Noktalama İşaretleri Test 8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" doğru kullanılmıştır?

A) Niçin bu kadar mecalsiz düştüğümü anlayamadım?

B) Yolu bu civarlara düştü mü mutlaka bize haber verir?

C) Bu havada bahçede top mu oynanılır? 

D) Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak çevreyi?

E) Bizi kim arayıp sorarsa biz de onları arayıp sorarız.

 

2. Paltosunu güzelce giyinerek yanındakine döndü (I)

    — Üşüyor musun yavrum (II)

    — Eh (III) üşüyorum (IV)

    — Neden güzel giyinmedin evladım (V)

    — Haklısın efendim, haklısın (VI)

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (?) (,) (!) (?) (.)                 

B) (:) (?) (,) (!) (?) (!)              

C) (;) (?) (,) (!) (?) (.)

D) (:) (:) (,) (!) (?) (.)                 

E) (:) (?) (;) (!) (?) (.)

 

3. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde "nokta (.)" yanlış kullanılmıştır?

A) 21.12.2016        

B) X. X. 2016      

C) 12. Mart 2016      

D) 12. 05. 2016     

E) 20.XII.1996

 

4. Kurumumuza 2 (I) 500 (II) 000 Türk lirası bağışta bulunan kişiye plaket takdim edildi (II )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (,) (.)             

B) (,) (,) (.)            

C) (,) (.) (.)          

D) (.) (-) (.)          

E) (.) (.) (.)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlem (!)" yanlış kullanılmıştır?

A) Yaşasın, takımımız birinci olmuş!

B) Vatan çalışkan insanların omuzları üzerinde yükselir!

C) O kadar başarılı biri ki liseyi 6. senesinde bitirdi!

D) Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız!

E) Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik.

 

6. İsviçreli bir genç Atatürkçülük hakkında Anadoluda bilgi topluyordu.

Yukarıdaki cümlede kaç sözcükten sonra "kesme işareti"  getirilmelidir?

A) 0     B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

 

7. Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)'ın hayatı hep ilmi ve edebi araştırmalarla geçmiştir.

Yukarıdaki cümlede bir noktalama yanlışlığı söz konusudur. Bu cümlenin doğrusu hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın (1901-1962) hayatı hep ilmi, araştırmalarla geçmiştir.

B) Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)'ın hayatı hep ilmi araştırmalarla, geçmiştir.

C) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın (1901-1962) hayatı hep, ilmi araştırmalarla geçmiştir.

D) Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)'ın hayatı hep ilmi, araştırmalarla geçmiştir.

E) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın (1901-1962) hayatı hep ilmi araştırmalarla geçmiştir.

 

8. "Kısa çizgi" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Satır sonuna sığmayan sözcüklerin bölünmesinde kullanılır.

B) Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren tarihleri arasına konur.

C) "ve, ile, ila, ...-den ...-e" anlamlarını vermek için kelimeler ya da sayılar arasına konur.

D) Dil bilgisinde kelimelerin kökleri ve gövdelerini ayırmada kullanılır.

E) Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın başına konur.

 

9. Bu okulun öğrencilerini (Öğrenci demek için bin şahit gerekir.) hiçbir zaman unutmayacağım.

Yukarıdaki cümledeki "parantez (yay ayraç) işareti"nin kullanım nedeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Alıntıların aktarıldığı eser, yazar veya künye bilgilerini göstermek amacıyla kullanılmıştır.

B) Eş anlamlı sözcükleri belirtmek için kullanılmıştır.

C) Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, durumunu belirtmek için konulmuştur.

D) Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar parantez (yay ayraç) içine alınmıştır.

E) Cümle içindeki bir açıklama parantez içinde gösterilmiştir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Turgut Özal Bulvarı'ndan sağa doğru saptık.

B) Yazın Van Gölü'nün serin sularına kendimizi bırakırız.

C) Türkçe'nin Yozlaşması ile ilgili bir sempozyum düzenlenecek.

D) Sultan Ana'nın kıymetini yıllar sonra öğrendik.

E) Resmi Gazete'de yayımlanan her şey herkesi bağlar.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesme işareti" yanlış kullanılmıştır?

A) Yakup Kadri'nin (Karaosmanoğlu) birçok eserini zamanında okumuştum.

B) TV'yle 1980'lerde tanıştık.

C) Sınavda 2'nci olman seni üzdü mü?

D) Bunu a'dan z'ye kadar yanlış yapmışsın.

E) Atatürkçülük'ten her zaman dem vururdu o yıllarda.

 

12. Şiir ( ) zengin bir hayal dünyasını içerir ( ) Şiirde günlük dilde kullanılan sözcüklere farklı anlamlar yüklenir ( ) Şiirin kulağa hoş gelmesi ( ) müziğe yakın olması onu düzyazıdan ayırır ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (.) (.) (,) (.)                            

B) (,) (.) (.) (;) (.)                   

C) (;) (.) (.) (,) (.)  

D) (,) (.) (.) (,) ()                          

E) (,) (.) (,) (,) (.)

 

13. "Parantez (yay ayraç)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir söze alay, kinaye veyahut küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.

B) Ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

C) Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını belirtmek amacıyla kullanılan soru işareti parantez (yay ayraç) içine alınır.

D) Bir yazının maddelerini belirten sayı veya harflerden sonra kapama ayracı olarak konur.

E) Alıntıların aktarıldığı eser, yazar veya künye bilgilerini göstermek amacıyla kullanılır.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki "ünlem işareti (!)" yanlış kullanılmıştır?

A) Eyvah çantamı arabada unutmuşum!

B) Eyvah, ne yer kaldı ne yar!

C) Ne güzel günlerdi o günler vay be!

D) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere!

E) Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

 

15. Yanıma yavaşça yaklaşıp iki soru sordu ( ) Nereye gidiyorsun ( ) nasıl gideceksin ( )

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (?) (?)           

B) (:) (,) (?)           

C) (;) (,) (?)          

D) (;) (?) (?)            

E) (.) (,) (?)

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "virgül (,)" doğru kullanılmıştır?

A) Bir an bütün işlerini bitirip, evine gitmek istiyordu.

B) İnsanlar, da meğer duygusuz olabiliyormuş.

C) O, hayatı her zaman anlamsız görüyordu.

D) Babası onu gördü mü, başlardı ağlamaya.

E) Kuşlar bizim diyarımıza uçarken, hüzün doluyordu içim.


17. Işık ışık ( ) dalga dalga bayrağım ( )

      Senin destanını okudum ( ) senin destanını yazacağım ( )

Yukarıdaki dizelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (!) (,) (.)      

B) (,) (!) (;) (:)       

C) (-) (.) (,) (.)       

D) (,) (!) (:) (.)     

E) (,) (,) (,) (.)

 

18. Ey Maraşlı Şeyhoğlu ( ) evliyalar adağı ( )

      Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı ( )

Yukarıdaki dizelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (!)              

B) (,) (!) (.)              

C) (,) (!) (!)           

D) (;) (!) (!)        

E) (,) (!) (…)

 

19. Yahya Kemal ( ) ( ) İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur ( ) ( ) diyor ( )

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (") (!) (") (.)                              

B) (:) (") (!) (") ()                    

C) (:) (") (?) (") (.)  

D) (;) (") (!) (") (.)                             

E) (:) (") (!) (") (.)

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soru işareti (?)" doğru kullanılmıştır?

A) Ders çalışmaya başladı mı dünyayla ilişkisini keser?

B) Defalarca anlatmama rağmen konuyu niçin kavramadığını anlayamadım?

C) Bu çocuk sizi gördü mü her zamanki gibi ağlamaya başlar?

D) Saha çalışmasına bize sınıftaki hangi öğrenciler eşlik edecek?

E) Her ayın sonu geldi mi şehre maaşını almaya giderdi?


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-C 4-E 5-B 6-B 7-E 8-E 9-D 10-C 11-E 12-A 13-B 14-D 15-B 16-C 17-A 18-C 19-E 20-D

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder