Üç Nokta İşareti ve Kullanıldığı Yerler

 1. Herhangi bir sebeple tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Örnek

 

Ah o eski günlerim bir geri gelse

 

Muş Ovası uçsuz bucaksız güzelliğiyle önümüzde duruyordu ki

 

Yolumuzun sağ tarafında uçsuz bucaksız bozkırlar

 

Onun için yaptıklarım bir bir aklıma geliyor da

 

Bir anda karşımıza bir yabani hayvan sürüsü çıktığında


2. Söylenmek istenmeyen sözler yerine konur.

 

Örnek

 

Bütün mahalle ona  " Mustafa" derdi.

 

Kılavuzu karga olanın burnu btan çıkmaz.

 

Hızlı koşan atın... seyrek düşer. (atasözü)

 

Arabacı B...'a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

Gizli tanık 'den bunları öğrenmişler.

 

siz adamla beni bir daha yan yana getirmezseniz çok iyi olur.


3. Alıntılarda başta, ortada, sonda alınmayan sözcük, sözcük grupları ve bölümlerin yerine kullanılır.

 

Örnek 1

 

Nelson Mandela; " en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar." der.

 

Yukarıdaki cümlede cümlenin ilk sözcüğü yazılmadığı için üç nokta işareti kullanılmıştır.

 

Örnek 2


Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sâdık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sâdık yârim kara topraktır

 

Yukarıdaki şiirde şiirin sondan devam ettiğini belirtmek için üç nokta işareti konmuştur.


Örnek 3


Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su


Yukarıdaki şiirde şiirin orta beyitleri yazılmadığı için üç nokta işareti kullanılmıştır.


Örnek 4

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: 
Yeryüzünde yer beğen! 
Nereye dikilmek istersen, 
Söyle, seni oraya dikeyim!

(Arif Nihat Asya)

 

Yukarıdaki şiirde şiirin baş tarafı yazılmadığı için üç nokta işareti kullanılmıştır.


4. Örnekler sıralandıktan sonra "ve benzerleri" yerine konur.


Örnek


Okul çantasından birçok şey çıkardı: kitap, defter, cetvel


O her alanda eser veren biriydi: roman, tiyatro, masal


Bu yörede birçok meyve yetişir: elma, üzüm, portakal


Toplantıya kimler katılmamıştı ki: Mustafa, Sabri, Mehmet


Sözcük türlerini şöyle sıralayabiliriz: sıfat, zarf, zamir


5. Ünlem ve seslenme ifadelerinde anlamı pekiştirmek için konur.


Örnek


— Koca Ali... Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin)

 

6. Özellikle tiyatro metinlerinde karşılıklı konuşmalarda susma yerine kullanılır.


Örnek 1


—Oğlum sen misin?

— Niçin konuşmuyorsun?


Örnek 2


— 
Kimsin?

— Ali...

— Hangi Ali?

— ...

— Sen misin, Ali usta?

— Benim!..

— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?

— Hiç...

— Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!..  

   (Ömer Seyfettin) 

 

7. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.

 

Örnek


Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)Üç Nokta (…) işareti ile İlgili Önemli Uyarılar

 

1. Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta işareti gelirse üç nokta işareti yerine iki nokta işareti konulmalıdır. Türk Dil Kurumu iki nokta işaretini yeterli saymaktadır.


Örnek 1


— Koca Ali... Koca Ali, be!... (yanlış)


— Koca Ali... Koca Ali, be!
.. (doğru)


Örnek 2


Gök ekini biçer gibi!
... Başaklar daha dolmadan.  (yanlış)


Gök ekini biçer gibi!
.. Başaklar daha dolmadan.  (doğru)


Örnek 3


Nasıl da akşam oldu?
...  Nasıl da yavrucaklar sustu?... (yanlış)


Nasıl da akşam oldu?
..  Nasıl da yavrucaklar sustu?..  (doğru)


2. Üç nokta yerine dört ve daha fazla nokta kesinlikle kullanılmaz.

 

Örnek


Okula kimler gelmemişti ki: Ahmet, Osman, Ömer.... (yanlış)


Okula kimler gelmemişti ki: Ahmet, Osman, Ömer
.................. (yanlış)


Okula kimler gelmemişti ki: Ahmet, Osman, Ömer
... (doğru)Üç Nokta İşareti (…) ile İlgili Alıştırmalar


1. Aşağıdaki üç nokta işaretlerinin konuluş gerekçelerini belirtiniz.


Seni geçen yıldan bu yana öyle özlüyorum ki

 

li adamı derhal buradan uzaklaştırın.

 

Yunus Emre: "… hoş gör, Yaradan'dan ötürü." der.

 

Doğum gününde çocuğunu hediyelere boğmuştuoyuncak, elbise, tablet


2. Aşağıdaki üç nokta işaretleri yanlış konulmuştur. Bunların nedenlerini araştırınız.


Ne güzeldi o yıllar!... Ne şirindi o yerler!...


Mustafa neredeyse bütün arkadaşlarını doğum gününe çağırmıştı: Ali, Osman, Ömer!
...


Herkes farklı bir hediye takdim etmişti: Gömlek, otomobil, bilgisayar…………….


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

Nokta İşareti

Virgül İşareti

Noktalı Virgül İşareti

İki Nokta İşareti

Soru İşareti İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi İşareti

Uzun Çizgi İşareti

Eğik Çizgi İşareti

Tırnak İşareti

Kesme İşareti

Tek Tırnak İşareti

Parantez Yay Ayraç İşareti

Denden İşareti

Köşeli Ayraç İşareti


Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Noktalama İşaretleri Test 3

Noktalama İşaretleri Test 4

Noktalama İşaretleri Test 5 

Noktalama İşaretleri Test 6

Noktalama İşaretleri Test 7

Noktalama İşaretleri Test 8

Noktalama İşaretleri Test 9

Noktalama İşaretleri Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı


Ana Sayfa 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder