Nokta İşareti ve Kullanıldığı Yerler

1. Cümle sonlarına konur.

 

Örnek


Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.


Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur
(Voltaire)


Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur
. (Necip Fazıl Kısakürek)

 

2. Kısaltılmış bazı sözcüklerden sonra konur.

 

Örnek

 

Ar. (Arapça), Alb. (albay), Alm. (Almanca), Av. (avukat) , Bnb. (binbaşı), Böl. (bölüm), Bulg. (Bulgarca), Cad. (cadde), Çev. (çeviren), Dr. (doktor), Ecz. (eczane), Ed. (edebiyat) İng. (İngilizce), Mah. (mahalle), Prof. (profesör), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve benzerleri), Yrd. Doç. (yardımcı doçent)

 

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılan "-ıncı, -inci, -uncu, -üncü" ekleri yerine konur.

 

Örnek

 

5. (beşinci)

 

III. Mehmet

 

12. (on ikinci)

 

XX. yüzyıl

 

3. Cadde

 

5. Sokak

 

Not: Sıralanan rakamların virgül ya da çizgiyle ayrılanların yalnızca sonuncu rakamına nokta konur.

 

Örnek

 

Yarışmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrenciler katılacak.

 

XV-XX. yüzyıllar arasındaki tarihi hadiseleri anlamak çaba gerektirir.

 

4. Tarihlerde gün, ay ve yılı gösteren rakamlar arasına konur.

 

Örnek

 

05.05.2005

 

29.06.1976 

 

Uyarı:  Tarihlerin yazılışında ay adları yazıyla yazılabilir. Bu yazımlarda ay adından önce ve sonra nokta işareti konulmaz.

 

Örnek  

 

18 Mart 1918 (doğru)

 

18. Mart 1918 (yanlış)

 

18 Mart. 1918 (yanlış)

 

18. Mart. 1918 (yanlış)  

          

5. Saat ve dakikayı gösteren rakamları ayırmada konur: Gerek cep telefonlarında gerekse diğer dijital araçlarda saat ve dakika arasında iki nokta (:) işareti kullanılmaktadır. Bu bir noktalama yanlışlığıdır. Buna dikkat etmek gerekir.


Örnek

 

Bugün 06.00'da okuldaydım.

 

Yarın uçak 10.23'te İstanbul'a hareket edecek.

 

Mehmet, bizi Van'da 05.45'te arkadaşlarıyla karşılayacak.

 

6. Cümle değeri taşıyan "evet, peki, hayır" gibi anlatımlardan sonra cümle devam etmiyorsa nokta işareti konulur.

 

Örnek

 

 Evimize akşam gelecek misin?

 Hayır.

 Yarın bize gelecek misin?

 Evet.

 

7. Dört basamaklı sayılarda binler basamakları arasında kullanılır. En az üç basamaklı sayılarda her üç basamaktan sonra nokta işareti konur.

 

Örnek

 

1.000.000.000

 

100.000

 

10.000

 

1.000


8. Matematiksel işlemlerde çarpı işareti yerine konur.

 

Örnek

 

5.5=25

 

9.4=36

 

9. Herhangi bir yazının konu başlıklarını gösteren rakam ve harflerden sonra konulur.

 

Örnek

 

I. SIFATLAR


A. NİTELEME SIFATLARI

B. BELİRTME SIFATLARI

 

Uyarı: Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanımı terk edilmiştir. (T.C. Türkiye Cumhuriyeti ve T. Türkçe hariç)


Örnek


TBMM, TDK, THY


Uyarı: 
Yazı başlıklarında nokta kullanılmaz.

 

İNSANLIK ONURU

 

10. Bibliyografik künyelerin sonuna konulur.

 

Örnek

 

Kaplan, Mehmet, Oğuz Kaan Destanı, İstanbul, 1979.

 

Güntekin,  Reşat Nuri, Çalıkuşu, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 2003.


Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010
.

 

11. Genel ağ adreslerinde "//" işaretinden sonra gelen ilk sözcükten sonra ve devamında konur.

 

Örnek


https://www.google.com.tr/ 

 

https://www.edebiyatokulu.org/

 


Nokta İşareti (.) ile İlgili Alıştırmalar

 

Aşağıda yer alan cümlelerin sonundaki nokta işaretinin konuş nedenini araştırınız.

 

Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere düşer.

 

Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın.

 

Nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur.

 

Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

 

Dr. Mustafa Bey hızla olay yerine ulaşmaya çalışıyordu.

 

XI. yüzyıl inançlı kararlı insanların yüzyılı olacaktır.


5, 6, 7. yaş grubundakiler bu yarışmaya davetlidir.

 

01.01.2001 tarihi bize çok şeyi hatırlatıyor.

 

Maç 20.00’da başlayacak.

 

5.000.000 kişi bu olaydan etkilenecek.

 

Sarıkaya, Abdurrahman, Eğitim Yönetiminde Etik, Van, 2015.


Yararlanılan Kaynaklar


Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri Açıklamalar (tdk.gov.tr)


Ayrıca bakınız

 

Nokta İşareti

Virgül İşareti

Noktalı Virgül İşareti

İki Nokta İşareti

Üç Nokta İşareti

Soru İşareti İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi İşareti

Uzun Çizgi İşareti

Eğik Çizgi İşareti

Tırnak İşareti

Kesme İşareti

Tek Tırnak İşareti

Parantez Yay Ayraç İşareti

Denden İşareti

Köşeli Ayraç İşareti


Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Noktalama İşaretleri Test 3

Noktalama İşaretleri Test 4

Noktalama İşaretleri Test 5 

Noktalama İşaretleri Test 6

Noktalama İşaretleri Test 7

Noktalama İşaretleri Test 8

Noktalama İşaretleri Test 9

Noktalama İşaretleri Test 10

 

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı


Ana Sayfa 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder