliyordu ( ) olanlara bir türlü anlam veremiyordu ( ) 

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (;) (…)             

B) (;) (;) (.)             

C) (;) (,) (.)           

D) (,) (,) (.)         

E) (,) (;) (.)

 

15. Ayşe ( ) İsmail ( ) Fatma ve Ali ( ) den çalışkandır ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (.)     

B) (;) (,) (') (.)      

C) (,) (,) (') (.)       

D) (,) (;) (') (.)     

E) (:) (;) (') (.)

 

16. "Kesme işareti (')" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi  yanlıştır?

A) Millet, boy, oymak adlarından sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

B) Kişi adları, soyadları ve takma adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

C) Devlet adlarından sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

D) Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılır.

E) Din ve mitoloji ile ilgili özel adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 

17. Okulumuzda dersler 08 ( ) 00 ( ) 15 ( ) 30 saatleri arasında yapılmaktadır ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (-) (:) (.)       

B) (.) (,) (.) (.)      

C) (.) (-) (.) (.)       

D) (:) (,) (:) (.)      

E) (.) (;) (.) (.)

 

18. ( ) gel ( ) ( ) fiilini şimdiki zamanın I ( ) tekil şahsına göre çekimleyiniz ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (") (-) (") (.) (.)                               

B) (") (.) (") (.) (.)                       

C) (") (-) (") (,) (.)

D) (") (-) (") (-) (.)                               

E) (-) (,) (;) (.) (.)

 

19. 1877 ( ) 1878 yıllarındaki Osmanlı ( ) Rus Savaşı bölgede büyük felaketlere yol açar ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (-) (;) (.)            

B) (-) (-) (…)            

C) (-) (-) (!)            

D) (-) (-) (.)          

E) (,) (,) (.)

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Onlar hem, nalına hem, mıhına vuruyordu.

B) Çalışanlar ya, bu deveyi gütmeli ya, bu diyardan gitmelidirler, diyordu yeni müdür.

C) Şair; ne, serden ne, yardan vazgeçilir, diyordu.

D) Buraya bu saate kadar gelen de, giden de, olmadı. 

E) Öğretmenini, her şeyim dediği kişiyi, asla unutmayacaktı.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-B 4-E 5-B 6-E 7-B 8-E 9-C 10-B 11-A 12-D 13-E 14-E 15-B 16-D 17-C 18-A 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder