Parantez Yay Ayraç İşareti ve Kullanıldığı Yerler

1. Eşanlamlı sözcükler, eş değerdeki tarihler ve rakamlar parantez (yay ayraç) içinde gösterilir.


Örnek


Cümle anlamında tek anlamadığım yer nesnel (objektif) kavramıydı.


Edebiyat (yazın) güzel sanatların en önemli dallarındandır.

 

Kasabaya ulaşmak için daha 5 km (5000 metre) gitmeleri gerekiyordu.

 

2. Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, durumunu anlatan yerler ile ek açıklamaların belirtilmesinde kullanılır.

 

Örnek 1

 

Dekor: (Geniş bir köy evinin salonudur. İki yan tarafta divan vardır. Orta yerde kilim bulunur.)

 

Erkek Sesi — (Dışarıdan) Ayşe kadın!.. Ayşe kadın! Çabuk hazırlan! Düşman neredeyse köye girmek üzeredir.

 

Ayşe Kadın — (Cephane sandıklarından birisini daha evin bodrumuna indirir.) Biraz daha işim var. Bitirir bitirmez ben de geleceğim. Siz yolunuza devam edin.


Örnek 2


Sarı Naciye — (Fırlayarak): Sen kim oluyorsun be ırgat?

 

3. Yabancı sözcüklerin telaffuzu parantez içerisinde belirtilir.


Örnek


Voltaire (Volter) ünlü eserleriyle edebiyat dünyamıza damgasını vurmuştur.

 

Shakespeare (Şekspir) İngilizcenin en büyük şairi kabul edilir.

 

Balzac, (Balzak) köy kökenli bir ailenin çocuğudur.

 

Guy de Maupassant (Güy dö Mopasan) 1850'de Fransa'da dünyaya gelen bir romancı ve kısa öykü yazarı olarak bilinir.

 

Bacon (Beykın) İngiliz edebiyatında deneme türüyle ün yapmıştır.


4. Kişilerin doğum ve ölüm tarihleri parantez içinde gösterilir.


Örnek

 

Edebiyat tarihimizde iz bırakan Fazı Hüsnü Dağlarca (1914-2008) yılları arasında yaşamıştır.

 

5. Bir söze alay, kinaye veyahut küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.

 

Örnek


Yeni başkan çok akıllı (!) olduğunu her defasında söyleyip duruyor.


Mustafa kadar zeki (!) birisi ancak bu sorunu çözer.


Siyasetçilerimizin adaletli (!) olduklarına inancımız tamdır.


Onun aldığı isabetli (!) kararlar neticesinde buradayız.

 

6. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını belirtmek amacıyla kullanılan soru işareti parantez (yay ayraç) içine alınır.


Örnek


Köroğlu'nun Bolu'da (?) yaşamıştır.

 

Karacaoğlan'ın Güneydoğu Anadolu'da (?) yaşadığı bilinir.

 

Fatih Anadolu Lisesi'nden 1997 (?) yılında mezun olmuş.

 

Dede Korkut'un (570?-632) yılları arasında, Hz. Muhammed (S.A.V) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir.


Fuzuli'nin 1483 (?) yılında Kerbela'da doğduğu tahmin edilir.


7. Bir yazının maddelerini belirten sayı veya harflerden sonra kapama ayracı konur.


Örnek


Sıfatlar temelde ikiye ayrılır:


I) Belirtme Sıfatları            


II) Niteleme Sıfatları  

 

İstiare sanatı ikiye ayrılır:      


1) Açık İstiare


2) Kapalı İstiare

 

Tamlamalarda iki unsur yer alır:


A) Tamlayan


B) Tamlanan

 

Sözcükler iki ana grupta incelenir:


a) Fiiller


b) İsimler

 

8. Alıntıların aktarıldığı eser, yazar veya künye bilgilerini göstermek amacıyla kullanılır.


Örnek 1


Ne acayip değil mi? Bize benzer gayeler taşıyanlar en tehlikeli düşmanlarınız oluyor. Mimarın hasmı mimar, hekimin hasmı hekim... Bir adam sana ne kadar yakınsa, senden nefret etme ihtimali o kadar fazla. (Elif Şafak)

 

Örnek 2


Ağlamak için gözden yaş mı akmalı?

Dudaklar gülerken, insan ağlayamaz mı?

Sevmek için güzele mi bakmalı?

Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı?

Hasret; özlenenden uzak mı kalmaktır?

Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı?

Hırsızlık; para, mal mı çalmaktır?

Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?

Solması için gülü dalından mı koparmalı?

Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı?

Öldürmek için silah, hançer mi olmalı?

Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı? (Victor Hugo)

 

Örnek 3


Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)


9. Matematikte çeşitli işlem sırasını veya büyüklüklerini belirtmek için konur.


Örnek


(5x5) +8=33 işlemin sonucudur.

 

10. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar parantez (yay ayraç) içine alınır.

 

Örnek


Mustafa'nın o davranışları (İstemeden bu davranışlardan bahsedeceğim.) herkesin dikkatini çekiyordu.


Bu okulun öğrencilerini (Öğrenci demek öğrenciliği inkâr demektir.) hiçbir zaman unutmayacağım.


11. Cümle içindeki açıklamalar parantez içinde gösterilebilir.


Örnek


O kutsal diyar (Mekke) hiçbir zaman unutulmayacak.

Adana ve çevresi (Çukurova) ülkemizin can damarıdır.

Yazıyı o yörenin şivesiyle (Erzurum şivesi) kaleme almış.

Parantez (Yay Ayraç) İşareti ile İlgili Önemli Uyarılar


1. Parantez işaretinden önce gelen özel ve cins isme ait ek parantezden sonra değil, önce konur.


Örnek 1


Ahmet (doktor)'un hastaya acil müdahale etmesi gerekiyordu. (yanlış)


Ahmet'in (doktor) hastaya acil müdahale etmesi gerekiyordu. (doğru)


Örnek 2


Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)'nın hayatı İstanbul ile özdeştir, diyebiliriz. (yanlış)


Yahya Kemal Beyatlı'nın (1884-1958) hayatı İstanbul ile özdeştir, diyebiliriz. (doğru)


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

Nokta İşareti

Virgül İşareti

Noktalı Virgül İşareti

İki Nokta İşareti

Üç Nokta İşareti

Soru İşareti İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi İşareti

Uzun Çizgi İşareti

Eğik Çizgi İşareti

Tırnak İşareti

Kesme İşareti

Tek Tırnak İşareti

Denden İşareti

Köşeli Ayraç İşareti


Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Noktalama İşaretleri Test 3

Noktalama İşaretleri Test 4

Noktalama İşaretleri Test 5 

Noktalama İşaretleri Test 6

Noktalama İşaretleri Test 7

Noktalama İşaretleri Test 8

Noktalama İşaretleri Test 9

Noktalama İşaretleri Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı


Ana Sayfa 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder