Eğik Çizgi İşareti ve Kullanıldığı Yerler

1. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

 

Örnek

 

01/01/2001

 

29/04/1453

 

15/IX/2011

 


2. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

 

Örnek

 

40/2=20

 

28/2=14

 


3. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

 

Örnek

 

-lık / -lik

 

-madan / meden

 

-a / -e

 

-ı / -i

 

-dı / -di

 

-daş / -deş

 

-sız / -siz

 


4. Genel ağ adreslerinde kullanılır.

 

Örnek

 

http://edebiyatokulu.org

 

http://google.com.tr

 

http://tdk.gov.tr

 


5. Dizeler yan yana yazıldığında dizelerin aralarına konur.

 

Örnek


Uçun kuşlar uçun doğduğum yere / Şimdi dağlarında mor sünbül vardır 


Ormanlar koynunda bir serin dere / Dikenler içinde sarı gül vardır. (Rıza Tevfik Bölükbaşı)

 

6. Adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasına ve de semt ile şehir arasına konur.


Örnek


Ali Paşa Mahallesi Yılmaz Bulvarı No: 68/3

 

65100 İpekyolu / Van

 

7. Fizik, matematik, kimya vs. alanlarda birimler arası orantılar gösterilirken kullanılır. Bu kullanımlarda araya boşluk konulmaz. g/sn (gram/saniye)

 

Örnek

 

30 m/s kaç km/h dir?

 

106 km/h kaç m/s dir?

 

ft³/ saniye x 1700 = litre/dakika (l/dak)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

Nokta İşareti

Virgül İşareti

Noktalı Virgül İşareti

İki Nokta İşareti

Üç Nokta İşareti

Soru İşareti İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi İşareti

Uzun Çizgi İşareti

Tırnak İşareti

Kesme İşareti

Tek Tırnak İşareti

Parantez Yay Ayraç İşareti

Denden İşareti

Köşeli Ayraç İşareti


Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Noktalama İşaretleri Test 3

Noktalama İşaretleri Test 4

Noktalama İşaretleri Test 5 

Noktalama İşaretleri Test 6

Noktalama İşaretleri Test 7

Noktalama İşaretleri Test 8

Noktalama İşaretleri Test 9

Noktalama İşaretleri Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı


Ana Sayfa 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder