Noktalama İşaretleri Test 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iki nokta (:)" yanlış kullanılmıştır?

A) Hayatın en önemli kuralı şudur: Çok çalışıp başarılı olmak.

B) Epizot: Trajedinin öğelerini oluşturan diyalog bölümlerinden her birine denir.

C) http://www.edebiyatokulu.org

D) Tolstoy: "En güçlü iki savaşçı, sabır ve zamandır." der.

E) Dün akşam gece saat 11:30'da bize gelmişlerdi.

 

2. I. Akıllı düşman ( ) akılsız dosttan hayırlıdır.

   II. Arı ( ) bal alacak çiçeği bilir.

   III. Sağlık ( ) varlıktan yeğdir.

   IV. Müzik ( ) resim, iş eğitimi dersine oranla daha keyiflidir.

   V. Ali ( ) okulumuzun en efendi öğrencilerinden biridir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I       B) II        C) III      D) IV       E) V

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" sıralı cümleleri ayırmak için konulmamıştır?

A) Alet işler ( ) el övünür.

B) Âlim unutmuş ( ) kalem unutmamış.

C) Ana gibi yâr ( ) Bağdat gibi diyar olmaz.

D) Aşını ( ) eşini ( ) işini bil.

E) Toplum bilimciler ( ) daima uyanık olmalılar.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kısa çizginin (-)" konuluş amacı farklıdır?

A) Abes-muktebes meselesi bir zamanlar edebiyatçılarımızı bir hayli meşgul etmişti.

B) Anlaşılan bu yıl eğitim-öğretim biraz geç başlayacak.

C) 1914-1918 yıllarında meydana gelen I. Dünya Savaşı bizim aleyhimize sonuçlandı.

D) Öğretmen bütün öğrencilerden Türkçe-İngilizce sözlük almalarını istiyordu.

E) Türk-Rus ilişkileri bu ara bozuk seyretmektedir.

 

5. Bülbülü altın kafese koymuşlar bülbül ( ) ( ) Ah vatanım ( ) ( ) demiş ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (") (!) (") (.)                            

B) (:) (") (!) (") (.)                        

C) (:) (") (.) (") (.)

D) (:) (") (!) (.) (")                            

E) (,) (") (!) (") (.)

 

6. Çarşıda kimler yoktu ki ( ) Harun ( ) Yaşar ( ) Emir ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (…)    

B) (;) (,) (,) (…)    

C) (:) (;) (,) (…)     

D) (:) (,) (,) (.)    

E) (:) (,) (;) (…)

 

7. "Eğik çizgi (/)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden  hangisi  yanlıştır?

A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

B) Matematikte bölme işareti yerine kullanılır.

C) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

D) Genel ağ adreslerinde kullanılır.

E) Adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasına ve de semt ile şehir arasına konma kuralı terk edilmiştir.

 

8. Gümrükteki memur başını kaldırdı ( )

   ( ) Adınız ( )

   ( ) Murat ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (—) (?) (—) ()                        

B) (;) (—) (?) (—) (.)                  

C) (:) (—) (?) (—) (.)

D) (;) (—) (?) (—) ()                       

E) (,) (—) (?) (—) ()

 

9. Galatasaray ( ) Fenerbahçe mücadelesi saat 18 ( ) 45 ( ) te oynanacak ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (') (.)      

B) (-) (:) (') (.)      

C) (,) (:) (') (.)      

D) (-) (.) (') (.)     

E) (-) (.) (.) (.)

 

10. Türk edebiyatının en çok okunan eseri ( ) Çalıkuşu ( ) romanıdır ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.)            

B) (") (") (.)             

C) (-) (-) (.)           

D) (") (") (…)          

E) (-) (-) (!)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti (')" doğru kullanılmıştır?

A) Dilimizde -lık'la türetilmiş isimler çok fazla yer alır.

B) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na atıfta bulunarak bir şeyler hatırlatmaya çalıştı.

C) Önümüzdeki haziran'da birlikte geziye çıkacağız.

D) Amerika'lı bir bilim adamı sürücüsüz araba üzerinde çalışıyormuş.

E) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bir dilekçeyle mazeretini arz etmiş.

12. Betül ( ) Tuba ( ) Esra okula ( ) Furkan ( ) Serkan ( ) Ahmet çarşıya gittiler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (;) (,) (,)                             

B) (,) (,) (,) (,) (,)                        

C) (;) (,) (;) (,) (,)

D) (,) (,) (:) (,) (,)                             

E) (;) (,) (:) (,) (,)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Tamam, söylediklerinizi yarın harfiyen yerine getireceğim.

B) Babasının vasiyeti üzerine Ali, ile Ahmet onu köyüne götürdüler.

C) Ali yaramaz, öğrencileri idareye şikâyet etti.

D) Başarının, sırrını öğrenmeye çalışıyordu.

E) Kaptan onun mırın, kırın etmeden ilerlemesini istiyordu.

 

14. Öğretmen sınıftaki bir öğrenciye ( ) ( ) Niçin bu sanatçının ( ) Bayrak ( ) şiirini okumadınız ( ) ( ) diyerek dikkatleri oraya çekmeye çalışıyordu.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (") (') (') (,) (")                 

B) (:) (") (') (') (") (?)             

C) (:) (") (') (') (.) (")  

D) (:) (") (') (,) (?) (")                

E) (:) (") (') (') (?) (")

 

15. Aşağıdaki kısaltmalara gelen noktalama işaretlerinden hangisi yanlıştır?

A) vb.leri                  

B) Alm'dan                  

C) İng.yi                 

D) mad.si               

E) Doç.

 

16. "Parantez (yay ayraç)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eş anlamlı sözcükler, eş değerdeki tarihler ve rakamlar parantez (yay ayraç) içinde gösterilir.

B) Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, durumunu anlatan yerler ile ek açıklamaların belirtilmesinde kullanılır.

C) Yabancı sözcüklerin telaffuzu parantez içerisinde belirtilir.

D) Kişilerin doğum ve ölüm tarihleri parantez içinde gösterilir.

E) Parantez işaretinden önce gelen özel ve cins isme ait ek parantezden sonra konur.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" yanlış kullanılmıştır?

A) Mustafa, okula gitti, okulda kimseler yoktu.

B) Tavuklar, yumurtlamaya başlayınca sarf ettikleri enerjiden zayıf düşer.

C) Oraya geldiğimizden beri adım, adım bizi izliyordu.

D) Para, insanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır.

E) En zengin adam, aklını başında taşıyandır.

 

18. Cümlede özne göreviyle kullanılan ve bir isimden önce gelen "bu, şu ve o" zamirlerinden sonra virgül işareti (,) konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" bu görevde  kullanılmamıştır?

A) O, kitabı çok güzel bulmuş.

B) Şunu, asla unutmayacağım.

C) O, kedinin farklı gözlerine hayran kalmıştı.

D) O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. 

E) Bu, arkadaşını asla unutmayacak.


19.
 ( ) Oğlum sen misin ( )
        

      ( ) Evet ( )

      ( ) Niçin konuşmuyorsun ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (—) (?) (—) (,) (—) (?)                  

B) (—) (?) (—) (.) (—) (.)        

C) (—) (.) (—) (.) (—) (?)

D) (—) (?) (—) (.) (—) (?)                  

E) (—) (?) (—) (…) (—) (?)

 

20. Kullanılmadığında anlamın farklı bir boyut kazandığı (cümledeki anlamın değiştiği) sözcüklerden sonra virgül (,) konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" bu amaçla  konulmamıştır?

A) Oku; adam ol baban gibi, eşek olma.

B) Çabala, çalış Mustafa gibi, başarısız olma.

C) Her şeyi zamanında yap öğretmenin gibi, aptallık yapma.

D) Her zaman terbiyeli ol ablan gibi, terbiyesiz olma.

E) Öğretmenini, her şeyim dediği kişiyi, asla unutmayacaktı.


CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-D 3-E 4-C 5-B 6-A 7-E 8-C 9-D 10-B 11-A 12-A 13-A 14-E 15-B 16-E 17-C 18-B 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder